Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Վահե Վահանի Գևորգյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
Կրթություն
1995 – 1998 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1990 – 1995 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Պետական իշխանության որոշ տեսական հիմնահարցերը» ի.գ.թ., ԺԲ.00.01

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Պետական իշխանություն, արդի իրավական համակարգեր

Կարդացվող դասընթացներ
Համեմատական իրավագիտություն, պետության և իրավունքի տեսության պրոբլեմներ, իրավագիտության հիմունքներ

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1996 թ–ից առայսօր ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2017 թ–ից առայսօր ՀՀ Արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն, գլխավոր իրավաբան նույնականացնող
1995 - 1996 թթ. ՀՀ արտգործնախարարություն, իրավապայմանագրային վարչություն, կցորդ
1995 - 1997 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, իտալերեն լեզվի դասախոս

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, իտալերեն, անգլերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
Պահեստի սպա

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)
vahegevorgyan@ysu.am

Համեմատական իրավագիտություն
2019 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, Երևան, 2019, 332 էջ
К вопросу о механизме власти как о структурном элементе политической системы общества
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 46-57
|
К вопросу о телеологической роли правовых функций государства
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 59-68
|
К вопросу о телеологической роли правовых функций государства
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (74), Երևան, 2016, 5-10 էջ
|
К вопросу о социально-исторической роли государственности
2013 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք (Государство и право), թիվ 4 (62), Երևան 2013թ., էջ 20-26
|
К вопросу о методологии изучения государственности
2012 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք (Государство и право), թիվ 1-2 (55-56), Երևան 2012թ., էջ 81-85
|
К понятию государственности
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան 2011թ., 133.3, էջ 16-22
К понятию государственности (Պետականության հասկացության շուրջ)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 133.3, Երևան 2011թ., էջ 16-22
|
К вопросу о функциях государственной власти
2001 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», № 2(12), Երևան, 2001, էջ 11-18
Соотношение государства и государственной власти
2001 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», № 2, Երևան, 2001, էջ 12-19
Процесс становления государственной власти Государство и право
1999 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք» № 1(4), Երևան, 1999, էջ 14-23
Понятие и особенности государственной власти
1998 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», № 4 Երևան, 1998, էջ 17-21
Власть: особенности эволюции. Вопросы Правоведения
1997 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», № 2, Երևան, 1997, էջ 19-22