Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Սերգեյ Վահանի Առաքելյան

Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Քրեական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2008 թ. Միացյալ Թագավորության «Առանձնապես վտանգավոր կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գործակալություն», փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի գծով վերապատրաստման դասընթացներ (ք.Հարլո, Մեծ Բրիտանիա)
1997 թ. Նյու Յորքի համալսարանի իրավաբանական դպրոց, էլեկտրոնային-իրավական հետազոտությունների գծով վերապատրաստման դասընթացներ
1996 - 1999 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմով),

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսությունների թեմաներ
Թեկնածուական – «Ընտանեկան-կենցաղային հարաբերությունների ոլորտում կատարվող սպանությունները և դրանց կանխումը (ՀՀ նյութերի հիման վրա)», ՌԴ Գլխավոր դատախազությանն առընթեր գիտահետազոտական ինստիտուտ, 12.00.08, 1999թ.
Դոկտորական – «Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունները Հայաստանի Հանրապետությունում», ԺԲ.00.05 Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք, 2014թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հանցավորության զարգացման միտումներ, մարդու դեմ ուղղված հանցագործություններ, բռնությամբ կատարվող հանցագործություններ, պաշտոնեական հանցագործություններ

Կարդացվող դասընթացներ
Քրեական իրավունք (Հատուկ մաս), Իրավական վիճակագրություն, Բռնությամբ կատարվող հանցագործություններ

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2016 թ-ից առայսօր ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր, ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր (համատեղությամբ),
1999 - 2016 թթ. ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ, դոցենտ և պրոֆեսոր,
2014 - 2016 թթ. ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության քննչական աշխատանքների կազմակերպման կատարելագործման բաժնի պետ, ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պետի խորհրդական,
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ գիտական քարտուղար
2000 - 2004 թթ. «Կանանց իրավունքների կենտրոն» հասարակական կազմակերպության իրավական հարցերով խորհրդատու
1996 - 1998 թթ. Զարգացման հայկական բանկի իրավախորհրդատու

Մասնակցությունը գիտական / մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.05) անդամ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
«Պետություն և իրավունք», «Դատական իշխանություն» և «Օրենքի պատվար» գիտագործնական հանդեսների խմբագրական խորհուրդների անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցներին
ՀՀ իրավաբանների միության անդամ,
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության որակավորման (մրցութային-ատեստավորող) հանձնաժողովի անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ,
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության «Կանխարգելում, օգնություն, փրկություն» մեդալ,
ՀՀ քննչական կոմիտեի «Համագործակցության համար» մեդալ,
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պետի շնորհակալագիր

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
ԵՊՀ ռազմական ամբիոն, պահեստազորի սպա

