Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Անահիտ Արտյոմի Մանասյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2016 թ. հունվար-հունիս ԱՄՆ Թաֆթս համալսարանի Ֆլեթչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոց
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (ավարտել է գերազանցությամբ)
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (ավարտել է գերազանցությամբ)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ատենախոսության թեման
«Սահմանադրական դատարանի որոշումների տեղը ՀՀ իրավական համակարգում և դրանց դերը Սահմանադրության կայունության ապահովման գործում»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Սահմանադրական իրավունքի զարգացման արդի միտումները, սահմանադրական արդարադատությանն առնչվող հիմնախնդիրները, սահմանադրական մշակույթին վերաբերող հիմնահարցեր, մարդու իրավունքներ, սահմանադրական զարգացումների հիմնահարցեր

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ սահմանադրական իրավունք, Սահմանադրական արդարադատություն, ԱՄՆ Սահմանադրությունը և իրավական համակարգը 21-րդ դարում

Աշխատանքային փորձ
2022 թ.նոյեմբերից ՀՀ Գլխավոր դատախազի տեղակալ
2022 թ. ապրիլից օգոստոս ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող <Հայաստանում արդարադատության համակարգի ամրապնդում> ծրագրի ավագ իրավական փորձագետ
2020 թ-ից օգոստոսից այժմ Դատավորների գործունեության գնահատման հանձնաժողովի անդամ
2019 թ. հունվարից 2021 թ. հուլիս Արդարադատության ակադեմիայի պրոռեկտոր
2017 թ. փետրվարից 2019թ. հունվար Արդարադատության ակադեմիայի գիտական աշխատանքի գծով պրոռեկտոր
2016 թ. դեկտեմբերից 2018 թ. մարտ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի խորհրդական
2015 թ-ից ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2014 թ-ից դասախոս Արդարադատության ակադեմիայում
2014 - 2016 թթ. դեկտեմբեր ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի ավագ խորհրդական
2013 - 2014 թթ. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական
2012 թ-ին ստաժավորում է անցել Հունգարիայի սահմանադրական դատարանում
2010 - 2015 թթ. ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2009 - 2013 թթ. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի օգնական
2008 - 2009 թթ. փորձագետ ՀՀ արդարադատության նախարարի աշխատակազմում

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2022թ. մարտից այժմ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ
2020 թ. հունվարից 2021 թ. հունվար Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ
2021 թ. փետրվարից այժմ – Ուկրաինայում հրատարակվող «JURIDICA» միջազգային գիտական ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
2020 թ. հունվարից այժմ – Վարշավայում հրատարակվող «Քաղաքագիտական հետազոտություններ» միջազգային գիտական ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
2015 թ-ից այժմ ՀՀ ԲՈԿ-ի` ԵՊՀ-ում գործող իրավագիտության 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2013 թ-ից այժմ տարածաշրջանային «Հարավային Կովկաս իրավաբանական ամսագրի» խմբագրական խորհրդի անդամ
2012 թ-ից 2018 թ. մարտ ՀՀ սահմանադրական դատարանի տեղեկագրի ռուսերեն հավելվածի հրատարակչական խմբի անդամ
2012 թ-ից այժմ Մոսկվայում հրատարակվող «Համեմատական սահմանադրական տեսություն» միջազգային գիտական հանդեսի տարածաշրջանային թղթակից

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2016 թ-ից այժմ «Սահմանադրական մշակույթ» միջազգային վերլուծական կենտրոնի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
