Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Կարեն Սուրենի Ամիրյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
Կրթություն
2016 թ. Professional Fellows Program /PFP/, ԱՄՆ
2015 թ. The Regional Academy, Գերմանիա, Բեռլին
2014 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2006 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական ատենախոսության թեմա
Պետական իշխանության հանրային-իրավական պատասխանատվությունը ժամանակակից իրավունքում եւ դրա իրացման հիմնախնդիրները

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Պետության եւ իրավունքի հիմնահարցեր, մարդու իրավունքներ, քաղաքացիության եւ երկքաղաքացիության հիմնախնդիրներ, իրավական պատասխանատվություն

Կարդացվող դասընթացներ
Պետության եւ իրավունքի տեսություն, Արտասահմանյան երկրների պետության եւ իրավունքի տեսություն, Իրավունքի հիմունքներ

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2012 - 2013 թթ. Երեւան քաղաքի Ավան եւ Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան
2013 թ–ից մինչ օրս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի իրավախորհրդատվական ծառայություն (վարչություն)
2015 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պետության եւ իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի դասախոս

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ Ազգային ժողովի Երիտասարդական խորհրդարանի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն,

Ծառայությունը զինված ուժերում
2008 - 2010 թթ.

Հանրապետության նախագահի իրավական պատասխանատվության հիմնախնդիրները
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 61-70
|
Պետական իշխանության իրավական պատասխանատվության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 29-40
|
Nature of Relations Between the Constitutional Court and Legislative Authority in the Republic of Armenia
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 47-56
|
Վլադիկ Ներսեսյանցի (1938-2005) կյանքն ու գիտական գործունեությունը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 3-6
|
Nature of relations between the Constitutional Court and Legislative authority in the Republic of Armenia
2017 | Հոդված/Article
International conference, Evolution of constitutional control in Europe: lessons learned and new challenges, Kishinev, 2-3 march 2017, 149-155 pp.
Պետական իշխանության հանրային-իրավական պատասխանատվության դրական եւ նեգատիվ դրսեւորումները
2017 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2-3 (76-77), Եր., 2017, էջ 105-112
Պետական իշխանության և պաշտոնատար անձանց հանրային-իրավական պատասխանատվությունը սոցիալական պատասխանատվության համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Օրինականություն (ՀՀ դատախազության գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդես), N 101, Եր., 2017, էջ 50-54
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի տեղը եւ դերը հանրային-իրավական պատասխանատվության սկզբունքի իրացման համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (75), Եր., 2017, էջ 21-29
Պետական իշխանության հանրային-իրավական դրական պատասխանատվության սահմանադրական հիմքերը
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017, էջ 7-22
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կարգավիճակը և գործունեության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ որոշ նկատառումներ
2017 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, 2017, թիվ 2 (24), էջ 21-26
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման ներպետական պարտավորությունը
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (71), Եր., 2016, էջ 22-34
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դերը հանրային-իրավական պատասխանատվության սկզբունքի իրացման գործընթացում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2016, էջ 8-21
Some Issues of Armenian Citizenship and Dual Citizenship
2014 | Հոդված/Article
South Caucasus Law Journal 2014, 05/2014, P. 60-64, 288-291, Germany
Նոր հանգամանքով դատական ակտի վերանայման որոշ հիմնախնդիրներ ՀՀ քրեական դատավարությունում
2014 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, 2014, թիվ 4 (16), էջ 25-30