Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Արմենուհի Երվանդի Չիֆլիկյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2006 – 2010 թթ. – Երևանի պետական համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2010 – 2012 թթ. – Երևանի պետական համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2012 – 2016 թթ. – Երևանի պետական համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի քաղաքացիաիրավական պաշտպանությունը»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Քաղաքացիական իրավունք, արտապայմանագրային պարտավորություններ

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք, ընտանեկան իրավունք, քաղաքացիական իրավունքի հիմնախնդիրները, ոչ նյութական վնասի փոխհատուցումը

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2011 թ. հուլիս - 2011թ.հոկտեմբեր – «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ, իրավաբանական վարչություն` իրավաբան
2012 թ. փետրվար - 2014թ. դեկտեմբեր – Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության խորհրդի աշխատակազմ` կրտսեր մասնագետ
2015 թ. փետրվար - 2015թ. ապրիլ - Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալությունո՝ փորձագետ
2015 թ. ապրիլ – 2015թ. օգոստոս - Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալություն՝ առաջատար մասնագետ
2015 թ. օգոստոս – 2017թ. մայիս - Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալություն՝ որպես գլխավոր մասնագետ
2017 թ. մայիսից առ այսօր՝ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի պետ
2015 թ.-ից առ այսօր՝ Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս
2019 թ. հոկտեմբերից առ այսօր՝ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության ակադեմիայի՝ դատավորների վերապատրաստման գծով դասախոս

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

(+374 60) 71-52-03
(ներքին՝ 12- 53)

Գործարար համբավի՝ որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտի առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, գիտական հանդես, # 2, 257-263 էջեր, 2017թ.
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի առեղծվածը
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 39-51
|
Անձի պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի արատավորումն ու նսեմացումը զանգվածային լրատվության միջոցներով
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 140-151
|
Insults in cyberspace: Who is liable?
2020 | Հոդված/Article
Democracies in a Digital Era: legal, political and securuty challenges, WEASA 2019, College of Europe Natolin, Warsaw, 94-96 Էջեր, 2020թ․
Վիրավորանքի քաղաքացիաիրավական բնութագիրը
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 176-189
|
Comments in the Decision of the Court of Cassation of the Republic of Armenia, dated April 27, 2012, on Civil Case #YeKD/2293/02/10 / Комментарии к решению Касационного суда Республики Армения от 27 апреля 2012 г. по гражданскому делу номер ЕКД/2293/02/10
2019 | Հոդված/Article
South Caucasus International Law Journal, IRZ, GIZ, N 09, ռուսերեն (русский)՝ էջեր 124 – 127, անգլերեն (English)՝ էջեր 235 – 237, 2019թ․
Արժանապատվության, պատվի և գործարար համբավի պաշտպանության դատական կարգի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2017 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, գիտամեթոդական ամսագիր, 5-6/215-216, 54-61 էջեր, 2017թ.
Զրպարտությունը՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրության
2017 | Հոդված/Article
Օրինականություն, ՀՀ դատախազության գիտագործնական և ուսումնամեթադական հանդես, N 100, 43-49 էջեր, 2017թ.
Արատավորող տեղեկությունների տարածում, թե՞ փաստացի տվյալների հրապարակային ներկայացում. իրավահամեմատական վերլուծություն
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ասպիրանտների և հայցորդների 2016 թվականի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, 172-182 էջեր, 2017թ.
Համացանցի միջոցով անձի պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի նսեմացման կապակցությամբ առաջացող հարաբերությունների իրավական կարգավորումը
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ասպիրանտների և հայցորդների 2015 թվականի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, 218-232 էջեր, 2016թ.
Անձի պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի՝ որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտների առանձնահատկությունները
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ասպիրանտների և հայցորդների 2016 թվականի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, 127-140 էջեր, 2015թ.