Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Սերգեյ Ռուբիկի Մարաբյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
Կրթություն
2014 թ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության ակադեմիա
2007 – 2012 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ մագիսրատուրա
1999 – 2003 ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Քաղաքացիական հայցի հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.04- «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Քրեական դատավարությունում քաղաքացիական հայցը, տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը, ձերբակալման հարցերը, դատական ակտերի վերանայման հարցը, ապացուցման հիմնահարցերը, անչափահասների արդարադատության հարցերը

Կարդացվող դասընթացներ
Քրեական դատավարություն (սեմինար), Գույքային հարցերը քրեական դատավարությունում, Ապացույցների տեսությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում, Փաստաբանական էթիկա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 թ-ից առայսօր ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
2018 թ.ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր
2016 թ-ից Նորք - Մարաշ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր
2012 - 2019 թթ. ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2016 թ-ից առայսօր Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդահանուր իրավասության դատարանի դատավոր
2014 - 2016 թթ. ՀՀ Արագածոտնի մարզի ընդահանուր իրավասության դատարանի դատավոր
2013 - 2014 թթ. Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության` դատարաններում մեղադրանքի պաշտպանության և դատական ակտերի բողոքարկման վարչության պետ
2013 թ. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի դատախազության ավագ դատախազ
2012 - 2013 թթ. Եվրասիա միջազգային համալսարանում`որպես իրավագիտության ամբիոնի վարիչ
2012 թ. ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդականի պաշտոն
2010 թ. ՀՀ դատական դեպարտամենտի կազմակերպաիրավական վարչության պետ
2009 - 2012 թթ. «Դատական Դպրոց» ՊՈԱԿ-ում` որպես դասախոս
2008 - 2013 թթ. «Դատախազության դպրոց» ՊՈԱԿ-ում` որպես դասախոս
2007 - 2012 թթ. Լորիս Քալաշյանի անվան Հայկական Բաց համալսարանում` որպես դասախոս
2008 թ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական փորձաքննությունների վարչության գլխավոր մասնագետ
2008 թ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դատավորի օգնական
2007 թ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների վարչության կրտսեր մասնագետ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
ՀՀ դատավորների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)

Общая характеристика института подсудности и методологические проблемы правового регулирования в новом уголовно-процессуальном кодексе РА
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 68-83 էջեր
|
Ընդդատության ինստիտուտի ընդհանուր բնութագիրը և իրավական կարգավորման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 52-69
|
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. Հատուկ մաս / 4-րդ հրատարակություն
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 960 էջ, 2019
Հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալին ձերբակալելը՝ որպես հեռակա (մեղադրյալի բացակայությամբ) կալանավորման այլընտրանք ՀՀ քրեական դատավարությունում (միջազգային չափանիշների, գործող օրենսդրության և դատական պրակտիկայի վերաբերյալ իրավական վերլուծություն)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 396-414
|
Հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալին ձերբակալելը որպես հեռակա (մեղադրյալի բացակայությամբ) կալանավորման այլընտրանք ՀՀ քրեական դատավարությունում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 1 (28), էջ 59-72
|
Անչափահասի նկատմամբ դաստիարակչական կամ պատժից բնույթի հարկադրանքի միջոց կիրառելով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու առանձնահատկություններն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 326-351
|
Սուտ մատնության դեպքերի առթիվ քրեական գործ հարուցելու հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում (դատական պրակտիկայի և գործող օրենսդրության վերլուծություն)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 464-504
|
Պետության՝ որպես հանցագործությունից տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 48-66
|
Որոշ նկատառումներ ՀՀ քրեական դատավարությունում քրեական գործերի տարածքային ընդդատությունը փոխելու վերաբերյալ
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2016, 2(72), էջ 160-173
Քաղաքացիական հայցի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությունում
2013 | Գիրք/Book
Երևան 2013թ., 365 էջ