Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Անի Ալեքսանի Մութաֆյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2013 - 2017 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2011 - 2013 թթ․ Երևանի պետական համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետ, իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան (գերազանցության դիպլոմ)
2007 - 2011 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետ, իրավագիտության բակալավրի աստիճան (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության տեսական և գործնական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Քաղաքացիական իրավունք, հռոմեական մասնավոր իրավունք, ընտանեկան իրավունք

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք, հռոմեական մասնավոր իրավունք, ընտանեկան իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 թ. սեպտեմբերից մինչ օրս Ազգային ժողովի աշխատակազմի Փորձագիտական և վերլուծական վարչության պետաիրավական փորձաքննության բաժնի պետ
2020 թ. օգոստոսից մինչ օրս Ազգային ժողովի աշխատակազմի Փորձագիտական և վերլուծական վարչության պետի պաշտոնակատար
2017 թ. մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, դասախոս
2015 թ. հունիս - 2018 թ. Արդարադատության ակադեմիա, դասախոս
2015 թ. ապրիլ ՀՀ վարչապետի որոշմամբ ստեղծված սնանկության ոլորտը կարգավորող իրավական դաշտի ուսումնասիրման և օրենսդրական դաշտի կարգավորման միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի անդամ
2015 թ. Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպական միության կողմից համատեղ իրականացվող «Անկախության, պրոֆեսիոնալիզմի և հաշվետվողականության ամրապնդումը ՀՀ դատական համակարգում» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի մշակման աշխատանքների մասնակցություն
2018 թ․նոյեմբեր -2019 թ. սեպտեմբեր Բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմ՝ ՀՀ դատական դեպարտամենտ, Իրավական ակտերի մշակման և փորձաքննության վարչության գլխավոր մասնագետ
2015 թ. հոկտեմբեր - 2018 թ. նոյեմբեր ՀՀ դատական դեպարտամենտ, Իրավական վերլուծության վարչության գլխավոր մասնագետ
2014 թ. հոկտեմբեր - 2015 թ. հոկտեմբեր ՀՀ դատական դեպարտամենտ, Կազմակերպաիրավական վարչության առաջատար մասնագետ
2013 թ. օգոստոս - 2014 թ. հոկտեմբեր ՀՀ դատական դեպարտամենտ, Կազմակերպաիրավական վարչության կրտսեր մասնագետ
2011 թ. փետրվար – 2013 թ. օգոստոս «Գոլդեն Բիլդեր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության փոխտնօրեն-իրավաբանական ծառայության ղեկավար

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

(+374 60) 71-02-53
(ներքին 12-53)

Կամքի և կամահայտնության առանձնահատկությունները կեղծ և շինծու գործարքներում
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017, էջեր 246-263
Կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության տեսական և գործնական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Գիրք/Book
Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2020, 216 էջ
Երրորդ անձանց իրավունքները կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության իրավական կարգավորման համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2019, թիվ 1 (83), էջեր 89-95
Իրական կողմի քողարկման նպատակով կնքված գործարքը՝ որպես շինծու գործարքի տեսակ
2018 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Հայաստան, 11 - 12 (233-234), 60-65 էջ, 2018
Կեղծ և շինծու գործարքների իրավական էությունը
2017 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2017, թիվ 1 (75), էջեր 48-56
Կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության իրավական հետևանքների առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան, 2017, հուլիս-օգոստոս, թիվ 7-8 (217-218), էջեր 27-38
Ֆիկտիվ և կասկածելի գործարքների հարաբերակցության խնդիրը սնանկության վարույթի շրջանակներում
2017 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան, 2017, մայիս - հունիս, թիվ 5 - 6 (215 - 216), էջեր 30-39