Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Քնարիկ Հակոբի Վարդանյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2007 - 2012 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի հայցորդ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմով),
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով),
2002 - 2003 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի Իրավաբանական կլինիկա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Փախստականների պաշտպանության միջազգային-իրավական ակտերը և դրանց իրագործումը ՀՀ-ում», ի.գ.թ., ԺԲ.00.06 Միջազգային իրավունք, 2015թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Միջազգային իրավունք, մարդու իրավունքների միջազգային և ներպետական պաշտպանությունը, ապաստանի իրավունք, փախստականների միջազգային և ներպետական իրավունք, միգրացիոն իրավունք

Կարդացվող դասընթացներ
Փախստականների միջազգային իրավական պաշտպանությունը, Միջազգային կազմակերպությունների իրավունք, Միգրացիոն գործընթացների եվ ապաստան տրամադրելու իրավական կարգավորումները ԵՄ-ում , Միջազգային իրավունք (սեմինար պարապմունքներ)

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019թ․ առ այսօր ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2015 թ. առ այսօր ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2017 թ. առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Իրավաբանական կլինիկայի տնօրեն
2009 - 2015 թթ. ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2006 - 2015 թթ. ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Կարիերայի կենտրոնի տնօրենի օգնական
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Իրավաբանական կլինիկա, ասիստենտ
2005 - 2006 թթ. ԵՊՀ սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի լաբորանտ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ իրավաբանների ասոցիացիայի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)
knarikvardanyan@ysu.am

Ք․ Վարդանյան , Գ․ Եգանյան
Միգրացիոն գործընթացների միջազգային իրավական և ներպետական կարգավորումը
2019 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ՍԻՄ տպագրատուն, Հայաստան, Վանաձոր, 2019 թ․, 210 էջ
Փախստականների միջազգային իրավական և ներպետական պաշտպանությունը
2018 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, Երևան, 2018, 256 էջ
Փախստականների և ապաստան հայցողների պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային իրավական ակտերը և դրանց ազգային իրավական իմպլեմենտացիան
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «ԵՊՀ» հրատարակչություն, Երևան, 2018, 144 էջ
Ընտանիքի միասնության և վերամիավորման իրավունքը փախստականների իրավունքների պաշտպանության համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2017, 5-6 (215-216), էջ 124-129
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում դասավանդվող «Փախստականների միջազգային-իրավական պաշտպանություևը» մագիստրոսական դասընթացի համառոտ նկարագիրը
2017 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2017, 1-2/211-212, էջ 104-107
Некоторые проблемы правового регулирования защиты беженцев и убежища в законодательстве РА
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասա-խոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 308-328
|
Փախստականների պաշտպանության և մարդու իրավունքների հարաբերակցությունը միջազգային իրավունքում
2014 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն», No.6 (180), Երևան 2014, էջեր 26-35
|
Փախստականի հասկացության սահմանման արդի հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2014, թիվ 1 (63), էջ 133-145
|
Փախստականների ինտեգրման իրավական հիմնախնդիրները ՀՀ -ում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014, էջեր 315-334
Փախստականների միջազգային-իրավական պաշտպանության մեխանիզմի ձևավորումը և պատմական զարգացումը
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողողվի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012թ.), ԵՊՀ հրատ., Երևան 2013, էջեր 291-305
|
Չվերադարձնելու (Non-refoulemet) սկզբունքը փախստականների միջազգային-իրավական պաշտպանության մեխանիզմում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողողվի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջեր 493-505
|
Փախստականի միջազգային-իրավական կարգավիճակի սահմանումը
2008 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, No.1-2, Երևան 2008, էջեր 69-74
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական համակարգը
2002 | Հոդված/Article
Մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները համահայաստանյան ուսանողական կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, No.3, Երեւան 2002, էջեր 157-164