2008 թ-ից այժմ ՀՀ իրավաբանների միության անդամ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ՈւԳԸ նախագահ

Գիտական գործուղումներ
2013 թ-ին վերապատրաստվել է Գերմանիայում՝ Բեռլինի Հերթի կառավարման դպրոցում: Զեկույցներով հանդես է եկել հանրապետական և միջազգային բազմաթիվ գիտաժողովների շրջանակներում (այդ թվում՝ Ռուսաստանում, Լիտվայում, Բելառուսում, Բոսնիա և Հերցեգովինայում, Գերմանիայում, Վրաստանում, Ինդոնեզիայում, Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում), դասախոսություններով հանդես է եկել միջազգային մի քանի սեմինարների շրջանակներում, արտասահմանյան տարատեսակ գիտական եւ ուսումնական հաստատություններում (այդ թվում՝ Վրաստանում, Հունգարիայում, Ուկրաինայում)։ Որպես փորձագետ մասնակցել է միջազգային տարբեր կառույցների (ԵԱՀԿ, Եվրոպայի խորհուրդ, ՄԱԿ և այլն) կողմից տարատեսակ հարցերի վերաբերյալ եզրակացությունների, հետազոտությունների, ձեռնարկների նախապատրաստման գործընթացներին

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Ընտրական համակարգի ազդեցությունը ժողովրդաիշխանության իրացման գործում
2022 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Վարդան Նորիկի Այվազյան (Գլուխ 1), Անահիտ Արտյոմի Մանասյան (Գլուխ 2), Տարոն Վարդանի Սիմոնյան (Գլուխ 3): Երևան, Հայրապետ, 2022թ, 176 էջ
Constitutionalism in the Republic of Armenia. Contemporary Challenges and Prospects for Evolution
2022 | Գիրք/Book
Monograph, A. Ismatov, H. Kupper, K. Obata (Eds.), «Berliner Wissenschafts-Verlag», Berlin, 2022, p. 397
Կառավարման ձևի զարգացման մեթոդաբանական Առանձնահատկությունները սահմանադրական կայունության համատեքստում
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 22-36
|
Legal Symbolism and Constitutional Policy in Contemporary Reality of Changes
2021 | Հոդված/Article
Studia Politologiczne, N 61, published by Institute of Political Science of Warsaw University, Warsaw, 2021, pp. 152-185
Анаiт Манасян , Монiка Смуш-Кулеша, Алла Федорова
Тренінгову програму для суддів "Європейська соціальна хартія та практика Європейського комітету з соціальних"
2021 | Գիրք/Book
Київ, Рада Европи, 2021, 228 pp.
Direct Effect of the Constitution and Its Impact on Case-Law in the Republic of Armenia
2021 | Հոդված/Article
Revista Institutului National al Justitei, 3(58) 2021, Chisinau, pp. 53-60
Anahit Manasyan , Monika Smusz-Kulesza, Alla Fedorova
European Social Charter and Case-Law of the European Committee of Social Rights
2021 | Գիրք/Book
Training Programme for Judges, Kiev, Council of Europe, 2021, 228 pp.
Մանասյան Ա. , Մաքյան Մ․
Անձեռնմխելիության ինստիտուտի կատարելագործման խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, թիվ 3-4 (261-262), 2021, էջեր 45-55
Підготовка кандидатів на посаду судді та підвищення кваліфікації суддів у контексті питань захисту прав людини: досвід Академії юстиції Республіки Вірменія
2020 | Հոդված/Article
Слово Національної школи суддів України, 1 (30) 2020, Kyiv, pp 165-167
Predictability of the Constitutional Court Jurisprudence as an Important Precondition for Constitutional Stability
2020 | Հոդված/Article
Revista Institutului National al Justitiei, 2(53) 2020, Chisinau, pp. 41-46
Democratic Ethics in the Modern World: Myth or Reality?
2020 | Հոդված/Article
Nottingham Law Journal, 2020, Vol. 28 (2), pp. 1-16
Democratic Ethics in the Modern World: Myth or Reality?
