Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Տարոն Վարդանի Սիմոնյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
Կրթություն
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2009 թ. Ֆլետչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոց, Թավթս համալսարան, ԱՄՆ, Բոստոն
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա, Եվրոպական իրավունք մասնագիտացում
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Անցումային և անկայուն հասարակական համակարգերի և դրանց պետականության զարգացման առանձնահատկությունները (սիներգետիկ մոտեցում)» ի.գ.թ.,
ԺԲ.00.01 Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական ուսմունքներ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Անցումային պետականություն, անկայուն սոցիալ-պետական համակարգերի և կառուցվածքների կառավարում, սիներգետիկա, պետաիրավական համալիրություն, պետական կառավարման համալիրություն, իրավունք և ազատություն, մարդու իրավունքներ, միջազգային իրավունքի փիլիսոփայություն

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն,
Իրավական մարդաբանություն,
Պետական կառավարման և իրավական բարեփոխումների տեսություն,
Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն,
Իրավաբանական տեխնիկա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 -2021 թթ Եվոպական խորհրդարանական վեհաժողովի (Եվրոնեսթ) Տնտեսական ինտեգրացիայի, իրավական մոտարկման և Եվրամիության քաղաքականության հետ համաձայնեցման հանձնաժողովի համանախագահ
2019 - 2021 թթ Հայ-իռլանդական խորհրդարանական բարեկամական խմբի համանախագահ
2018 – 2021 թթ․ ՀՀ ԱԺ պատգամավոր
2010 թ-ից ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս, 2013-ից՝ ասիստենտ, 2017-ից՝ դոցենտ
2011 – 2019 թթ․ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դասախոս
2011 - 2019 թթ. հունվարի 10 – «Ի ԷԼ ԷԼ» իրավաբանական գրասենյակի Գլխավոր տնօրեն
2012 - 2016 թթ. Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի տնօրեն
2010 - 2015 թթ. Հաշվապահների ուսուցման միջազգային կենտրոնի դասախոս
2010 թ-ից տարբեր փորձագիտական աշխատանքներ «Asian Development Bank»-ում, «ADE, Joint Evolution Unit of DG»-ում, Հայաստանի ՄԱԿ-ի ասոցիացիայում, Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունում (OSCE), Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպական միության հայաստանյան առանձին ծրագրերում, «IBF International Consulting»-ում, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր կազմակերպությունում (UNDP), ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ Հայաստանյան գրասենյակ, Մակ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակ, Public Administration International և այլն:
2010 թ. - Արմենիա ԹԻ ՎԻ, Գլխավոր իրավաբան
2008 - 2010 թթ. «ԱՐ ՍԻ ԷՖ» ՍՊ ընկերության իրավաբան

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.01) անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2017 - 2019 թթ. ՀՀ Փաստաբանների պալատի խորհդի անդամ
2016 - 2019 թթ. Մարդու իրավունքների պաշտպանին կից զինվորական հարցերով հանձնաժողովի անդամ
2016 - 2019 թթ. Հայաստանի հաշտարարների միության համահիմնադիր, Խորհրդի անդամ
2014 - 2019 թթ. Եվրոպական արբիտրաժային պալատի անդամ, արբիտր (Բելգիա, Բրյուսել)
2012 - 2019 թթ. ՀՀ Իրավաբանների միության (ասոցիացիայի) Գործադիր տնօրեն:
2010 թ-ից ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ
2010 թ-ից Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի համահիմնադիր, (2013 - 2017 թթ.՝ տնօրեն)
2008 թ-ից ՀՀ Իրավաբանների (ասոցիացիայի) միության անդամ:

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)

