Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Արփինե Աշոտի Հովհաննիսյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2010 թ. «Միջազգային այցելու առաջնորդների ծրագիր» (ԱՄՆ)2007 թ. օգոստոս- Փողերի լվացման դեմ պայքարի վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթաց (Եգիպտոս, Կահիրե)
2006 – 2008 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ (մագիստրատուրա, գերազանցության դիպլոմ)
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ(բակալավիրատ, գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Անշարժ գույքը որպես քաղաքացիական իրավահարաբերությունների օբյեկտ», ի.գ.թ. ԺԲ.00.03 Մասնավոր իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Անշարժ գույքի, քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի, գործարարական գործունեության պետական կարգավորման, ինչպես նաև մտավոր սեփականության իրավունքի իրավական կարգավորման մի շարք հիմնահարցեր:

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք, Մտավոր սեփականության իրավունք, Արդյունաբերական սեփականություն, Գործարարական գործունեության պետական կարգավորումը, Հանրային կապերի իրավական և էթիկական կարգավորման հիմնախնդիրները

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի դասախոս
2010 – 2012 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի ասիստենտ
2013 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի դոցենտ
2003 - 2007 թթ. ՀՀ Արդարադատության նախարարության աշխատակազմի դատաիրավական բարեփոխումների վարչությունում որպես առաջին կարգի մասնագետ, այնուհետև` առաջատար մասնագետ
2007 - 2008 թթ. ՀՀ Արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավական ակտերի փորձաքննության վարչության պետի տեղակալ
2008 թ. մայիս - 2008 թ. հոկտեմբեր ՀՀ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական
2008 - 2011 թթ. ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական
2012 - 2015 թթ. ՀՀ ԱԺ պատգամավոր
2015 - 2017 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարար
2017 - 2018 թթ. ՀՀ Ազգային Ժողովի փոխնախագահ
2019թ․-ից առ այսօր- «Դավիթ և գործընկերներ» իրավաբանական ֆիրմայի գործընկեր
2019թ․-ից առ այսօր- «Իրավական կրթություն և վերահսկողություն» ՀԿ-ի համահիմնադիր և նախագահ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ
Փաստաբանների պալատի անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի պատվոգիր, ԵԿՄ 20-ամյակ հոբելյանական հուշամեդալ, Մխիթար Գոշ մեդալ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)

Արփինե Հովհաննիսյան , Մարիաննա Գրիգորյան
ՀՀ-ում in rem վարույթի ներդրման վերաբերյալ որոշ խնդրահարույց հարցեր
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 57-67
|
Արփինե Հովհաննիսյան , Մարիամ Այվազյան
Մեդիա իրավունք
2020 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատ., Երևան, 2020, 272 էջ
Մտավոր սեփականության իրավունք
2020 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, երկրորդ հրատարակություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2020, 304 էջ
Trademarks and Brands: What are the Differences?
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 138-152
|
Promoting a Pro Bono Culture in Armenia's Legal Profession: The Need for Strong Policies and High Minds
2018 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես, Երևան, 2018, էջ 72-83
Անշարժ գույքի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Գիրք/Book
Եր., Տիգրան Մեծ, 2015, 184 էջ
Օգտատերերի մեկնաբանությունների համար առցանց լրատվական միջոցների պատասխանատվության հիմնախնդիրը ՀՀ-ում
2015 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (67), Երևան, 2015, էջեր 6-13
|
Ինքնակամ կառույցի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Հոդված/Article
«Օրինականություն», Երևան 2015, 87,36-40 էջեր
Արփինե Հովհաննիսյան , Մարիամ Այվազյան
Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը զանգվածային լրատվության միջոցներում
2015 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, 2015, 1/28 մարտ,30-36 էջեր:
Անհայտ հեղինակի կողմից կատարված գրառումների համար պատասխանատվության հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն,2015 1-2/187-188 հունվար փետրվար,18-23 էջեր:
Ընտրական օրենսդրության արդի հիմնահարցերը և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
2013 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Զանգակ հրատարակչություն, Երեւան, 2013, 208 էջ
Актуальные проблемы избирательного законодательства Республики Армения и перспективы развития
2013 | Գիրք/Book
Монография (в соавторстве), Զանգակ հրատարակչություն, Ереван, 2013, 240 стр.
Դավիթ Ալավերդյան , Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան , Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան , Վարդուհի Պետրոսյան , Արփինե Հովհաննիսյան , Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ
2012 | Գիրք/Book
«Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ
|
Մտավոր սեփականության իրավունք
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, ՙԱսողիկ՚, 2012, 304 էջ
Այլ անձին պատկանող ապրանքային նշանի օգտագործումը գովազդում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20 ամյակին, 2012թ. էջ 199-211:
Հեղինակային իրավունքի և մտավոր սեփականության պաշտպանության խնդիրը Հայաստանի համացանցային ԶԼՄ-ներում
2012 | Հոդված/Article
Նոր և այլընտրանքային Մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ /ուսումնական ուղեցույց/ 2012, 4 էջ
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս
2011 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, Խմբագիրներ` Տ.Կ. Բարսեղյան, Գ.Հ. Ղարախանյան
4-րդ հրատարակություն (լրացումներով և փոփոխություններով), Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 504 էջ:
Զանգվածային լրատվության միջոցները և նրանց խնդիրների կարգավորումը օրենսդրությամբ
2010 | Հոդված/Article
Դասախոսության տեքստ, Կոնրադ Ադենաուեր Հիմնադրամ, 2010թ.,60 էջ