Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Լիաննա Լյուդվիգի Սարգսյան

Դասախոս | Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմով),
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
«Քրեական գործերով իրավական օգնություն. Միջազգային-իրավական ասպեկտներ» ԺԲ.00.10 Միջազգային իրավունք

Գիտական ատենախոսության թեմա
Քրեական գործերով իրավական օգնության ոլորտում միջազգային համագործակցությունը, Հանցագործների հանձնում, Պետությունների և ֆիզիկական անձնաց պատասխանատվության հիմնախնդիրները միջազգային և միջազգային բնույթի հանցագործություններ կատարելու դեպքում

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Միջազգային քրեական իրավունք, Միջազգային իրավունք, Միջազգային-իրավական կարգավորում, Միջազգային պայմանագրերի իրավունք,

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1997 - 2003 թթ. ԵՊՀ սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի լաբորանտ,
1999 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական կլինիկայի տնօրենի օգնական
2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
2006 թ. մինչ օրս ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս,

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)

Քրեական գործերով իրավական օգնության ինստիտուտի ձևավորման և զարգացման պատմա-իրավական հիմնահարցերը
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողողվի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012թ.), ԵՊՀ հրատ., Երևան 2013, էջեր 77-94
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային համագործակցությունը քրեական գործերով իրավական օգնության մասին միջազգային փաստաթղթերի շրջանակներում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողողվի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջեր 459-472
Իրավաբանի մասնագիտական հմտությունների դասավանդման հիմնահարցեր
2003 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Ասողիկ», Երևան, 2003, 208 էջ
Հարցազրույց և խորհրդատվություն գործնական հմտությունների մշակման դերային խաղերի անցկացման մեթոդական խորհուրդներ
2003 | Գիրք/Book
Երևան, 2003, 21-32 էջեր:
К вопросу о выдаче преступников: понятие и основания
2002 | Հոդված/Article
"Պետություն և իրավունք", N 2 (16), Ереван 2002, էջեր 62-69
Некоторые международно-правовые аспекты выдачи преступников
2002 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N2 /606/, Երևան 2002, ՀՀ ԳԱԱ, էջեր 164-175