Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Արթուր Գագիկի Ղազինյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմով),
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով),

Գիտական աստիճան
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Եվրոպական դատական մարմինների դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում», 2004, ի.գ.թ., ԺԲ.00.02 Հանրային իրավունք (Եվրոպական իրավունք)

Աշխատանքային փորձ
2021 թ․-ից առ այսօր ՀՀ ԱԺ պատգամավոր
2006 - 2021 թթ․ ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի հիմնադիր ղեկավար:
2009 – 2010 թթ․ ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական
2004 – 2008 թթ․ ՀՀ Կառավարության աշխատակազմ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի խորհրդական
2002 – 2004 թթ․ ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի արտաքին կապերի վարչության պետ
1999 – 2002 թթ․ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմ

Կարդացվող դասընթացներ
Եվրոպական իրավունք, ԵՄ ինստիտուտներն ու ընթացակարգերը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Եվրոպական իրավունք, ԵՄ ինստիտուտներ և ընթացակարգեր, ԵՄ արտաքին և անվտանգության քաղաքականություն, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատական պաշտպանություն:

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի խորհրդի նախագահ, Հայաստանում «Եվրոպական ակումբի» համահիմնադիր, Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման միջազգային «Global Campus»-ի համահիմնադիր և խորհրդի անդամ

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)
artur.ghazinyan@ysu.am

Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիային Եվրոպական միության միանալու իրավական խնդիրները
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 38-49
|
Վերպետական ինտեգրացիոն միավորումներին անդամակցելու սահմանադրա-իրավական հիմնախնդիրները
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 294-307
|
Implementation and Measurement Issues for the Preconditions of the Rule of Law in the EU Accession Process
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 449-463
|
ԵՄ անդամ պետությունների պատասխանատվության առանձնահատկությունները
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, էջեր 190-210
Եվրոպական միության օրենսդրության կարգավիճակը ԵՄ Սահմանադրության նախագծում
2006 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, No.2-3, Երևան 2006, էջեր 40-53
Европейская судебная защита прав человека (Страсбург-Люксембург) Сравнительно-правовой анализ
2005 | Գիրք/Book
Երևանի համալս․ հրատ․, Երևան, 2005, 504 էջ
Եվրոպական Հանձնաժողով. իրավական կարգավիճակի հիմնահարցեր
2003 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Տիգրան Մեծ, 2003, 304 էջ
Европейские судебные учреждения: разновидности и особенности
2003 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, No.4, Երևան 2003, էջեր 62-66
Правовые основы деятельности суда ЕС в области защиты прав человека и основных свобод
2003 | Գիրք/Book
Իրավագիտության հարցեր, No.1, Երևան 2003, էջեր 50-58
Организация, роль и практика суда ЕС и суда первой инстанции в институциональной системе Европейского Союза
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70-ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 2003, էջեր 229-248
Хартия основных прав Европейского Союза
2003 | Հոդված/Article
Московский журнал международного права, 1/2003/49, էջեր 70-93
Եվրոպայի ինտեգրացիոն գործընթացները
2001 | Գիրք/Book
Իրավագիտության հարցեր, No.1, Երևան 2001, էջեր 117-123
Միջնորդ դատարաններ
1998 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, No.2, Երևան 1998, էջեր 105 -110