2020 | Հոդված/Article
Nottingham Law Journal, 2020, Vol. 28 (2), pp. 1-16
Ինքնավարության իրավական բովանդակությունը և ինքնավար մարմինների առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 4-14
|
Մանասյան Ա. , Ջաբաղյան Ս․
ՀՀ նախագահի եւ վարչապետի անձեռնմխելիության ինստիտուտն ու դրա հաղթահարումը խորհրդարանական կառավարման համակարգում. տեսական եւ գործնական հիմնախնդիրներ
2020 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, թիվ 1-2 (247-248), 2020, էջեր 3-18
Constitutional Stability as an Important Prerequisite for Stable Democracy
2020 | Գիրք/Book
Monograph, «Hayrapet» publishing house, Yerevan, 2020, 256 pp.
|
Независимость и подотчетность судебной власти в контексте анализа пределов народовластия
2019 | Հոդված/Article
Межународный научно-аналитический журнал Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ "Диалог: политика, право, экономика", 2019, N 3 (14), стр. 39-44
Конституционная юстиция в странах Восточной Европы: проблемы теории и практики
2019 | Հոդված/Article
Монография, отв. ред. Залесны Я., Москва, «Норма», 2019, 672 стр. (61-104)
Սահմանադրական վեճերի լուծման առանձնահատկությունները ՀՀ Սահմանադրական դատարանում
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի, թիվ 1 (1), Երևան, 2019, էջեր 17-32
Anahit Manasyan , Jacek Zaleśny
Constitutional Courts in Post-Soviet States (Between the Model of a State of Law and Its Local Application)
2019 | Հոդված/Article
Monograph, “Peter Lang”, Frankfurt am Main, 2019, pp. 59-102
Սահմանադրական կայունությունն ու սահմանադրական փոփոխությունների հաճախականությունը արդի սահմանադրաիրավական մտածողության համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 79-92
|
Սահմանադրության զարգացման եղանակների արդյունավետ իրացումը՝ որպես սահմանադրական կայունության կարևորագույն երաշխիք
2019 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 5-10
|
The Issues of Differentiation of Constitutional Policy from Ongoing Politics
2019 | Հոդված/Article
Studia Politologiczne (Political Science Studies), N 52, published by the Institute of Political Science of Warsaw University, Warsaw, 2019, էջ 218-226
The Issue of the Development of the Preamble to the Armenian Constitution: from Theory to Practice
2019 | Հոդված/Article
Revista Institutului National al Justitiei, 1(48) 2019, Chisinau, pp. 46-51
Սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումների զարգացման առանձին հիմնախնդիրներ՝ սահմանադրական կայունության երաշխավորման համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 1 (28), էջ 3-15
|
Սահմանադրական կայունությունը՝ որպես կայուն ժողովրդավարության կարևորագույն գրավական
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Հայրապետ» հրատ., Երևան, 2019, 344 էջ
|
Constitutional Developments Regarding the Institute of Constitutional Justice in the Republic of Armenia
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 88-94
|
Սահմանադրության անմիջական գործողությունը արդի սահմանադրաիրավական մտածողության համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 48-54
|
Սահմանադրական վեճերի հաղթահարման իրավական կառուցակարգերը արդի սահմանադրական իրավամտածողության համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 3-4 (81-82), Երևան, 2018, 87-98
|
The Idea of Constitutional Identity in the Modern Constitutional Thought
2018 | Հոդված/Article
Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki, no 3, 2018, Moscow, pp. 81–98
Էլիտիզմի գաղափարը և դրա դերը ժողովրդաիշխանության արդյունավետ իրացման գործում
2018 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, N 4 (45), 2018. Երևան, էջ 6-13
On the Role of Politics and the Time Factor in Estimating Constitutional Stability
2018 | Հոդված/Article
Revista Institutului National al Justitiei, 2(45) 2018, Chisinau, pp. 53-55
Идея народовластия в рамках современной конституционно-правовой мысли
2018 | Հոդված/Article
Конституционное и муниципальное право, N 7, 2018, Москва, С. 8-12
Սահմանադրական դատարանի քաղաքական չեզոքության երաշխավորումը սահմանադրական վեճերի քննության ընթացքում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 2 (26), էջ 11-25
|
Կայուն ժողովրդավարությունը արդի սահմանադրա-իրավական մտածողության համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 95-110
|
Ժողովրդավարության դոկտրինն ու դրա վերաիմաստավորումն արդի սահմանադրաիրավական մտածողության համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս» հրատարակություն, 1 (26), 2018, էջեր 32-39:
