Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Վահագն Հովիկի Գրիգորյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
Կրթություն
2006 – 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
2010 – 2012 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա, գերազանցության դիպլոմ
2012 – 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Ատենախոսության թեման
«Վերաքննիչ դատարանի լիազորությունների հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում»: Մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.04

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Քաղաքացիական դատավարություն

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ Քաղաքացիական դատավարություն

Աշխատանքային փորձ
2019 թ.-ից առ այսօր «Իրավական կրթություն և վերահսկողություն» ՀԿ, համահիմնադիր, իրավաբան - փորձագետ
2018 թ.-ից առ այսօր «Բեքմեզյան» փաստաբանական գրասենյակ, համագործակցող փաստաբան
2018 թ.-ից առ այսօր «Մտավոր սեփականության իրավատերերի ակումբ» ՀԿ, փորձագետ
2018 թ.-ից առ այսօր վերապատրաստման դասընթացների անցկացում ՀՀ Փաստաբանների պալատում և ՀՀ Փաստաբանական դպրոցում
2014 թ.-ից առ այսօր «Արդարադատության ակադեմիա» ՊՈԱԿ, քննությունների արդյունքների գնահատման և բողոքարկման հանձնաժողովների անդամ
2014 թ.-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, քաղաքացիական դատավարության ամբիոն, դասախոս (ասիստենտ)
2018 - 2019 թթ. «Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերություն» իրավաբանական գրասենյակ, Հայաստանում սնանկության համակարգի բարելավման աջակցման ծրագրի իրավաբան - փորձագետ
2017 - 2018 թթ. «Կոնցեռն-Դիալոգ» փաստաբանական գրասենյակ, ավագ իրավաբան, սնանկության գործերի համակարգող
2018 թ. Քաղաքացիական մասնագիտացման ոլորտում դատավորների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացվող որակավորման գրավոր քննության գնահատման հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ ԱՆ կողմից առաջարկված իրավաբան գիտնական
2017 թ. Քաղաքացիական մասնագիտացման ոլորտում դատավորների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացվող որակավորման գրավոր քննության գնահատման հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ ԱՆ կողմից առաջարկված իրավաբան գիտնական
2017 թ. ՀՀ դատական օրենսգրքի նոր խմբագրության նախագծի մշակում, ՀՀ ԱՆ «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամ, աշխատանքային խմբի անդամ
2016 - 2017 թթ. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի նոր խմբագրության նախագծի մշակում, ՀՀ ԱՆ «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամ, հիմնական փորձագետ
2016 - 2017 թթ. ՀՀ ԱՆ «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամ, կարճաժամկետ իրավաբան - փորձագետ
2016 թ. Քաղաքացիական մասնագիտացման ոլորտում դատավորների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացվող որակավորման գրավոր քննության գնահատման հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ ԱՆ կողմից առաջարկված իրավաբան գիտնական
2013 - 2017 թթ. «Բրեյվ» փաստաբանական գրասենյակ, ավագ իրավաբան, թիմի ղեկավար
2013 - 2017 թթ. «Շանթ» հեռուստաընկերություն, իրավաբանական ծառայության ղեկավար
2013 - 2017 թթ. «Մեդիա Սիսթեմս» գովազդային գործակալություն, իրավաբանական ծառայության ղեկավար
2012 - 2017 թթ. «Արխիստրատեգ Նարսես խորհրդատվական կենտրոն» փաստաբանական գրասենյակ, կրտսեր գործընկեր
2016 թ. «Արդարադատության ակադեմիա» ՊՈԱԿ, դասախոս
2012 - 2013 թթ. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նոր խմբագրության նախագծի մշակում, ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ձևավորված աշխատանքային խմբի անդամ
2010 - 2013 թթ. «Բրեյվ» փաստաբանական գրասենյակ, իրավաբան

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2012 թ.-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ (արտոնագիր թիվ 1413)
2012 թ.-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության (ասոցիացիայի) անդամ
2015 թ.-ից «ELSA (The European Law Students’ Association) Հայաստան» կազմակերպության անդամ
2017 թ.-ից ՀՀ Առևտրաարդյունաբերական պալատին կից մշտապես գործող արբիտրաժային դատարանի արբիտր
2018 թ.-ից ՀՀ Արբիտրների ասոցիացիայի անդամ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Գաղտնի եղանակով կատարված լուսանկարների, տեսագրությունների թույլատրելիության և սեփականության իրավունքի պաշտպանության հարաբերակցության հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (80), Երևան, 2018, էջ 12-22
|
Գաղտնի եղանակով կատարված լուսանկարները, ձայնագրությունները և տեսագրությունները քաղաքացիական դատավարությունում որպես ապացույց օգտագործելու օգտագործելու թույլատրելիության հիմնախնդիրները
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 30-44
|
Գաղտնի եղանակով կատարված ձայնագրությունների և տեսագրությունների թույլատրելիության հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 377-410
|
Վերաքննիչ դատարանի լիազորությունների հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Հայրապետ, 2016թ․, 208 էջ, Հայաստան
Վերաքննության կարգով բողոքարկված միջանկյալ դատական ակտերի վերացման հետ կապված հիմնախնդիրները
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 186-200
|
Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը վերանայելու սահմանների հետ կապված հիմնախնդիրները
2015 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Եր., 2015, 3-4, էջ 189-190
|
Միջանկյալ դատական ակտի դեմ բերված վերաքննիչ բողոքը մերժելու լիազորության կիրառման հետ կապված հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 348-363
|
ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի գործառութային լիազորություններին առնչվող մի շարք արդի հիմնախնդիրներ
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015, 1.5 (8), հասարակական գիտություններ, էջ 157-168
|
Վերաքննիչ դատարանի կազմակերպական-կարգադրիչ լիազորությունների հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2015 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2015, 1 (67), էջ 75-85
|
ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը բեկանելու և փոփոխելու լիազորության բնույթը և կիրառման համար անհրաժեշտ պայմանների հետ կապված հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2014, 3-4 (65-66), էջ 113-124
|
ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը բեկանելու և փոփոխելու դեպքում կայացվող որոշման բնույթը և դրա բողոքարկման հետ կապված հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 156-180
|