Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Սերգեյ Սևանի Քոչարյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրիատ
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ մագիստրատուրա
2003 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Իրավաբանական իրավահասկացողությունը և օրինակաթյան հիմնախնդիրները», 08.06.2007, ՀՀ սահմանադրական դատարան
2007 թ. ամբիոնի ասիստենտ
2011 թ. ամբիոնի դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2004 թվականից ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն, Պետության և իրավունքի տեսություն, Իրավունքի հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նորմատիվ ակտերի համակարգում, իրավունքի մեկնաբանում

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)

Principle of Legal Legitimacy in the Phase System of Legal Regulation Mechanism
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.34-40
|
Իրավաբանական տեխնիկայի կառուցվածքի հիմնախնդիրները
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին, Եր. 2013, ԵՊՀ հրատ., 214-224 էջեր
Իրավաբանական տեխնիկայի և օրենսդրական տեխնիկայի հարաբերակցությունը
2012 | Հոդված/Article
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, 369-376 էջեր
Օրինականությունը և դրա ապահովման միջոցները պետական ապարատի գործունեության մեջ
2010 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2010, 4/129, 12-18 էջեր
Քաղաքացիների իրավական դաստիարակության բարելավումը որպես օրինականության ամրապնդման կարևորագույն պայման
2009 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, № 3 (116), 2009, էջ 4-11
Օրինականության իրավաբանական հայեցակարգերը
2009 | Հոդված/Article
Право и государство: теория и практика, № 4 (52), 2009, стр. 32-34
Юридические концепции законности
2009 | Հոդված/Article
Право и государство: теория и практика, 2009 N 4(52), 32-34 էջեր
Իրավաբանական իրավահասկացողությունը և օրինականության հիմնախնդիրները
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 160 էջ
|
Օրինականությունը և դրա ապահովման միջոցները պետական ապարատի գործունեության մեջ
2008 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2010, 4/129, 12-18 էջեր
Իրավաբանական իրավահասկացողության մեթոդաբանական նշանակությունն օրինականության տեսության համար
2007 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, № 4, 2007, էջ 63-67
Օրինականության հայեցակարգերի միակողմ և բազմակողմ տիպերը
2007 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, № 8(97) 2007, էջ 2-9
Օրինականության տեսության հիմնախնդիրների լուծման տեսամեթոդաբանական ուղիները
2006 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, № 4 (34), 2006թ., 17-24
Օրինականության համակարգային հայեցակարգերը
2006 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, № 2-3 (32-33), 2006, էջ 87-92
Օրինականության ամրապնդման գիտական հիմունքների զարգացումը
2005 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, № 2 (112) 2005, 20-22, էջ 27-28
Օրինականության պահպանումը ՀՀ իրավապահ մարմինների հաջող գործունեության կարևորագույն պայման
2004 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, № 21-24 (107-110), 2004, էջ 21-23
Օրինականությունը և նոր կենսակերպը իրավական պետության մեջ
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, № 1-2, 2004, էջ 17-21
Ժողովրդավարություն և օրինականություն
2004 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Գավառի պետական համալսարան, Գավառ, 2004, 431-451 էջեր
Օրինականության հասկացությունը
2004 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, № 1-2 (23-24), 2004, 46-53 էջեր
Գլոբալ ահաբեկչություն, հանրագիտարան-Արմենիկա
2003 | Հոդված/Article
Մենագրություն, Երևան, 2003, 240 էջ (համահեղինակությամբ)