Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Անի Արամի Սիմոնյան

Դասախոս | Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
Կրթությունը
2009 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտ` միջազգային իրավունք մասնագիտությամբ
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա` միջազգային հանրային իրավունք մասնագիտացմամբ (գերազանց առաջադիմությամբ)
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավր`(գերազանց առաջադիմությամբ)

Վերապատրաստման ծրագրեր և ուսումնական այցեր
2014 թ. հունվար Արիզոնայի պետական համալսարան, ԱՄՆ
2011 - 2012 թթ. Լոնդոնի Սիթի համալսարան (City University London) միջազգային իրավունքի դպրոց, Մեծ Բրիտանիա
2011 թ. հունիս Լոնդոնի առաջատար հետազոտությունների կենտրոն, Մեծ Բրիտանիա
2010 թ. Լեհաստանի ազգային բանկ, Լեհաստան
2009 թ. Ֆրանսիայի կենտրոնական բանկ, Ֆրանսիա
2007 թ. հուլիս Ռոդեսի ծովային իրավունքի միջազգային ակադեմիա, Հունաստան
2006 թ. օգոստոս-սեպտեմբեր Դրեզդենի պետական համալսարան, Գերմանիա
2005 թ. օգոստոս-սեպտեմբեր Մոնտեյի անգլիական ուսումնական կենտրոն, Մեծ Բրիտանիա

Մասնագիտական փորձ
2010 թթ. մինչ օրս ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն` դասախոս
2010 թթ. մինչ օրս Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտաշխատող
2010 թթ. մինչ օրս Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոն` դասախոս
2008 - 2010 թթ. ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավաբանական վարչության իրավախորհրդատու
2007 - 2008 թթ. Սոցիալական ապահովության պետական հիմնադրամի իրավաբանական բաժնի առաջատար մասնագետ
2006 - 2007 թթ. USAID Օրենսդրի հզորացման ծրագիր (internship)

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային իրավունք
Միջազգային պայմանագրային իրավունք
Զարգացման իրավունքի հիմնահարցեր

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Զարգացման իրավունքի հիմնախնդիրները ժամանակակից միջազգային իրավունքում
Ներցամաքային պետությունների միջազգային իրավական կարգավիճակը

Օտար լեզուների իմացություն
Անգերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)

Right to Development: Key Concepts and Outlook
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 373-381
|
Մշակութային ժառանգության պահպանման ոլորտում միջազգային իրավական պատասխանատվության առանձնահատկություններ
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 513-520
|
Զարգացման իրավունքի հայեցակարգի նորմատիվային իրավական բովանդակությունը ժամանակակից միջազգային իրավունքում
2015 | Հոդված/Article
Պետութուն և իրավունք, թիվ 2 (68), Երևան, 2015 թ., էջեր 104-110
|
Некоторые юридические аспекты нормативно-правового содержания концепции права на развитие
2015 | Հոդված/Article
Современные глобальные проблемы социальных и гуманитарных наук, Санкт-Петербургский Университет Управления и Экономики, СПБ, 2015, стр. 158-162
Զարգացման իրավունքի իրականացման իրավական խնդիրները
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 25-34
|