Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Շուշանիկ Լիպարիտի Ղուկասյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2014 - 2018 թթ․ Երևանի պետական համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2016 թ․ (հունվար-հունիս) Ֆլետչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոց, ԱՄՆ (գերազանցության վկայական)
2012 - 2014 թթ․ Երևանի պետական համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետ, իրավագիտության բակալավրի աստիճան, (գերազանցության դիպլոմ)
2008 - 2012 թթ․ Երևանի պետական համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետ, իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան, (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Քաղաքացիական իրավունք, Հռոմեական մասնավոր իրավունք, Արտապայմանագրային պատասխանատվություն

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք, հռոմեական մասնավոր իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 թ․ (դեկտեմբեր մինչ օրս) «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ իրավաբանական դեպարտամենտի իրավական աջակցության ծառայության առաջատար իրավաբան
2019 թ․ (սեպտեմբեր- դեկտեմբեր) ՀՀ արդարադատության նախարարության խորհրդական՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող
2017 - 2019 թթ․ ՀՀ արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության պետի տեղակալ
2016 դեկտեմբեր - 2017 օգոստոս - ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի մասնավոր իրավունքի ոլորտի փորձագետ
2016 թ․ (հուլիս-դեկտեմբեր) ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության քրեակատարողական քաղաքականության մշակման բաժնի պետ
2015 փետրվար - 2016 հուլիս ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի կազմակերպական-իրավական վարչության իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, ՔԿԱԳ և նոտարական համակարգի օրենսդրական ապահովման բաժնի պետ
2014 հոկտեմբեր - 2015 փետրվար - ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի համակարգի իրավական ապահովման վարչության իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, ՔԿԱԳ և նոտարական համակարգի օրենսդրական ապահովման բաժնի փորձագետ
2014 (սեպտեմբեր-փետրվար) - Եվրոպայի խորհրդի խորհրդատու (Երևանի գրասենյակ), «ՀՀ-ում պրոբացիայի ծառայության ներդրմանը աջակցություն» ծրագիր
2014 (փետրվար-հունիս) - ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության վարչական գործերով պետական շահերի պաշտպանության բաժնի առաջատար մասնագետ
2012 - 2014 թթ․ ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ
2011 - 2012 թթ․ ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության փորձագետ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2019 թ․ Անչափահասների արդարադատության խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

(+374 60) 71-02-53
(ներքին 12-53)

Էլեկտրոնային գործիքների ներդրումը` հանրագրի ինստիտուտի խթանման համատեքստում
2020 | Հոդված/Article
Օրինականություն, Հայաստան, N 115, 36-40 էջ, 2020
«Հանրագիր ներկայացնելու իրավունքի իրացման որոշ հիմնախնդիրների շուրջ»
2019 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, Հայաստան, N 3 (49), 6-14 էջ, 2019
«Տեղեկատվական անվտանգության և կիբեռանվտանգության որոշ հարցերի շուրջ»
2019 | Հոդված/Article
Օրինականություն, Հայաստան, N 113, 5-9 էջ, 2019
ՀՀ-ում խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների գործունեության որոշ հարցերի շուրջ
2019 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, Հայաստան, N 1 (47), 6-13 էջ, 2019
Պատասխանատվությունից ազատվելու հիմքերը ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների թերությունների հետևանքով վնաս պատճառելու դեպքում
2018 | Հոդված/Article
Օրինականություն, Հայաստան, N 104, 38-43 էջ, 2018
Ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների թերությունների հետևանքով գույքին պատճառված վնասի հատուցման առանձնահատկությունները
2018 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, Հայաստան, N 3 (44), 6-14 էջ, 2018
Ապրանքների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի համար պատասխանատվություն կրող անձինք
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2018 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Հայաստան, N 1 (1), 177-192 էջ, 2018