Սահմանադրական զարգացումների սահմանադրականությունը որպես կայուն ժողովրդավարության կարևորագույն գրավական
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 65-70
|
Размышления относительно доктрины демократии и ее переосмысления
2017 | Հոդված/Article
Конституционное правосудие (Вестник Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии), 4 (78), 2017, Ереван, стр. 61-71
Սահմանադրական կայունությունը` որպես կայուն ժողովրդավարության կարևորագույն գրավական
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 112-122
|
Development of Constitutional Solutions with Regard to Human and Citizen’s Fundamental Rights and Freedoms in the Republic of Armenia
2017 | Հոդված/Article
South Caucasus Law Journal, 08/2017, pp. 244-249
The Two-Party Political System and Perspectives of its Development in the Republic of Armenia
2017 | Հոդված/Article
Studia Politologiczne (Политологические исследования), N 44, издается институтом политических наук Варшавского университета, Варшава, 2017, էջ 300-306
Реформирование института конституционного правосудия в Республике Армения
2017 | Հոդված/Article
Сборник материалов конференции “Судебная власть в Республике Армения в свете конституционно-правовых реформ”, 2017, Ереван, էջեր 63-79
Развитие Конституции Республики Арцах как важнейшая предпосылка стабильной демократии
2017 | Հոդված/Article
Сборник материалов 2-ой международной конференции “Проблемы и перспективы международного признания Республики Арцах”, 2017, Ереван, էջեր 68-72
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:
Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa
2016 | Գիրք/Book
C.F. Müller; Auflage: 2016, էջ 813-877:
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. գիրք երկրորդ
2016 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան
Սահմանադրության կայունությունը և զարգացումը որպես սահմանադրականության ամրապնդման երաշխիք
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 89-109
|
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի՝ Օրհուսի կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետով ամրագրված՝ «օրենքին համապատասխան ստեղծված անկախ և անկողմնակալ մարմնում» ձևակերպման իրավական չափանիշներին համապատասխանեցման հիմնախնդիրը՝ սահմանադրաիրավական նոր կարգավորումների համատեքստում
2016 | Գիրք/Book
ԼՂՀ դատական իշխանություն, թիվ 3 (22), 2016, էջեր 14-21
Խմբային հայցի ինստիտուտն անգլոսաքսոնական և մայրցամաքային իրավական համակարգերում. համեմատական վերլուծություն
2016 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, թիվ 2 (21), 2016, էջեր 10-17
Execution of the Constitutional Court Decisions as a Guarantee for Strengthening the Constitutionalism (on the Example of the Republic of Armenia)
2015 | Հոդված/Article
Collected papers of the International Conference “Constitutional Court – Between a Negative Legislator and Positive Activism”, Sarajevo, 2015, pp. 141-147
Development of the Constitutional Doctrine and the Stability of the Legal Positions of Constitutional Courts
2015 | Հոդված/Article
Conference Proceedings, Seimas of the Republic of Lithuania, 2015, Lithuania, pp. 116-127:
Актуальные вопросы обеспечения стабильности и развития Конституции в современных государствах
2015 | Հոդված/Article
Конституционное и муниципальное право, N 11, 2015, Москва, Էջ 14-20:
Որոշ նկատառումներ Օրհուսի կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետով ամրագրված` «դատարանում և (կամ) օրենքին համապատասխան ստեղծված անկախ և անկողմնակալ մարմնում» ձևակերպման իրավական բովանդակության առնչությամբ
2015 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, թիվ 2 (18), 2015, էջեր 7-13
Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի դրույթները եւ դրանց իրացման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Գիրք/Book
Գիտագործնական հետազոտություն. - Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015, 240 էջ:
|
Development of the Constitutional Doctrine and the Stability of the Legal Positions of the Constitutional Court (on the Example of the Republic of Armenia)
2015 | Հոդված/Article
Studia Politologiczne (Политологические исследования), N 36, издается институтом политических наук Варшавского университета, Варшава, 2015, с. 242-249
Սահմանադրական վերահսկողություն
2015 | Գիրք/Book
Լրամշակված վերահրատարակություն, Ուսումնական ձեռնարկ, Եր.: Իրավունք, 2015, 240 էջ
Execution of the Constitutional Court Decisions as a Guarantee for Strengthening the Constitutionalism (Example of the Republic of Armenia)
