Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Նարինե Աշոտի Ավագյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2013 - 2017 թթ․ Երևանի պետական համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2018 թ. Քաղաքականություն մշակողների դասընթաց Արևելյան գործընկերների համար, Սանդո, Շվեդիա
2016 թ․ ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի կողմից ֆինանսավորվող PFP ծրագրի շրջանավարտ, Վաշինգտոն, ԱՄՆ (Սերտիֆիկատ)
2009 - 2021 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետ, իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան
2010 - 2011 թթ. Ստոկհոլմի համալսարան, Եվրոպական մտավոր սեփականության իրավունքի մագիստրատուրա (LL.M)
2005 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետ, իրավագիտության բակալավրի աստիճան

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Անհատականացման միջոցների քաղաքացիաիրավական պաշտպանությունն անբարեխիղճ մրցակցությունից»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Քաղաքացիական իրավունք (պարտավորական իրավունք, սեփականության և այլ իրային իրավունքներ, մտավոր սեփականության իրավունք), ընտանեկան իրավունք

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք, ընտանեկան իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2020 թ. (մինչ օրս) – ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ
2018 - 2020 թթ. ՀՀ վերաքննիչ քաղաք3ացիական դատարանի իրավական փորձաքննությունների ծառայության պետ
2017 - 2018 թթ. ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի խորհրդական
2015 - 2017 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարարության օրենսդրության վերլուծության վարչության պետի տեղակալ
2015 թ.- «Կնյազյան ընդ փարթնրս» իրավաբանական գրասենյակ, իրավաբան
2012 - 2015 թթ. «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Բիզնեսի իրավական ապահովման բաժնի իրավախորհրդատու
2011 - 2016 թթ. ԵՊՀ, իրավաբանական կլինիկայի տնօրեն
2011 թ. Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն, իրավաբան
2009 - 2011 թթ. Կարախանյան և ընկերներ իրավաբանական գրասենյակ, իրավաբան

Գիտակրթական գործունեություն
2013 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2016 թ. ԵԱՀԿ երևանյան գրասնեյակ, Ժողովրդավարության բաժին, տեղեկատվության ազատության գծով փորձագետ
2018 - 2019 թթ. «Դրական մարդկանց հայկական ցանց» հասարակական կազմակերպություն, դեղերի արտոնագրման գծով փորձագետ
2012 - 2013 թթ. ԱՅՍԵԿ հասարակական երիտասարդական կազմակերպություն, Երևան, Հայաստան, Լոկալ կոմիտեի փոխնախագահ արտագնա փոխանակման գծով
2012 թ.-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Աշխարհագրական նշումների, ծագման տեղանունների և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի պաշտպանության առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, Եր. 2021, մարտ 1 (53), 92-97 էջերը
Անբարեխիղճ մրցակցության հարաբերակցությունը դելիկտների, հակամրցակցային իրավունքի և մտավոր սեփականության իրավունքների հետ
2021 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Հունվար-փետրվար 2021 1-2 (259-260), 62-72 էջերը
Ապրանքային նշանի համբավի (GOODWILL) իրավական պաշտպանության հիմնահարցերը
2020 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 38-46
|
Trademarks and Brands: What are the Differences?
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 138-152
|
Անբարեխիղճ մրցակցության պատմական զարգացումը և հասկացությունը
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 3-4 (81-82), Երևան, 2018, 56-62
|
Ֆիրմային անվանումների իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2017, N 4 (78), 60-67 էջերը
Հայաստանի Հանրապետությունում մտավոր սեփականության բնագավառում քաղաքացիաիրավական բարեփոխումները
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016 թվականի նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017, 183-197 էջերը
Անհատականացման միջոցների հասկացությունը և տեսակները
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015 թվականի նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, 205-217 էջերը