Լիլիթ Երեմյան, Տարոն Սիմոնյան
Հանրային կարգի վերապահումը որպես արբիտրաժի վճռի ճանաչումն ու կատարումը բացառող հիմք ՀՀ իրավական համակարգում
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 41-57
|
Legal Symbolism and Constitutional Policy in Contemporary Reality of Changes
2021 | Հոդված/Article
Studia Politologiczne, N 61, published by Institute of Political Science of Warsaw University, Warsaw, 2021, pp. 152-185
The Evolution of the Principle of Self-Determination and the ICJ Advisory Opinion on the Declaration of Independence of Kosovo
2019 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 35-43
|
Controlled Reality and the Fiction of Freedom: Synergy Algorithms
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 25-35
|
Ցիվիլիստական հասարակարգը հայ ազգի քաղաքակրթական հասունացման համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 55-59
|
Իրավաբանի գործնական մարտահրավերները XXI դարում. արհեստական բանականություն
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 34-45
|
ԱՐԲԱՆԷ․ «և զարթնում է լաոն»
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան «Հայրապետ» հրատ., 2018թ. 432 էջ
Ազատության փոփոխվող բովանդակությունը XXI դարի իրավունքի համալիրությունում
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 29-41
|
Legal Dynamics in Social Systems out of Equilibrium: The Problem of Random Interventions
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 33-42
|
Անցումային և անկայուն հասարակություններում իրավունքի որոշակիացման համալիրություն և դրանում նկատելի որոշ օրինաչափություններ
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 56-67
|
Nash Equilibrium as A Mean For Determination of Rules of Law (For Sovereign Actors)
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.17- 24
|
Գոհար Գևորգյան, Տարոն Սիմոնյան
Դատարանում երեխայի լսված լինելու իրավունքի օրենսդրական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2014, թիվ 1 (63), էջ 44-52
|
Some features of the civil and common law traditions impact vis-a-vis sources of international law:comperative anaysis
2013 | Հոդված/Article
Armenian yearbook of international and comparative law, Volume 1, 2013, pp 125-142
Armenian-Turkish relations in the legal framework of the TWO
2013 | Հոդված/Article
Armenian yearbook of international and comparative law, Volume 1, 2013, pp 148-150
Review of the French constitutional council decision on the legality of the draft law on denial of the Armenian genocide
2013 | Հոդված/Article
Armenian yearbook of international and comparative law, Volume 1, 2013, pp 159-160
Իրավունքի սիներգետիկայի հայեցակարգի զարգացման պատմաիրավական նախադրյալները
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու` նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին, ԵՊՀ հրատակչություն, Երևան, 2013, էջ 303-318
Պետաիրավական համալիրություն և սիներգետիկա / Մաս 1, Անցումային և անկայուն սոցիալ-պետական համակարգերի համալիրություն. Սիներգետիկ աշխարհընկալում
2013 | Գիրք/Book
Երևան: ԵՊՀ հրատակչություն, 2013, 256 էջ
Արդի իրավունքի համալիրություն. սիներգետիկ մոտեցում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու` նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, Երևան, 2012, ԵՊՀ հրատ., էջ 181-199
Անկայուն և անցումային պետականությունների զարգացման համալիրություն և կառավարում. ընտրություն բիֆուրկացիոն գործընթացներում
2012 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 4(58), Երևան, 2012, էջ 4-16
|
Պետական իշխանության լեգիտիմացումը անցումային փուլում գտնվող անկայուն պետականություններում (սիներգետիկ մոտեցում)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 137.3, Երևան 2012թ., էջ 24-39
|
Ժամանակի ընկալման և սոցիալական սկզբնական և ընթացիկ հիշողության դերը անկայուն և անցումային հասարակություններում
2011 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք», Երևան, 2011, թիվ 1(51), էջ 56-67
|
Սիներգետիկայի հիմնական հասկացությունների և սկզբունքների կիրառելիությունը անկայուն հասարակական համակարգերը դիտարկելիս
2011 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2011, թիվ 3 (53), էջ 66-83
|
The features of the impact of Civil and Common Law traditions vis-a-vis the sources of International Law
2010 | Հոդված/Article
Երևանի Համալսարանի Բանբեր, Իրավագիտություն/, ԵՊՀ, 2010, N. 131.3, էջ 64-79
Սիներգետիկան` որպես հետդասական գիտությունների միջառարկայական ուղղություն
2010 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք», Երևան, 2010, թիվ 1 (47), էջ 81-91
|
The Features of the Impact of the Civil and Common Law Traditions vis-a-vis the Sources of International Law (Մայրցամաքային (քաղաքացիական) և ընդհանուր իրավական ընտանիքների ազդեցության առանձնահատոկությունները միջազգային իրավունքի աղբյուրների վրա)
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 131.3, Երևան 2010թ., էջ 64-79
|
Պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և դրա մեկնաբանումը ազատական-իրավաբանական իրավահասկացողության տեսանկյունից
2009 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2009., թիվ 1-2 (43-44), էջ 80-90
Սովորութային միջազգային իրավունքի նորմերի հատկանիշները
2008 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2008., թիվ 3 (41), էջ 58-69