Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Աշխեն Ռուբենի Ղարսլյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
Կրթություն
2003 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ, բակալավրի կոչում
2007 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա, մագիստրոսի կոչում
2010 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի հայցորդ (ատենախոսության թեման՝ «Գործը դատաքննության նախապատրաստելը՝ որպես քաղաքացիական դատավարության փուլ»), իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
2017 թ. ՀՀ արդարադատության ակադեմիա, քաղաքացիաիրավական մասնագիտացման դատավորների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման դասընթաց
2020 թ. ԱՄՆ-ի Թավթսի համալսարանի Ֆլեթչերի անվան իրավունքի և դիվանագիտության դպրոցի կողմից կազմակերպված «Հանրային քաղաքականություն և հանրային կառավարում» մասնագիտությամբ դասընթացի առաջին փուլ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Ատենախոսության թեման
«Գործը դատաքննության նախապատրաստելը որպես քաղաքացիական դատավարության փուլ»
(մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.04 - «Դատական իրավունք»)

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Դատական իշխանություն և դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, վարչական դատավարություն

Աշխատանքային փորձ
2019 թ. առ այսօր ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների ծառայության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար
2018 - 2019 թթ. ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2015 թ. առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասիստենտ (կարդացվող դասընթացները՝ քաղաքացիական դատավարություն, վարչական դատավարություն)
2014 - 2019 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդական
2013 - 2014 թթ. ՀՀ դատական դեպարտամենտի կազմակերպաիրավական վարչության ավագ մասնագետ
2011 - 2013 թթ. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության դատական ներկայացուցչության ապահովման բաժնի նախ առաջին կարգի, ապա գլխավոր մասնագետ
2009 - 2011 թթ. Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորի օգնական
2008 - 2009 թթ. «Ագրոհոլդինգ» ՍՊԸ-ի իրավախորհրդատու

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Հատուկ կարծիքի ինստիտուտը քաղաքացիական և վարչական արդարադատությունում
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 58-63
|
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին
2022 | Գիրք/Book
Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ
Օրինականության սկզբունքը քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 62-69
|
Վճռաբեկ բողոքարկման գործնական հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 302-319
|
Գործը դատաքննության նախապատրաստելու սահմանները գործերի նոր քննության վարույթում
2017 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Եր., 2017, թիվ 9-10/219-220, էջեր 70-78
Ընդդատության ինստիտուտի իրավակարգավորման որոշ հիմնախնդիրները ՀՀ վարչական և քաղաքացիական դատավարություններում
2016 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն», Եր., 2016, թիվ 8-9/206-207, էջեր 74-83
Գործը դատաքննության նախապատրաստելը որպես քաղաքացիական դատավարության փուլ
2015 | Գիրք/Book
Եր., «Հայրապետ» հրատարակչություն, 2015, 224 էջ
|
Գործը դատաքննության նախապատրաստելուն ուղղված գործողությունների իրավակարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Եր., 2015, էջեր 333-347
Քաղաքացիական գործի վարույթի ավարտը գործը դատաքննության նախապատրաստելու փուլում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Եր., 2014, էջեր 181-190
Նախնական դատական նիստի հասկացության տեսական հիմնախնդիրները և իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում
2013 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Եր., 2013, թիվ 4 (62), էջեր 59-64
Գործը դատաքննության նախապատրաստելու փուլի վերականգնման նախադրյալները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում
2013 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն», Եր., 2013, թիվ 8/169, էջեր 45-53
Դատական ակտը վերաքննության կարգով վերանայելուն նախապատրաստելու հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում
2013 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն», Եր., 2013, թիվ 3 (22), էջեր 53-60
Փորձագետի եզրակացությունը քաղաքացիական դատավարությունում
2010 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն», Եր., 2010, թիվ 1-2/126-127, էջեր 49-57
Գործին մասնակցող անձանց ցուցմունքները
2009 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն», Եր., 2009, թիվ 12/125, էջեր 74-79