2015 | Հոդված/Article
Journal of the University of Latvia, Law, N 8, 2015, pp. 190-197
Սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումների զարգացման հիմնախնդիրը սահմանադրական արդի իրավամտածողության համատեքստում
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 140-148
|
Стабильность и развитие Конституции как важнейшие предпосылки укрепления конституционализма в НКР
2015 | Հոդված/Article
Сборник материалов международной конференции “25-летие государственности НКР (Арцаха): достижения и современные вызовы”, 2016, Ереван, с. 62-68:
Стабильность и развитие Конституции как важнейшие предпосылки укрепления конституционализма в современных государствах
2015 | Հոդված/Article
Ученые записки юридического факультета Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2015, Санкт-Петербург, N 38 (48), с. 53-61
Конституционные решения относительно основных прав и свобод человека и гражданина в контексте проводимых в Республике Армения конституционных реформ
2014 | Հոդված/Article
Права человека в современном мире: новые вызовы и трудные решения, Москва, 2014, էջեր 103-111
Избирательное право граждан, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание, и необходимость совершенствования конституционного и законодательного регулирования Республики Армения относительно данного вопроса
2014 | Հոդված/Article
Южнокавказский Юридический Журнал, 05/2014, стр. 16-17
|
Binding Nature of the Legal Positions of the Constitutional Court of the Republic of Armenia: From Theory to Practice
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.91-110
|
Некоторые вопросы, связанные с цензами пассивного избирательного права: правовое регулирование цензов проживания и гражданства кандидатов и перспективы его развития в Республике Армения
2014 | Հոդված/Article
Евразийский юридический журнал, N 12 (55), Москва, 2014, էջեր 80-81
Ազատազրկման դատապարտված և պատիժը կրող քաղաքացիների ընտրական իրավունքն ու այդ հիմնախնդրին առնչվող ՀՀ օրենսդրական կարգավորումների կատարելագործման հրամայականը
2014 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, թիվ 4 (16), 2014, էջեր 10-12
Место решений Конституционного Суда в правовой системе Республики Армения
2014 | Հոդված/Article
Studia Politologiczne (Политологические исследования), N 32, издается институтом политических наук Варшавского университета, Варшава, 2014, с. 177-189
Պասիվ ընտրական իրավունքի ցենզերին առնչվող որոշ հիմնախնդիրներ. թեկնածուների բնակության ու քաղաքացիության ցենզին առնչվող ՀՀ իրավակարգավորումներն ու դրանց զարգացման հեռնկարները
2014 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, թիվ 1 (03), 2014, էջեր 14-16
Обязательность правовых позиций Конституционного Суда Республики Армения: актуальные вопросы и тенденции развития
2014 | Հոդված/Article
Конституция – Основной закон белорусского государства и общества (к 20-летию принятия), Материалы Международной научно-практической конференции (г. Минск, 11-12 марта 2014 года), Минск, стр. 372-374
Սահմանադրական դատարանի որոշումների տեղը ՀՀ իրավական համակարգում և դրանց դերը Սահմանադրության կայունության ապահովման գործում
2013 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երեւան, 2013, 248 էջ
Սահմանադրության կայունությունը և դրա իրավական բնույթը
2013 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, թիվ 2 (10), 2013, էջեր 44-54
Стабильность Конституции как важнейшая предпосылка укрепления конституционализма в современных государствах
2013 | Հոդված/Article
Сравнительное конституционное обозрение, N 5 (96), издается институтом права и публичной политики, Москва, 2013, с. 21-31
Որոշ նկատառումներ ՀՀ սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումների պարտադիր բնույթի վերաբերյալ
2013 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, թիվ 3 (11), 2013, էջեր 27-36
Ընտրական օրենսդրության արդի հիմնահարցերը և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
2013 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Զանգակ հրատարակչություն, Երեւան, 2013, 208 էջ
О монографии “Правосудие в современном мире”
2013 | Հոդված/Article
Конституционное правосудие (Вестник Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии), N 3 (61), 2013, стр. 116-118:
Актуальные проблемы избирательного законодательства Республики Армения и перспективы развития
2013 | Գիրք/Book
Монография (в соавторстве), Զանգակ հրատարակչություն, Ереван, 2013, 240 стр.
