Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Մանե Գուրգենի Կարապետյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2005 - 2007 թթ․ Երևանի պետական հաամալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրոս
2001 - 2005 թթ․ Երևանի պետական հաամալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ

Գիտական կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Թեկնածուական ատենախոսության թեման
«Աշխատող միգրանտների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում»

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունքի արդի հիմնախնդիրները

Աշխատանքային գործունեություն
2022 թ․ սեպտեմբերից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
01.09.2022 թ-ից սկսած՝ դասախոս ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
14.12.2021 թ-ից սկսած - ՀՀ փաստաբանական դպրոցի տնօրենի առաջին տեղակալ
2006 թ-ից սկսած «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակ ՍՊԸ աշխատանքային հարցերով դեպարտամենտի ղեկավար, իրավաբան, փաստաբան
2015 թ-ից սկսած դասախոս, ՀՀ Փաստաբանական դպրոց
2020 թ․-13.12.2021թ․ ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի առաջին տեղակալ
2014 -2020 թթ․ ՀՀ փաստաբանների պալատի աշխատակազմի ղեկավար
2016 - 2018 թթ․ դասախոս, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա
2005 - 2014 թթ․ դասախոս, Երևանի Հյուսիսային Համալսարան

Անդամակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2021 թ-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ
2014 թ-ից 2021թ․ Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի անդամ
2008 թ-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն, անգլերեն

Չմրացակցելու համաձայնությունն աշխատանքայի իրավունքում
2023 | Հոդված/Article
«Հայրապետ» հրատ., Երևան, 2023 թ., 120 էջ