Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Գնել Սամվելի Մուղնեցյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրիատ
Գիտական աստիճան, կոչում
Գիտական ատենախոսության թեմա
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Վարչական դատավարության ընթացակարգային առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում // Իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն, Երևան, 2011.-171 էջ, ԺԲ.00.02

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ վարչական իրավունք, Հարկային և մաքսային վարչարարություն:

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2015 թ-ից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2012 թ-ից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2013 – 2014 թթ․ ՀՀ Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2011 թ-ից «ԼԵԼԳԱԼ ՔՆՍԱԼԹԻՆԳ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻԶ» ՍՊ ընկերության գործադիր տնօրեն
2011 թ-ից ՀՀ Փաստաբանական դպրոցի դասախոս
2009 թ-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ-փաստաբան
2009 - 2010 թթ. «ԼԵՔՍ-ԿՈԴ» ՓԲԸ-ի իրավաբան
2009 - 2010 թթ. «ՍՐԵՏԵՆԿԱ-ԿՈՆՍՈՒԼ» ՍՊԸ-ի իրավաբան-վարչական դեպարտամենտի ղեկավար
2008 - 2009 թթ. Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավորի օգնական
2006 - 2008 թթ. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական դատարանի դատավորի օգնական
2015 - 2016 թթ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.02) անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Գնել Մուղնեցյան , Տիգրան Ավետիսյան
Դատավորի կարգապահական պատասխանատվության սահմանադրաիրավական բնույթը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 25-40
|
Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք
2015 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ / ընդհանուր խմբագրությամբ Գ.Դանիելյանի, Երևանի պետ. համալս., Հայրապետ, 2015, 384 էջ
|
Certain Considerations on Institution of Administrative Claims and the Implementation Thereof
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.111-123
|
Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ (ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Դանիելյանի), ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 704 էջ
Դատարանի` որպես վարչական պատասխանատվության ենթարկող սուբյեկտի հիմնահարցերը ՀՀ վարչական դատավարությունում
2010 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2010, թիվ 4 (50), էջ 86-93
|
ՀՀ վարչական դատարանի քննությանը ենթակա վեճերի որոշման հիմնական չափանիշները
2010 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, թիվ 3(4), Երևան, 2010, էջեր 20-35
Վարչադատավարական գործընթացի վերաքննության փուլի անհրաժեշտության հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, թիվ 3(3), Երևան, 2010, էջեր 42-49