Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Սայադ Սուքիասի Բադալյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Օրենսդրական նախաձեռնության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.02-Հանրային իրավունք (սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում)

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Օրենսդրական գործընթաց, վարչական վարույթ և դատավարություն

Կարդացվող դասընթացներ
Սահմանադրական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2014 թ–ից առայսօր ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2008 թ–ից առայսօր «Ինվեսթմնթ Լո Գրուպ» ՍՊԸ, իրավաբան

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 10) 55-55-03
(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)
sayad.badalyan@ysu.am

Ընդերքօգտագործման ոլորտում հողային հարաբերությունների կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 43-60
|
Քաղաքացիական նախաձեռնության ինստիտուտի սահմանադրաիրավական ամրագրումը և կատարելագործման ուղիները
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 150-161
|
Օրինագծերի գիտական-իրավական փորձաքննության նշանակությունն օրենքների որակի ապահովման գործում
2014 | Հոդված/Article
Կանթեղ, թիվ 1 (58), Երևան, 2014, էջեր 184-192
Օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման ձևերի հիմնախնդիրը
2014 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2014, թիվ 1 (63), էջ 16-22
|
Ժողովրդական նախաձեռնության` որպես անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտի կայացման արդի հիմնահարցերը
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2014, 384 էջ, էջեր 7-13
Օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրականացումն օրենսդրական առաջարկության ներկայացման միջոցով
2013 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, թիվ 3 (11), Ստեփանակերտ, 2013, էջեր 37-43
Օրենսդրական նախաձեռնությունը` որպես սուբյեկտիվ իրավունք
2013 | Հոդված/Article
Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու: Հատոր 3: Հասարակական գիտություններ: Իրավագիտություն, ժուռնալիստիկա, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 352 էջ, էջեր 172-177
Երկքաղաքացիների ընտրական իրավունքը Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Հոդված/Article
Հոբելյանական գիտական նստաշրջան (նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, Երևանի Պետական Համալսարան, ք. Երևան, 11-15 մայիսի 2009 թ.), հատոր 4 - իրավագիտություն, միջազգային հարաբերություններ և քաղաքագիտություն, պատմություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 320 էջ, էջեր 19-25
Վարչական վարույթի դրսևորումը ստուգումների իրականացման ընթացքում
2009 | Գիրք/Book
Արդարադատություն, հունիս թիվ 2 (2), Երևան, 2009, էջեր 44-49
Երկքաղաքացիության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2007 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 4 (38), Երևան, 2007, էջեր 81-86