Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Արսեն Սերժիկի Նիկողոսյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, իրավագիտության բակալավր (գերազանցությամբ)
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, իրավագիտության մագիստրոս (գերազանցությամբ)
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի ասպիրանտ
2009 թ. Թաֆթսի համալսարան, ԱՄՆ, Ֆլետչերի Իրավունքի և Դիվանագիտության դպրոց
2015 թ. Արդարադատության ակադեմիա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ատենախոսության թեման
«Հողային վեճերը և դրանց լուծման կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում»
մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.04 - «Մասնավոր իրավունք»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Հողային իրավունք, հարկային իրավունք, վարչական դատավարություն

Կարդացվող դասընթացներ
Դատական վերանայման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2018 թ. ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
2018 թ. ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր
2016 - 2018 թթ․ Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր
2011 - 2016 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ
2014 թ. մարտից մինչև 2015թ. փետրվարը ՀՀ գլխավոր դատախազություն` որպես Կոռուպցիոն և տնտեսական բնույթի հանցագործությունների գործերով վարչության դատախազ
30.01.2009 թ. մինչև 2013 թ. մայիսը ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ իրավաբանական վարչ. պետի տեղակալ
17.07.2008 թ-ին ՀՊԾ իրավաբանական վարչություն, իրավական վերահսկողության և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ
06.11.2007 թ-ին ՀՊԾ իրավաբանական վարչություն, իրավական վերահսկողության և վերլուծության բաժնի առաջատար մասնագետ
09.11.2006 թ-ին ՀՊԾ Օպերատիվ-հետախուզության վարչություն, 24-րդ բաժնի (իրավատնտեսագիտական փորձաքննության) ավագ օպերլիազոր
15.03.2005 թ-ին ՀՊԾ իրավաբանական վարչություն, հայցային աշխատանքների բաժնի առաջատար մասնագետ
01.02.2005 թ-ին ՀՊԾ իրավաբանական վարչություն, մասնագետ
2005 - 2011 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասիստենտ
2002 - 2004 թթ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմ, իրավաբանական վարչության առաջատար մասնագետ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2002 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ

Պարգներ/կոչումներ
2006 թ. «ՀՀ հարկային ծառայության 3-րդ դասի խորհրդական» դասային կոչում
2007 թ. «ՀՀ հարկային ծառայության ավագ լեյտենանտ» հատուկ կոչում
2010 թ. «ՀՀ հարկային ծառայության 1-ին դասի խորհրդական» դասային կոչում
2014 թ. «Արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական» դասային կոչում

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)

Փախստականների պաշտպանությունը ՀՀ քրեական օրենսգրքի համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (78), Երևան, 2017, էջ 5-12
|
Հարկային մարմնի քննությանը ենթակա իրավախախտումները և հարկային վեճերի լուծման արտադատական կարգը ՀՀ-ում
2013 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013, 300 էջ
Հարկային վեճերի լուծման արտադատական կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
2011 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 52 էջ
ԱՄՆ-ի Հարկային դատարանի և Հայաստանի Հանրապետության Վարչական դատարանի համեմատական վերլուծություն
2011 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի (Իրավագիտություն), Երևան, 2011, թիվ 133.3, էջ 23-37
Հարկային վեճերի լուծման արտադատական կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
2011 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 52 էջ
Հարկային մարմնի կողմից կիրառվող պատասխանատվությունը հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի պահանջները խախտելու համար
2011 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2011, թիվ 4 (54), էջեր 4-12
|
Հարկային իրավախախտումներ (գիտագործնական վերլուծություն)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 98 էջ
Հողային իրավախախտումների համար պատասխանատվության իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 75-ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևան, 2008, էջ 327-343
Հողային վեճերը և դրանց լուծման կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, 192 էջ
Հողային վեճերը և դրանց լուծման կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, 192 էջ
Հողային վեճեր քննող մարմինների և հողային վեճերի քննության զարգացման պատմությունը
2007 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2007, թիվ 4 (34), էջեր 61-71
Հողային վեճերի քննության դատական կարգը և դրա առանձնահատկություները
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2006, թիվ 3, էջեր 30-38
Հողային պրոցեսուալ նորմեր և հողային պրոցեսուալ հարաբերություններ
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2006թ., N 1-2, էջեր 82-90
Հողային վեճերի հիմնական տեսակների ընդհանուր բնութագիրը
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2005թ., N 3, էջեր 40-48
Հողային վեճերի հասկացությունը և ծագման պատճառները
2005 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, Երևան, 2005թ., N 11, էջեր 16-20
Շրջակա միջավայրին պատճառված վնասի համար պատասխանատվության առաջացման հիմքերը
2004 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2004, N 3-4 (25-26), էջեր 87-96
Բաժնետիրական ընկերության կողմից կնքված գործարքները
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70-ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևան, 2003թ., էջեր 335-346
Պետության իմունիտետի կիրառումը միջազգային ` հանրային և մասնավոր ոլորտներում
2002 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2002, N 1-2, էջեր 106-112
Լրատվամիջոցների դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում
2001 | Հոդված/Article
Մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում համահայաստանյան ուսանողական գիտական երկրորդ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2001, էջեր 157-158
Մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնահարցը հայ հասարակական-իրավական մտքի պատմության էջերում (Մ.Նալբանդյանը և Հայոց Ազգային Սահմանադրությունը)
2000 | Հոդված/Article
Մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում համահայաստանյան ուսանողական գիտական առաջին կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2000, էջեր 143-149