Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Հեղինե Սոկրատի Գրիգորյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
Կրթություն
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ, գերազանցության դիպլոմ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2009 - 2013 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Ատենախոսության թեման
«Հայաստանի Հանրապետությունում էկոլոգիական ապահովագրության ինստիտուտի ներդրման իրավական ասպեկտները»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական գործիքներ, միջազգային էկոլոգիական համաձայնագրերի իմպլեմենտացիա, էկոլոգիական փորձաքննություն, էկոլոգիական վերահսկողություն, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների իրավական ռեժիմի որոշ հարցեր

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ շրջակա միջավայրի իրավունք, ՀՀ հողային իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2011 թ-ից առ այսօր ՄԱԿ-ի ԵՏՀ Օրհուսի կոնվենցիայի Համապատասխանության հարցերով կոմիտեի անդամ
2010 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս
2008 թ-ից առ այսօր «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ, իրավաբան
2008 թ-ից առ այսօր – ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի գիտաշխատող
2003 - 2008 թթ. «ՀԵՐԻՆԵ» ՍՊԸ, իրավախորհրդատու

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միություն

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)
h.hakhverdyan@ysu.am

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք. Ընդհանուր մաս
2020 | Գիրք/Book
Գլխավոր խմբագիր՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Վ. Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2020, 416 էջ
Պլաստիկ շշերի դեպոզիտային համակարգի կիրառման հեռանկարները ՀՀ-ում. Իրավական կարգավորման որոշ հարցեր
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 183-202
|
Ջրօգտագործման թույլտվությունների ինստիտուտը ՀՀ-ում․ հիմնախնդիրներ և զարգացման հեռանկարներ
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Հայաստան, 2(2) 276-291 էջ, 2018
Պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության ծառայություններ մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների կողմից․ վտանգված ապահովություն, թե՞ արդյունավետ լուծում
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 359-376
|
Էկոլոգիական ապահովագրության շրջանակներում տրամադրվելիք հատուցման կառուցակարգի հիմնավորումը ՀՀ-ի համար
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 15-23
|
Environmental protection in the context of the new constitution of the Republic of Armenia
2016 | Հոդված/Article
IUCN Academy of Environmental Law eJournal. 2016, 7, p. 141-145
ՀՀ ապահովագրական օրենսդրության հիմնադրույթները պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության ներդրման համատեքստում
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2015, էջեր 282-297
Շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության ուղեցույց
2015 | Գիրք/Book
Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Ա.Բ. Իսկոյանի խմբագրությամբ, «Լուսաբաց» հրատ., Եր., 2015, 226 էջ
New EIA and SEA Legislation: Does It Bring Effective Solutions?
2015 | Հոդված/Article
Report, IUCNAEL EJournal, Issue 5: 2015, p. 111-115
О превентивной функции экологического страхования
2015 | Թեզիս/Thesis
«Եվրասիական ինտեգրացիա. իրավական և կրթական ասպեկտներ» խորագրով միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու (Նովոսիբիրսկ, 3-5 դեկտեմբերի), 2015, 150-151 էջ
Պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության համակարգ ՀՀ-ում. իրավական կարգավորման որոշ խնդիրներ
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու. ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջեր 111-123
Պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության կիրառման որոշ հարցերի շուրջ
2013 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 4 (62), Երևան 2013թ., էջ 103-113
|
Risk-Based Environmental Control and Locus Standi Jurisprudence
2013 | Գիրք/Book
IUCNAEL EJournal, Issue 4: 2013, էջեր 43-49
Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսդրության ուղեցույց
2012 | Գիրք/Book
«Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2012, 352 էջ
Էկոլոգիական ապահովագրության և շրջակա միջավայրին պատճառված վնասի հատուցման ինստիտուտների հարաբերակցության որոշ հարցեր
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջեր 537-550
Էկոլոգիական ապահովագրության շրջանակներում կիրառվող հիմնական եզրույթների շուրջ
2012 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2012, թիվ 4(58), էջեր 37-44
|
Էկոլոգիական ապահովագրությունը շրջակա միջավայրի պահպանության մեխանիզմում
2011 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2011, թիվ 2(52), էջ 93-99
|
Էկոլոգիական ապահովագրության ինստիտուտի ներդրման իրավական խնդիրները ՀՀ-ում
2010 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն,» Երևան, 2010, թիվ 6(131), էջ 40-53
Հեղինե Հախվերդյան , Գենիկ Մովսիսյան, Գայանե Միրզոյան, Նվարդ Գևորգյան, Սիրանույշ Կարապետյան, Լալա Մնեյան, Մարգարիտա Խաչատրյան, Էմմա Բարսեղյան, Էմմա Մելքոնյան, Մանյա Գևորգյան, Անահիտ Ղարիբյան, Գայանե Բուլդոյան
Միտք սերմանի՛ր, ծառ տնկի՛ր (բնապահպանական կրթության ձեռնարկ ուսուցիչների համար)
2010 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, «Նոյյան Տապան» հրատ., Երևան, 2010, 206 էջ
Վարկային կազմակերպությունների համակարգային պատկանելիությունը
2009 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2009, թիվ 3(45), էջ 68-73
Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք (1991-2009 թթ. իրավական ակտերի ժողովածու)
2009 | Գիրք/Book
Իրավական ակտերի ժողովածու, 3-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, 2009, «Ասողիկ» հրատ., 768 էջ