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումների կատարումը` որպես հայ սահմանադրականության ամրապնդման երաշխիք
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 139.3, Երևան 2013թ., էջ 3-12
|
Սահմանադրական դատարանի որոշումները որպես ՀՀ իրավունքի առանձնահատուկ աղբյուր
2012 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, թիվ 12/161, Երևան, 2012, էջեր 7-13
Որոշ նկատառումներ ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումների ուժի մեջ մտնելու հիմնախնդիրների վերաբերյալ
2012 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 3 (57), Երևան, 2012, էջեր 13-20:
|
Սահմանադրության պաշտոնական մեկնաբանության առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, 2 (17) հունիս, Երևան, 2012, էջեր 2-9
Особенности толкования законов при осуществлении Конституционного правосудия
2012 | Հոդված/Article
Евразийский юридический журнал, N 12 (55), Москва, 2012, էջեր 104-106
Особенности официального толкования Конституции в Республике Армения
2012 | Հոդված/Article
Евразийский юридический журнал, N 10 (53), Москва, 2012, стр. 85-89
Развитие Конституции Республики Армения как важнейшая предпосылка укрепления армянского конституционализма
2012 | Հոդված/Article
Сравнительное конституционное обозрение, N 3 (88), издается институтом право и публичной политики, Москва, 2012, с. 141-146
ՀՀ Սահմանադրության պաշտոնական մեկնաբանությունը` որպես Հիմնական օրենքի զարգացման կարևորագույն գրավական
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 608, էջեր 392-409
Սահմանադրական արդարադատությանը վերաբերող ՀՀ օրենսդրությանը որակը օրենսդրական տեխնիկայի կանոնների համատեքստում
2009 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1-2 (43-44), Երևան, 2009, էջեր 90-96
ՀՀ ՍԴ-ի կողմից միջազգային պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունները սահմանադրությանը չհամապատասխանող ճանաչելու մասին որոշում ընդունելու հետևանքները Հռոմի միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությամբ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով կայացված որոշման համատեքստում
2009 | Հոդված/Article
Роль Конституционного суда РФ в процессе вступления в силу международных договоров
2008 | Հոդված/Article
Традиции и новации в системе современного Российского права, Мåæäóíàðîäíая межвузовская научно-практическаяа конференция студентов и аспирантов,Москва, 2008, էջեր 64-66
Роль Конституционного суда РФ в процессе вступления в силу международных договоров
2008 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք (Государство и право), թիվ 3 (41), Երևան, 2008, էջեր 54-57
ՀՀ սահմանադրական դատարանի դերը հանրապետության Նախագահի լիազորությունների դադարեցման գործընթացոււմ
2007 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (29 նոյեմբերի 2007թ.), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2007, 160 էջ, էջեր 133-144
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի կարգավիճակի հիմնախնդիրները սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում
2007 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2-3 /36-37/, Երևան, 2007, էջեր 84-89