Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Վահե Վաղինակի Հովհաննիսյան

Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, Գերազանցության դիպլոմ
2000 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրա,
2002 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Թեկնածուական ատենախոսության թեման
«Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, տեսական և գիտագործնական հիմնախնդիրներ»: Մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.04:

Դոկտորական ատենախոսության թեման
«Վերաքննության կարգով դատական ակտերի վերանայման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում»:
Մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.04:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Դատական իշխանություն և դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, վարչական դատավարություն, դատական վերանայման արդի հիմնախնդիրներ, առևտրային արբիտրաժ

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն, Առևտրային արբիտրաժը ՀՀ-ում, Դատական վերանայման հիմնախմդիրները քաղաքացիական դատավարությունում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2018 թ. առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի վարիչ
2008 - 2018 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ
2016 թ-ից առ այսօր ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2015 - 2016 թթ. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասիստենտ
2003 - 2005 թթ. «Վիներոն» ՍՊԸ փոխտնօրեն - իրավաբանական ծառայությունների անձնակազմի կառավարման և աբոնենտային բաժնի համակարգող
2003 թ. ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության իրավաբանական գլխավոր վարչության գլխավոր մասնագետ
2000 - 2002 թթ. ՀՀ Տրանսպորտի և կապի նախարարություն՝ իրաբախորհրդատու

