Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Նարինե Գարնիկի Դավթյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
Կրթություն
2006 - 2008 թթ. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուկտետ, մագիստրատուրա
2002 - 2006 թթ. Հայ-ռուսական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
2013 թ. Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու (ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 001մասնագիտական խորհուրդ)

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Իրավունքի կենսագործման տեսագործնական հիմնախնդիրները» ի.գ.թ., ԺԲ.00.01 Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական ուսմունքների պատմություն

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Իրավունքի կենսագործման հիմնախնդիրները, իրավունքի իրականացման տեսակների և ձևերի հիմնախնդիրները, իրավական կարգավորման համակարգում իրավուքնի կենսագործման փիլիսոփայական հիմնախնդիրները

Կարդացվող դասընթացներ
Իրավունքի հիմունքներ, Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն, քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2006 - 2008 թթ. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտուրայի բաժնի պետ
2008 թ. ՀՀ ԱԳՆ Սփյուռքի հետ կապերի պետական կոմիտե, մշակութային ծրագրերի համակարգող
2008 - 2013 թթ. ՀՀ սփյուռքի նախարարության առաջին բաժնի պետ
2013 - 2014 թթ. «ՎԼՀԱՔ» ընկերության փոխտնօրեն իրավական հարցերով
2014 թ-ից առայսօր ԵՊՀ Պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2014 թ-ից առայսօր ՀՀ սահմանադրական դատարանի անդամի օգնական, գլխավոր մասնագետ
2016 թ. «Օրենսդրության կարգավորման ազգաին կենտրոն» հիմնադրամ, իրավախորհրդատու

Վերապատրաստումներ
2014 թ. Has participated in the workshop on «GOOD GOVERNANCE BY INVOLVEMENT» tripartite social dialogue: EU-level and Austria

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)
ndavtyan@ysu.am

Իրավունքի ձևականացման (դրական իրավունքի վերածման) իրավական կառուցակարգը և դրա փուլերը
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (79), Երևան, 2019, էջ 5-15
|
Մ. Ա. Սարգսյան, Ն. Գ. Դավթյան
Изменение микрофлоры и протеазной активности почвогрунтов оз. Севан под влиянием кристаллоносных микроорганизмов (Սևանա լճի բնահողի միկրոֆլորայի և պրոտեազայի ակտիվության փոփոխությունը բյուրեղակիր միկրոօրգանիզմների ազդեցությունից)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 107-112 (ռուսերեն)
|