Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Արթուր Սամվելի Չախոյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի հայցորդ,
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա,
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ,

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Մասնագետի հատուկ գիտելիքների և դրանց կիրառման քրեադատավարական և կրիմինալիստիկական հիմնախնդիրները», ի.գ.թ., ԺԲ.00.04- «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Կրիմինալիստիկական տեխնիկա, քննչական տակտիկա, հատուկ գիտելիքների հիմնախնդիրներ, դատական փորձաքննությունների տեսություն

Կարդացվող դասընթացներ
Կրիմինալիստիկա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2001 - 2008 թթ. ԵՊՀ կրիմինալիստիկայի լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ,
2008 - 2013 թթ. ԵՊՀ կրիմինալիստիկայի լաբորատորիայի վարիչ,
2005 - 2012 թթ. ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դասախոս,
2012 - 2013 թթ.ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասիստենտ,
2013 թվականից մինչ օրս ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ,
2013 - 2016 թվականի հոկտեմբեր-Երևան քաղաքի դատախազության ավագ դատախազ,
2016 թվականի հոկտեմբերից-ՀՀ գլխավոր դատախազության վարչության պետի տեղակալ
2016 - 2019 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազության վարչության պետի տեղակալ,
2019 թ. ՀՀ գլխավոր դատախազության վարչության պետ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, գերմաներեն,

Ծառայությունը զինված ուժերում
1999 - 2001 թթ.

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)
arturchakhoyan@ysu.am

Արթուր Չախոյան , Արսեն Մարտիրոսյան
Քննման՝ որպես քննչական գործողության դատավարական և տակտիկական հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 1 (28), էջ 73-81
|
ՀՀ ներքին և արտաքին միգրացիայի միտումները
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», No. 3 (24), 2017, էջ 54-68:
Քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի փոխգործողության ձևերի քրեադատավարական և կազմակերպատակտիկական առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 174-186
|
Արթուր Չախոյան , Արսեն Մարտիրոսյան
Ճանաչման ներկայացնելու դատավարական և տակտիկական որոշ հիմնախնդիրներ
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 398-415
|
Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Գիրք/Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Origin, Development, Current State and Perspectives for Development of Criminalistics and Forensic Examination in Armenia
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 363-382
|
Հատուկ և իրավական գիտելիքների սահմանազատման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2014 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 53-61
|
Մասնագետի հատուկ գիտելիքների և դրանց կիրառման քրեադատավարական և կրիմինալիստիկական հիմնախնդիրները
2013 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 200 էջ:
Վ. Ենգիբարյան , Ա. Չախոյան , Լ. Մկրտչյան, Է. Տիտանյան
Դատական փորձագիտության տեսության ու պրակտիկայի հիմնախնդիրները միջազգային իրավական համագործակցության շրջանակներում
2013 | Հոդված/Article
Երևան, «Վան Արյան» , 2013, 304 էջ
Դատական փորձաքննությունների հիմնադրույթներն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի
2013 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, No. 1 (59), 2013, 85-106 էջեր
|
Մասնագետի հատուկ գիտելիքի հիմնախնդիրը
2012 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, N 10/159, Երևան, 2012թ, էջ 60-65:
Դատական փորձագիտության տեսություն (ծագումնաբանությունը, արդի հիմնախնդիրները և կատարելագործման հեռանկարները)
2012 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Երևան, Անտարես, 2012, 264 էջ
Վահե Ենգիբարյան , Մհեր Հակոբյան, Արթուր Չախոյան , Լուսինե Աբրահամյան
Արդարադատության մատչելիության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես», 2012, 156 էջ
Հատուկ գիտելիքների ոչ ավանդական ձևերի կիրառման հիմնախնդիրները հանցագործությունների քննության ընթացքում
2011 | Հոդված/Article
Օրինականություն, N 65, Երևան 2011, էջ 29-35:
Փորձագիտական հետազոտությունների ժամանակակից վիճակը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
2011 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, No. 1, 2011, (33-43 էջեր)
Հոգևոր իրավունքի հիմունքներ
2011 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես», 2011,144 էջ
Հանցագործությունների քննության ընթացքում հատուկ գիտելիքների կիրառման կրիմինալիստիկական հիմնախնդիրները
2010 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (50), Երևան 2010, էջ 21-30:
|
Հանցագործություններ քննելիս հատուկ գիտելիքների կիրառման արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, N 10-11/135-136, Երևան, 2010, էջ 87-97:
Հատուկ գիտելիքների կիրառման արդյունավետության բարձրացման քրեադատավարական և կրիմինալիստիկական ասպեկտները
2010 | Հոդված/Article
Օրինականություն, N 62, Երևան 2010, էջ 2-29:
Հանցագործությունների քննության ընթացքում հատուկ գիտելիքների կիրառումը միջնադարյան Հայաստանում
2010 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (48), Երևան 2010, էջ 55-63:
|
Դատապարտյալի իրավունքներ
2010 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես», 2010, 112 էջ
Դավանանքի իրավունք
2008 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես», 2008,102 էջ
Մասնագետի գործունեության առանձնահատկությունները քրեական դատավարությունում
2007 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N 2-3, Երևան 2007, էջ 48-53:
Քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի փոխգործողությունների հոգեբանական ասպեկտները
2006 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, N 13-14/78-79, Երևան 2006, էջ 34-43:
Հատուկ գիտելիքների հասկացությունը և նշանակությունը քրեական դատավարությունում
2005 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (28), Երևան 2005, էջ 74-79
Ֆոնդային բորսաների դերը արժեթղթերի շուկայի կազմակերպման գործում
2005 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, N 11-12/76-77, Երևան, 2005, էջ 67-73: