Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Գևորգ Վոլոդյայի Պետրոսյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
1995 - 1998 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ատենախոսության թեման
«Ձեռնարկության ղեկավարի պատասխանատվությունը աշխատանքային օրենսդրության խախտման համար» (մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.03 - «Մասնավոր իրավունք»)

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Աշխատանքային իրավունք, աշխատանքային վեճերի լուծման դատական և արտադատական ընթացակարգերը

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ աշխատանքային իրավունք, Աշխատանքային վեճեր, Կազմակերպություններում կադրային գործի կազմակերպման իրավական կարգավորումը

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2003 թ. առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ
2010 թ. առ այսօր «Երևան Ջուր» ՓԲ Ընկերության Մարդկային ռեսուրսների վարչության պետ
2014 թ. առ այսօր ՀՀ Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2009 թ. մայիս - նոյեմբեր ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար
2008 - 2009 թթ. աշխատանքային իրավունքի հարցերով ավագ փորձագետ
2008 - 2015 թթ. ՀՀ Գլխավոր դատախազին առընթեր Որակավորման հանձնաժողովի անդամ
2007 - 2008 թթ. ՀՀ վերահսկիչ պալատի իրավական վերահսկողության վարչության պետ
2005 - 2008 թթ. համատեղության կարգով «ԱրմենՏել» Փակ Բաժնետիրական Ընկերության գլխավոր տնօրենի իրավախորհրդատու
2004 - 2005 թթ. Երևանի Նոր-Նորք համայնքի թաղապետի աշխատակազմի ղեկավար
2002 - 2005 թթ. Վանաձորի հայ-ռուսական միջազգային համալսարանի հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչ
1998 - 2003 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասիստենտ
1996 - 1998 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս
1996 - 2001 թթ. Երևանի «Գրիգոր Զոհրապ» համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան
1988 - 1990 թթ. «Մյասնիկյանի կանաչապատում» պետական ձեռնարկությունում` որպես բանվոր։
1990 թ. Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի ասիստենտ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
1998 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ

Պագևներ/կոչումներ
 • ՀՀ Գլխավոր դատախազի շնորհակալագիր (2012 թ.)
 • ՀՀ դատախազության հոբելյանական մեդալ (2013 թ.)
 • Երևանի պետական համալսարանի հուշամեդալով (2014 թ.)
 • ՀՀ Գլխավոր դատախազի շնորհակալագիր (2015 թ.)

  Լեզուների իմացություն
  հայերեն (գերազանց), ռուսերեն (լավ), անգլերեն (բավարար)

  (+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

 • Աշխատանքային իրավունքների չարաշահման խնդրի շուրջ (ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի գիտագործնական մեկնաբանություններ)
  2017 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 44-53
  |
  Քաղաքացիների աշխատանքային իրավունքների ապահովման սահմանադրաիրավական որոշ երաշխիքների շուրջ (ՀՀ Սահմանադրության վերլուծություն)
  2017 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 271-281
  |
  ՀՀ Սահմանադրության նոր զարգացումները և աշխատանքային օրենսդրության բարեփոխման հրամայականը
  2016 | Հոդված/Article
  Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 79-98
  |
  Աշխատանքային պայմանագրի պայմանի խախտումով պայմանագրի լուծմամբ պատճառված վնասի հատուցման խնդրի շուրջ
  2016 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 201-211
  |
  Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք (հատուկ մաս)
  2015 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2015, 736 էջ
  Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք (ընդհանուր մաս)
  2015 | Գիրք/Book
  2-րդ հրատարակություն, լրացումներով և փոփոխություններով, ԵՊՀ, Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2015, 352 էջ
  Particularities of Distributing the Obligation of Proving of Labor Disputes in Civil Procedure
  2014 | Հոդված/Article
  Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 285-295
  |
  Աշխատանքից անօրինական ազատված անձանց պատշաճ փոխհատուցման սկզբունքի իրացումը ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում
  2012 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջեր 267-279
  Հսկողությունը և վերահսկողությունը աշխատանքային օրենսդրության պահպանման նկատմամբ (գիտագործնական մեկնաբանություններ)
  2011 | Հոդված/Article
  Դատական իշխանություն, թիվ 4 (141), Եր., 2011, էջ 20-28
  ՀՀ Սահմանադրության 32-րդ հոդվածի մեկնաբանություն
  2010 | Հոդված/Article
  Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, Գ. Հարությունյանի և Ա. Վաղարշյանի ընդհ. խմբ., «Իրավունք» հրատ., Եր., 2010, էջ 388-402
  Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
  Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
  2010 | Գիրք/Book
  Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
  Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք (ընդհանուր մաս)
  2009 | Գիրք/Book
  Բուհական դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2009, 336 էջ
  Կենսաթոշակի տարիքը որպես աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմք
  2008 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (27-28 նոյեմբերի 2008 թ.), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 109-122
  Աշխատողի և գործատուի շահերի զուգակցումը ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում
  2007 | Հոդված/Article
  Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2007, թիվ 1, էջեր 39-47
  Աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումը Մխիթար Գոշի ատաստանագրքում
  2005 | Հոդված/Article
  Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2005, թիվ 1, էջեր 13-17
  Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը (գիտահանրամատչելի վերլուծություն)
  2005 | Հոդված/Article
  Պետություն և իրավունք, Երևան, 2005, թիվ 1(27), էջեր 74-85
  Աշխատանքային իրավունքի աստվածաշնչյան հիմունքները
  2004 | Հոդված/Article
  «Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2004, թիվ 1-2, էջեր 52-57
  Ժամկետային աշխատանքային պայմանագրի իրավական բնութագիրը (համեմատական վերլուծություն)
  2003 | Հոդված/Article
  «Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2003, թիվ 1, էջեր 6-10
  ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների կիրառումը աշխատանքային պայմանագրեր կնքելիս
  2001 | Հոդված/Article
  Դասախոսության տեքստ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2000, 32 էջ
  Պետություն և իրավունք
  2001 | Գիրք/Book
  Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
  Աշխատանքային իրավունքի ընդհանուր-իրավական և միջճյուղային սկզբունքները
  2000 | Հոդված/Article
  «Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2000, թիվ 3-4, էջեր 51-56
  ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների կիրառումն աշխատանքային հարաբերություններում
  2000 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2000, 32 էջ
  Առանձին կատեգորիայի աշխատողների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը
  1998 | Հոդված/Article
  «Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 1998, թիվ 1, էջեր 19-28
  Ձեռնարկության ղեկավարի կարգապահական պատասխանատվությունը
  1998 | Հոդված/Article
  «Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 1998, թիվ 3, էջեր 66-71
  Պետության և իրավունքի հիմունքներ
  1998 | Գիրք/Book
  Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
  Քաղաքացիների աշխատանքային իրավունքների քրեաիրավական պաշտպանությունը
  1997 | Հոդված/Article
  «Իրավագիտության հարցեր,» Երևան, 1997, թիվ 1, էջեր 55-63
  Աշխատանքային օրենսդրության խախտման բնութագիրը
  1996 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 117-124
  |
  Աշխատանքային օրենսդրության խախտման բնութագիրը
  1996 | Հոդված/Article
  Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 1997, թիվ 3, էջեր 117-134