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2016 թ.-ից – ԲՈՀ-ի՝ ԵՊՀ-ում գործող իրավաբանական գիտություների գիտական աստիճաններ շնորհող թիվ 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2004 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Հայցի ապահովման քաղաքացիադատավարական կառուցակարգի սուբյեկտային շրջանակը որոշելու հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (36), էջ 47-60
|
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին
2022 | Գիրք/Book
Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ
Սուբյեկտիվ իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության քաղաքացիադատավարական կառուցակարգերի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 3 (30), էջ 62-72
|
Վնասի հատուցումը որպես ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի խախտման բացասական հետեվանքների վերացման և պաշտպանության կառուցակարգ
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 203-215
|
The Challenges of Right to Examine the Case at Civil Court Within a Reasonable Timeframe
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 278-290
|
Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի պաշտպանության հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 430-444
|
Обеспечение условий международно-правовых оснований правомерности разрешения признания и исполнения иностранных сыдебных актов в гражданском процессе Республики Армения
2017 | Հոդված/Article
«Вопросы российского и международного права», Московская область, г. Ногинск, том 7, N 3А, 2017, стр. 283-295
|
Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի իրացման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում ՀՀ սահմանադրական բարեփոխումների լույսի ներքո
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 67-76
|
Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու որոշումը որպես դատական ակտը նոր հանգամանքով վերանայելու քաղաքացիադատավարական հիմք
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 26-39
|
Մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները վճռաբեկ դատարանի կողմից վերացնելու սահմանադրաիրավական խնդրի իրացումը քաղաքացիական դատավարությունում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 66-75
|
Վերքաննիչ դատարանի սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հստակեցումը և վերաքննության տեսակի օբյեկտային սահմանների հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 167-185
|
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի կողմից իրավունքի նորմերի միատեսակ կիրառությունն ապահովելու սահամանադրաիրավական խնդրի իրացումը քաղաքացիական դատավարությունում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 64-75
|
Վերաքննիչ դատարանի սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հստակեցումը և վերաքննության տեսակի օբյեկտային սահմանների հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2016, էջ 167-185
Վերադաս դատարանի կողմից բեկանված մասով գործերի նոր քննության վարույթի ներդրման անհրաժեշտությունը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում
2014 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, թիվ 10/184, Երևան, 2014, էջեր 45-49
Particularities of the Operation Principle of Competition in the Phase of Appeals
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.271-284
|
Դատական ակտերի վերանայման (վերաքննության) ինստիտուտի գործառությունը հին հռոմեական իրավունքում
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 142.3, 2014, էջ 13-24
|
Վերաքննության կարգով դատական ակտերի վերանայման հիմնախնդիրները Հայստանում
2013 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013, 544 էջ
Տնօրինչականության սկզբունքի գործառության քաղաքացիադատավարական առանձնահատկությունները դատական ակտերի վերաքննության փուլում
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 140.3, 2013, էջ 15-24
|
Նյութական իրավունքի նորմերի սխալ մեկնաբանումը` որպես դատական ակտը վերաքննության կարգով բեկանելու հիմք
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 139.3, Երևան 2013թ., էջ 22-34
|
Վերաքննիչ դատարանի ակտերին ներկայացվող ձևական պահանջների հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2013 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2013, հունվար, թիվ 1(162), էջեր 74-79
Վերաքննության էության և նպատակային նշանակության խնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2012 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2012, նոյեմբեր, թիվ 11/150, էջեր 62-66
Վերաքննիչ դատարանի առարկայական լիազորությունների դասակարգման հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում
2012 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2012, հոկտեմբեր, թիվ 10/159, էջեր 32-44
Վերաքննիչ դատարանի գործառութային լիազորությունների դասակարգման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 138.3, Երևան 2012թ., էջ 15-27
|
Վերաքննիչ դատարանի լիազորությունների իրավաբանական բնույթի հիմնախնդիրները
2012 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, 2012, թիվ 1(195), էջեր 5-9
Վերաքննիչ դատարանի որոշումների դասակարգման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջեր 430-459
Վերաքննիչ դատարանի որոշումների օրինական ուժը
2012 | Հոդված/Article
Օրինականություն, 2012, թիվ 69, էջեր 40-49
Համատեղ վերաքննության հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 137.3, Երևան 2012թ., էջ 40-53
|
Ոչ լրիվ վերաքննության սահմանների հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում
2012 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2012, հունիս, թիվ 6/155, էջեր 43-56
Դիրքորոշումը հայտնելու պարտադիրությունը որպես քաղաքացիական դատավարությունում ոչ լրիվ վերաքննության սահմանների ապահովման իրավական միջոց
2012 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2012, մայիս, թիվ 5/154, էջեր 20-26
Վերաքննիչ բողոքարկման կարգը խախտելու քաղաքացիադատավարական հետևանքները
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 136.3, Երևան 2012թ., էջ 50-61
|
Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքը որպես քաղաքացիական դատավարությունում արդար դատաքննության իրավունքի ապահովման միջոց
2011 | Հոդված/Article
ՀՀ Սահմանադրական դատարան տեղեկագիր, 2011, Երևան, թիվ 3(60), էջ 14-26
Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքի իրականացման կարգը քաղաքացիական դատավարությունում
2011 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, 2011, Երևան, թիվ 8 (190), էջ 7-10
Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքի սուբյեկտները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում
2011 | Հոդված/Article
Օրինականություն, Երևան, 2011, թիվ 66, էջ 24-31
Առևտրային արբիտրաժը Հայաստանի Հանրապետությունում
2011 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011
|
Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքի օբյեկտը քաղաքացիական դատավարությունում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 135.3, Երևան 2011թ., էջ 52-67
|
Քաղաքացիական գործերով դատական վերանայման ինստիտուտի ձևավորման և զարգացման հիմնական միտումները միջնադարյան և նոր շրջանի Եվրոպայում
2011 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ, Հայագիտական հանդես, Բ, 2011, էջեր 82-100
Քաղաքացիական գործերով դատական վերանայման ինստիտուտի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանում
2011 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Եր., 2011, 256 էջ
Արբիտրաժային որոշումների (վճիռների) Ճանաչումը և կատարումը Հայաստանի Հանրապետությունում
2008
Մենագրություն
Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2009, 208 էջ:
|
Իրավունքների պաշտպանության արբիտրաժային ձևը
2008
Մենագրություն
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 336 էջ
|
Միջազգային առևտրային արբիտրաժը որպես համալիր իրավական ինստիտուտ
2006 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2006, թիվ 11-12/88-89 (նոյեմբեր-դեկտեմբեր), էջեր 35-44
Կիրառման ենթակա իրավունքի ընտրությունը միջազգային արբիտրաժում
2006 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2006, թիվ 15-16/80-81 (մարտ-ապրիլ), էջեր 2-11
Կիրառման ենթակա իրավունքի ընտրությունը միջազգային արբիտրաժում
2006 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2006, թիվ 7-8/84-85 (հուլիս-օգոստոս), էջեր 57-62
Միջնորդ դատարանների գործառնությունը վաղ, միջնադարյան և նոր շրջանի Հայաստանում
2005 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2005, թիվ 3-4 (29-30), էջեր 13-22
Միջազգային առևտրային արբիտրաժի իրավական բնութագիրը
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, 2005, թիվ 3, էջեր 35-40
Պետության իրավական վիճակը միջազգային առևտրային արբիտրաժում
2004 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, 2004, թիվ 93-94, էջեր 12-14
Համառոտ ակնարկ արբիտրաժի ինստիտուտի ձևավորման պատմությունից
2004 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», 2004, թիվ 1-2(23-24), էջեր 12-14
Միջազգային արբիտրաժը որպես առևտրատնտեսական վեճեր լուծող մարմին
2003 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», 2003, թիվ 1, էջեր 59-63