Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Հասմիկ Սոսի Գևորգյան

Դասախոս | Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
Կրթություն
1968 – 1971 թթ. Մոսկվայի ԽՍՀՄ Արդարադատության Մինիստրությանն առընթեր օրենսդրության կատարելագործման Համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի ասպիրանտուրա՝ պետության և իրավունքի տեսություն մասնագիտությամբ
1964 – 1968 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Դասախոս

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Պետության և իրավունքի տեսական հիմնախնդիրները, իրավունքի փիլիսոփայություն, իրավունքի սոցիոլոգիա, ժամանակակից իրավագիտության հիմնահարցերի ուսումնասիրությունը

Կարդացվող դասընթացներ
Պետության և իրավունքի տեսության հիմնախնդիրներ,
Իրավունքի սոցիոլոգիա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1971 թ-ից աշխատանքի է անցել ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետում
2003 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի դասախոս

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)

Պետության և իրավունքի տեսություն
2012 | Գիրք/Book
ԵՊՀ, Երևան 2012, 112 էջ
Аксиологический аспект систематизации законодательства
2007 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր № 2-3, 2007, էջ. 6-8
О целесообразности хронологической инкорпорации законодательства
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, № 3, 2004, էջ. 11-15
Պետություն և իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
«Իրավաձևավուրումը և իրավաստեզծումը» դասախոսության տեքստ, «Իրավունքի համակարգը» դասախոսության տեքստ
2000 | Գիրք/Book
Ոսումանկան ձեռնարկ, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, Երևան, 2000, 32 էջ
О консолидации законодательства. Сборник научных трудов, посвященный 70-летию юридического факультета ЕГУ
2000 | Հոդված/Article
Изд-во ЕГУ, Ереван 2000, стр. 183-190
Իրավունքի համակարգը
2000 | Գիրք/Book
ԵՊՀ Իրավաբանական ֆակուլտետ, Երևան 2000, 19 էջ
Հ. Գևորգյան , Գ. Խաչատրյան, Ա. Հարությունյան, Ս. Մուրադյան
Հ/Հ Ժողովրդավարություն
1998 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Մխիթար Գոշ», Երևան, 1998
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1998 | Գիրք/Book
Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
Պետության և իրավունքի հիմունքներ դասագիրք` Գլուխ 5 «Իրավահարաբերությունները», Գլուխ 6 «Իրավունքը և իրավագիտակցությունը», Գլուխ 8 «Իրավունքի համակարգը»
1994 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Լույս», 1994
О Своде законов СССР
1979 | Հոդված/Article
Молодой научный работник, ЕРГУ, 1979, № 29, стр. 12-18
О юридической природе указов Президиума Верховного Совета союзных республик
1978 | Հոդված/Article
Молодой научный работник, ЕРГУ, 1978, № 28, стр. 6-13
От хронологического собрания к Своду законов ВНИИ Советского законодательства. Проблемы совершенствования Советского законодательства
1977 | Հոդված/Article
Труды, М., 1977, № 9, стр. 17-23
Методологическое значение философских категорий содержания и формы для исследования права
1976 | Հոդված/Article
Правоведение, ЕРГУ, 1976
К вопросу о признаках республиканского закона
1975 | Հոդված/Article
Молодой научный работник. ЕРГУ, 1975, № 1