(+374 60) 71-02-50
(ներքին 12-50)
sarakelyan@ysu.am

Determination of violent crimes in the Republic of Armenia
2019 | Հոդված/Article
Revista Institutului National al Justitiei (The Journal of the National Institute of Justice), Մոլդովա, 2 (49), 34-36 էջ, 2019
Կաշառքի միջնորդության որակման որոշ հիմնահարցեր
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի, Հայաստան, 1 (1), 50-60 էջ, 2019
Роль науки в обеспечении эффективности уголовной политики
2018 | Հոդված/Article
Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации, Ռուսաստան, 3 (65), 38-40 էջ, 2018
Պատժի համակարգն ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 281-293
|
Криминологическая характеристика лица, совершившего убийство в Республике Армения (Հայաստանի Հանրապետությունում սպանություն կատարողի կրիմինալոգիական բնութագիրը)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 17-23
|
Ս. Վ. Առաքելյան , Տ. Ա. Խաչիկյան , Գ. Ս. Ամիրյան, Տ. Ս. Ղազարյան, Ա. Ս. Նահապետյան
Պետական ծառայության դեմ ուղղված պաշտոնեական հանցագործությունների որակման և քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Տիգրան Մեծ, 2015թ․, 128 էջ
|
Էական վնասը՝ որպես պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունների հատկանիշ
2015 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (67), Երևան, 2015, էջեր 35-40
|
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 338 հոդվածով նախատեսված հանցակազմի կատարելագորման հիմնական ուղղությունները
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 35-45
|
Սերգեյ Առաքելյան , Արա Ֆիդանյան
Սեփական քաղաքացիների արտահանձնումը մերժելու և երկքաղաքացիների արտահանձնման հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 143.3, 2014 (№ 2), էջ 44-52
|
Доктринальное толкование понятия насилия как признака состава массовых беспорядков по уголовному законодательству Российской Федерации и Республики Армения
2014 | Հոդված/Article
«Образование. Наука. Научные кадры», № 03/14 2014, стр. 63-65
К вопросу понимания насилия по уголовному законодательству РФ и РА как факта доказывания при расследовании массовых беспорядков
2014 | Հոդված/Article
Труды Академии управления МВД России. № 3, 2014, стр. 117-121
Социально-экономические причины насильственной преступности в Республике Армения
2014 | Հոդված/Article
“Право и экономика”. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ; Российский Союз промышленников и предпринимателей. Издание Международного союза юристов. М., 2014, № 3 (313), с. 60-64
Общесоциальные причины насильственной преступности в Республике Армения
2014 | Հոդված/Article
“Общество и право”. Краснодарский университет МВД РФ, 2014, № 1, с. 117-121
Преступное насилие
2013 | Գիրք/Book
Изд-во Ереванского университета, Ереван, 2013, 304 стр.
Истоки и особенности детерминации насильственного преступного поведения в РА (Բռնի հանցավոր վարքագծի աղբյուրներն ու դետերմինացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 141.3, 2013, էջ 17-33
|
К вопросу о личности потерпевшего от насильственного преступления в Республике Армения
2013 | Հոդված/Article
“Юрист Юга России и Закавказья”. Ростов-на-Дону, 2013, № 2-3, с. 15-18
Характеристика насильственной преступности в Республике Армения
2013 | Հոդված/Article
“Современные проблемы совершенствования правового регулирования: национальные и международные аспекты” / Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию создания юридического факультета Ереванского государственного университета. Ер.: Тигран Мец, 2013, с. 176-196.
Բռնությունը որպես սեփականության դեմ ուղղված հանցագործության հանցակազմի հատկանիշ
2013 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2013, № 2-3 (60-61), էջեր 37-44
|
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս)
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ:
Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (ընդհանուր մաս)
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ:
Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
О некоторых виктимологических особенностях насильственной преступности в Республике Армения (Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների վիկտիմալոգիական որոշ առանձնահատկությունների մասին Հայաստանի Հանրապետությունում)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 138.3, Երևան 2012թ., էջ 39-49
|
Ընտրական իրավունքի վերաբերյալ վեճերի քննության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Երևան, «Անտարես», 2012, 112 էջ
О некоторых особенностях, характеризирующих личность насильственного преступника в Республике Армения (Հայաստանի Հանրապետությունում բռնությամբ հանցանք կատարողի անձը բնութագրող որոշ առանձնահատկությունների մասին)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 136.3, Երևան 2012թ., էջ 27-39
|
Իրավական վիճակագրություն
2011 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011, 136 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Тенденции насильственной преступности в Армении (Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում)
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 132.3, Երևան 2010թ., էջ 35-41
|
Առաքելյան Սերգեյ , Գաբուզյան Արա , Մարգարյան Աննա , Սիմոնյան Տիգրան , Թերզյան Անի, Մխիթարյան Սամսոն, Ղուկասյան Արմեն, Պետրոսյան Մարինե, Սերոբյան Աստղիկ
Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 104 էջ
Семейно-бытовые убийства
2009 | Գիրք/Book
Монография, Изд-во ЕГУ, Ереван, 2009, Եր., Երևանի համալ. հրատ., 2009, 160 էջ
|
Բռնությամբ կատարվող հանցագործություններին նպաստող գործոնները Հայաստանի Հանրապետությունում
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2008, էջեր 146-159
Характеристика насильственной преступности в сфере семейно-бытовых отношений в Республике Армения
2007 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր թիվ 4, Եր., 2007
Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի քրեաիրավական երաշխիքները ՀՀ-ում
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) թիվ 4, Եր., 2006, էջեր 57-64
Իրավական վիճակագրություն
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալ. հրատ., 2006, 128 էջ
Развитие уголовного права на Востоке и Западе
2004 | Հոդված/Article
Преступность и уголовная политика в Европе, Том 1: Уголовное право и преступность (Развитие в Средней и Восточной Европе), Бохум, 2004, стр. 115-126
ՀՀ օրենսդրության և մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական Կոնվենցիայի հոդված 2-ի հարաբերակցությունը
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Եր., 2004, 58-68
Հանցավորության դեմ պայքարը և մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրը
2004 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, 160 էջ
Հանցավորության դեմ պայքարի հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում անցումային շրջանում
2002 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք թիվ 4 (18), Եր., 2002, էջեր 17-24
Կանանց իրավական պաշտպանությունը բռնությունից
2001 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Կանանց իրավունքների կենտրոն, Եր., Լիմուշ, 2001, 166 էջ
Կրիմինալոգիական հետազոտությունների մեթոդիկա
2001 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2001