Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Նորա Վաչագանի Սարգսյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2009 - 2010 թթ. Լոնդոնի Համալսարանական Քոլլեջ (University College of London), իրավագիտության ֆակուլտետ, Միջազգային գործարարական իրավունքի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմով)
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2006 թ․ Թավթսի համալսարանի Ֆլեթչերի իրավունքի և փիլիսոփայության դպրոց, իրավունքի, տնտեսագիտության եւ միջազգային հարաբերությունների միջառարկայական արագացված կուրս
2004 - 2006 թթ․ ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմով)
2000 - 2004 թթ․ ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դեցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
Ապրանքների ազատ տեղաշարժի և սպառողների շահերի պաշտպանության հարաբերակցությունը Եվրոպական Միությունում

Աշխատանքային փորձ
2020 թ-ից առ այսօր Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ/GIZ) «Մասնավոր հատվածի զարգացում և մասնագիտական կրթություն և ուսուցում Հարավային Կովկասում» ծրագրի փորձագետ
2014 - 2020 թթ. Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ/GIZ) «Հարավային Կովկասում եվրոպական չափորոշիչներին իրավական համապատասխանեցում» ծրագրի իրավաբան-փորձագետ
2012 - 2016 թթ. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամի իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան
2010 - 2014 թթ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի խորհրդական
2010 թ-ից մինչ այսօր Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ, «Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամի իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2008 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարանի եվրոպական իրավունքի և ինտեգրման կենտրոնի իրավաբան-փորձագետ
2007 - 2009 թթ. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի պետա-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի օգնական
2004 - 2007 թթ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի խորհրդական

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային տնտեսական իրավունք

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջազգային տնտեսական իրավունք, արբիտրաժ, միջազգային առևտրային իրավունք, սահմանադրական իրավունք

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն (տիրապետում է ազատ), գերմաներեն (սկսնակ)

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)
nora.sargsyan@ysu.am

Վարդան Պողոսյան, Նորա Սարգսյան
Սահմանադրության անմիջական գործողությունը և նորմերի կիրառման աստիճանակարգությունը սահմանադրության գերակայության համատեքստում (մաս 2)
2020 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2020, թիվ 2 (87), 4-18 էջեր
|
Վարդան Պողոսյան, Նորա Սարգսյան
Սահմանադրության անմիջական գործողությունը և նորմերի կիրառման աստիճանակարգությունը սահմանադրության գերակայության համատեքստում (մաս 1)
2020 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 15-26
|
Խորհրդարանական վերահսկողություն. գործիքակազմն ու մեխանիզմները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Գիրք/Book
Ընդ․ խմբ․ Դ․ Հարությունյանի, Երևան 2020, 144 էջ
Վարդան Պողոսյան, Նորա Սարգսյան
Հիմնական իրավունքների սահմանադրական կարգավորման էվոլյուցիան Հայաստանում
2020 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2020, թիվ 1 (86), 13-32 էջեր
|
Օտտո Լուխթերհանդթ, Նորա Սարգսյան
Երեխայի իրավունքների կարգավորումը ըստ ՀՀ 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 2 (29), էջ 23-36
|
Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմն ու կազմավորման կարգը. 2015 թ. խմբագրությամբ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության կարգավորումները և եվրոպական չափորոշիչները
2017 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2017, 1-2, էջ 34-47
Վ. Պողոսյան, Ն. Սարգսյան
Հայաստանի Հանրապետության 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը.համառոտ պարզաբանումներ
2016 | Գիրք/Book
Երևան 2016, 447 էջ
Ալավերդյան Լ.Վ., Ալեքսանյան Ն.Ս., Ավագյան Ն.Ա., Ղազարյան Տ.Ս., Սարգսյան Ն.Վ. , Տեր-Գրիգորյան Վ.Մ., Սիմոնյան Տ.Վ.
Իրավունք բոլորի համար
2015 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ ուսուցիչների և աշակերտների համար, GIZ-ի հրատ., Երևան, 2015, 132 էջ (համահեղինակությամբ):
Սպառողների առողջության պաշտպանությունը ԵՄ-ում ապրանքների ազատ տեղաշարժի համատեքստում
2009 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, No.1-2 (43-44), Երևան 2009, էջեր 25-35
ԵՄ տարածքում ապրանքների ազատ տեղաշարժի սկզբունքի կիրառման առանձնահատկությունները
2008 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, No.1-2, Երևան 2008, էջեր 75-87
Formation of ° the well-informed consumer ° conception in EU
2008 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, No.3-4, Երևան 2008, Էջեր 81-91
Oltre i confini della nuova Unione europea: concorrenza e investimenti nella Repubblica di Armenia
2006 | Հոդված/Article
Diritto del commercio internazionale, No. 20.1/2006, Giuffrè, Milan, Italy, pp. 102-157
Միջազգային առևտրային արբիտրաժի սկզբունքները (համեմատական վերլուծություն)
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, No 2 (43-44), Երևան 2005, Էջեր 36-49