Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Կարեն Սուրենի Ամիրյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
Կրթություն
2016 թ. Professional Fellows Program /PFP/, ԱՄՆ
2015 թ. The Regional Academy, Գերմանիա, Բեռլին
2014 - 2017 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2006 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական ատենախոսության թեմա
Պետական իշխանության հանրային-իրավական պատասխանատվությունը ժամանակակից իրավունքում եւ դրա իրացման հիմնախնդիրները

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Պետության եւ իրավունքի հիմնահարցեր, մարդու իրավունքներ, քաղաքացիության եւ երկքաղաքացիության հիմնախնդիրներ, իրավական պատասխանատվություն

Կարդացվող դասընթացներ
Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն, Իրավունքի հիմունքներ, Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնախնդիրները

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2012 - 2013 թթ. Երեւան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան՝ դատավորի օգնական,
2013 - 2019 թթ. ՀՀ սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի իրավախորհրդատվական ծառայության (վարչության) փորձագիտական-վերլուծական բաժին՝ նախ առաջատար, հետո՝ գլխավոր մասնագետ,
2017 թվականի մարտ-մայիս ամիսներ՝ Արդարադատության ակադեմիա` գիտահետազոտական և ծրագրամեթոդաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ,
2019 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներ՝ Բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմ Դատական դեպարտամենտ՝ որպես իրավական ակտերի մշակման և փորձաքննության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար,
2019 թվականի հոկտեմբերից ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետի տեղակալ:

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.01) անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն,

Ծառայությունը զինված ուժերում
2008 - 2010 թթ.

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)

Հանրապետության նախագահի իրավական պատասխանատվության հիմնախնդիրները
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 61-70
|
Պետական իշխանության իրավական պատասխանատվության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 29-40
|
Nature of Relations Between the Constitutional Court and Legislative Authority in the Republic of Armenia
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 47-56
|
Վլադիկ Ներսեսյանցի (1938-2005) կյանքն ու գիտական գործունեությունը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 3-6
|
Nature of relations between the Constitutional Court and Legislative authority in the Republic of Armenia
2017 | Հոդված/Article
International conference, Evolution of constitutional control in Europe: lessons learned and new challenges, Kishinev, 2-3 march 2017, 149-155 pp.
Պետական իշխանության հանրային-իրավական պատասխանատվության դրական եւ նեգատիվ դրսեւորումները
2017 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2-3 (76-77), Եր., 2017, էջ 105-112
Պետական իշխանության և պաշտոնատար անձանց հանրային-իրավական պատասխանատվությունը սոցիալական պատասխանատվության համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Օրինականություն (ՀՀ դատախազության գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդես), N 101, Եր., 2017, էջ 50-54
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի տեղը եւ դերը հանրային-իրավական պատասխանատվության սկզբունքի իրացման համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (75), Եր., 2017, էջ 21-29
Պետական իշխանության հանրային-իրավական դրական պատասխանատվության սահմանադրական հիմքերը
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017, էջ 7-22
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կարգավիճակը և գործունեության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ որոշ նկատառումներ
2017 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, 2017, թիվ 2 (24), էջ 21-26
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման ներպետական պարտավորությունը
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (71), Եր., 2016, էջ 22-34
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դերը հանրային-իրավական պատասխանատվության սկզբունքի իրացման գործընթացում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2016, էջ 8-21
Some Issues of Armenian Citizenship and Dual Citizenship
2014 | Հոդված/Article
South Caucasus Law Journal 2014, 05/2014, P. 60-64, 288-291, Germany
Նոր հանգամանքով դատական ակտի վերանայման որոշ հիմնախնդիրներ ՀՀ քրեական դատավարությունում
2014 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, 2014, թիվ 4 (16), էջ 25-30