Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Տիգրան Աշոտի Խաչիկյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
Կրթություն
2008 - 2012 թթ.Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետիբակալավրիատ, Գերազանցության դիպլոմ
2012 թ. ԵՊՀ լավագույն ուսանող
2012 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ մագիստրատուրա, Գերազանցության դիպլոմ
2014 - 2017 թթ.Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Թեկնածուական ատենախոսության թեման
«Մաքսային հսկողության իրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում: Մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.02

Գիտական ուսումնասիրությունների ոլորտը
Վարչական իրավունք և դատավարություն, Մաքսային իրավունք, Քաղաքացիական դատավարություն

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ վարչական դատավարություն, ՀՀ մաքսային իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2022 թ․ի փետրվարից առ այսօր ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիրի դասախոս
2021 թ.-ի դեկտեմբերից առ այսօր ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության գիտաուսումնական կենտրոնի ավագ դասախոս
2021 թ.-ի սեպտեմբերից առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուկտետի գիտական խորհրդի անդամ
2020 թ.-ի մարտից առ այսօր «KHACHIKYAN LAW» փաստաբանական գրասնյակի տնօրեն
2020 թ.-ի սեպտեմբերից առ այսօր Արբիտրների բարձրագույն դպրոցի դասախոս
2019 թ. ապրիլ-հուլիս ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ
2016 թ. առ այսօր –ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս
2018 թ. առ այսօր ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դասախոս
2017 թ. առ այսօր Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի առողջապահական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2017 թ. առ այսօր Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի իրավաբանական կլինիկայի տնօրեն
2016 թ.ՀՀ դատավորների թեկնածուների որակավորման ստուգման գրավոր քննության արդյունքների բողոքարկման հանձնաժողովի անդամ
2015 թ. առ այսօր –ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2016 թ. ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի՝ հանրային իրավունքի ոլորտի փորձագետ
2016 թ. ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման բաժնի պետ
2015 - 2016 թթ. ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման բաժնի պետի տեղակալ
2013 - 2015 թթ. ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ
Պարգևատրվել է ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի և ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պետի շնորհակալագրերով:

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2014 թ.-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ
2015 թ.-ից ՀՀ ԱԺ երիտասարդական խորհրդարանի անդամ, պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ
2016 թ.-ից ՀՀ փաստաբանական պալատի անդամ(արտոնագիր թիվ 2170)

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին
2022 | Գիրք/Book
Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ
Գործի փաստական հանգամանքների ի պաշտոնե պարզման սկզբունքի («EX OFFICIO») հատկանիշները
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 109-117 էջեր
|
Վարչական ակտերի իրավաչափության դատական գնահատումը գործի փաստական հանգամանքների ի պաշտոնե պարզման սկզբունքի իրացման համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 292-301
|
ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրության և «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի միջև փոխհարաբերակցության հիմնախնդիրները
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 484-495
|
Մաքսային տեսազննման և զննման իրավակարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2016, թիվ 3 (73), էջեր 81-91
Արտագնա մաքսային ստուգման իրականացման իրավաչափության վավերապայմանները Մաքսային Միության մաքսային օրենսգրքի համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, էջեր 317-330
Մաքսային հսկողության իրավական բնույթը
2015 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2015, № 1 (67) էջեր 86-95
Անձնական զննումը՝ որպես մաքսային հսկողության առանձնահատուկ ձև
2015 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2015, № 3-4 (69-70) էջեր 40-49
Արագացված դատաքննության ինստիտուտի քաղաքացիադատավարական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015, № 1.5 (8) էջեր 192-196
Ս. Վ. Առաքելյան , Տ. Ա. Խաչիկյան , Գ. Ս. Ամիրյան, Տ. Ս. Ղազարյան, Ա. Ս. Նահապետյան
Պետական ծառայության դեմ ուղղված պաշտոնեական հանցագործությունների որակման և քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Տիգրան Մեծ, 2015թ․, 128 էջ
|
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 338 հոդվածով նախատեսված հանցակազմի կատարելագորման հիմնական ուղղությունները
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 35-45
|
Սերգեյ Առաքելյան, Տիգրան Խաչիկյան , Գրիգոր Ամիրյան
Ընտրական և հանրաքվեին մասնակցելու իրավունքների քրեաիրավական պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում «ԱՊՀ մասնակից պետություններում ժողովրդավարական ընտրությունների, ընտրական իրավունքների և ազատությունների չափանիշների մասին» Կոնվենցիայի համատեքստում
2014 | Գիրք/Book
Գիտամեթոդական ձեռնարկ, Եր.: Հայրապետ հրատ., 2014: -120 էջ
Քաղաքացիական գործերի քննության և լուծման դատավարական ընթացակարգերը պարզեցնելու հիմնախնդիրը ՀՀ-ում
2013 | Հոդված/Article
Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Հատոր 3, 2013, № 1.5 (8), էջեր 212-220
Ձեռքբերման վաղեմությունը քաղաքացիական իրավունքում
2010 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2010, № 4 (50) էջեր 76-86