Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Վարդուշ Գևորգի Եսայան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ, Գերազանցության դիպլոմ
2001 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա, Գերազանցության դիպլոմ
2010 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարանի հայցորդ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Թեկնածուական ատենախոսության թեման
«Տնօրինչականության սկզբունքը և տնօրինչական գործողությունները քաղաքացիական դատավարությունում»: Մասնագիտությունը` ԺԲ.00.04:

Գիտական ուսումնասիրությունների ոլորտը
Քաղաքացիական դատավարություն, դատական ապացուցման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական դատավարություն, Ապացուցման տեսությունը քաղաքացիական դատավարությունում, Քաղաքացիական իրավունքի և դատավարության արդի հիմնախնդիրները:

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2016 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ
2009 - 2016 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս
2003 թ-ից առ այսօր ՖԿՀՊ ինստիտուտի Սպորտային մենեջմենտի և հասարակական գիտությունների ամբիոնի դոցենտ
2008 - 2009 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, իրավագիտության և նոր դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2004 - 2005 թթ. «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ, գլխավոր իրավական մասնագետ
2002 - 2003 թթ. ՀՀ Միջազգային անկախ էկոլոգո-քաղաքագիտության ինստիտուտ, դասախոս
2001 - 2004 թթ. «Հայկական ավիաուղիներ» ՓԲԸ, իրավապայմանագրային բաժնի ավագ իրավախորհրդատու

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2010 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ
2016 - 2019 թթ. ՖԿՀՊ ինստիտուտի Կոռուպցիայի դեմ հանձնաժողովի նախագահ
2017 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի անդամ

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Հայցապահանջի փոփոխման հիմնահարցերը քաղաքացիական դատավարությունում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 445-457
|
Об основных вопросах мирового соглашения в судебном разбирательстве
2018 | Հոդված/Article
Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки, № 2 (15), 2018, стр. 44-55
|
Диспозитивные процессуальные права в гражданском процессуальном праве
2017 | Հոդված/Article
Высшая Школа, 2017թ․№16/ 2017, стр. 23-28
|
Հեռակա դատաքննության ինստիտուտի հասկացությունը և նշանակությունը քաղաքացիական դատավարությունում
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 325-336
|
Քաղաքացիաիրավական պայմանագրի տեսակները
2016 | Հոդված/Article
Սպորտային մանկավաժական գիտություն 43-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան-2016, էջեր 139-143
Վարդուշ Եսայան , Անահիտ Եսայան
Քաղաքացիաիրավական պայմանագրի հասկացությունը և դրա նշանակությունը
2016 | Հոդված/Article
Սպորտային մանկավաժական գիտություն 43-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան-2016, էջեր 144-148
Մրցակցության սկզբունքի հասկացությունը և էությունը քաղաքացիական դատավարությունում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 232-243
|
XX դարում ձեվավորված հիմնական տեսությունները դիսպոզիտիվության սկզբունքի ժամանակակից ընկալման ձևավորման հարցում
2015 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 3-4 (69-70), Երևան, 2015, էջեր 27-39
|
Տնօրինչականության սկզբունքը և տնօրինչական գործողությունները քաղաքացիական դատավարությունում
2015 | Գիրք/Book
ԵՊՀ, Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015.-192 էջ
|
Տնօրինչականության սկզբունքի բովանդակությունը (տնօրինչական դատավարական իրավունքներ, տնօրինչական գործողություններ)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2015, 310-312 էջ
Վ. Գ. Եսայան , Ա. Գ Հարությունյան, Տ. Ք. Վարդանյան
Կրթության իրավունքը որպես իրավունքի առանձին ճյուղ
2014 | Հոդված/Article
ՖԿՀՊ-ի 70-ամյակին նվիրված 42-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., 2014, 101-103 էջ
Հայցի հիմքի փոփոխման հիմնախնդիրը քաղաքացիական դատավարությունում
2014 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 10-11 (180-185), Եր., 2014, 67-73 էջ
Քաղաքացիական դատավարությունում հայցի առարկան և հիմքը միաժամանակ փոփոխելը որպես անձի դատական պաշտպանության սահմանադրական իրավունքի արդյունավետության ապահովման երաշխիք
2014 | Հոդված/Article
«Սահմանադրական դատարան» տեղեկագիր, Եր., 2014, 15-21 էջ
Հայցի առարկան փոփոխելու հասկացությունը և եղանակները քաղաքացիական դատավարությունում
2014 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 6(180), Եր., 2014, 58-68 էջ
Հաշտության համաձայնությունը քաղաքացիական դատավարությունում
2014 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 3 (177), Եր., 2014, 14-24 էջ
Քաղաքացիական դատավարությունում հայցից հրաժարվելու տնօրինչական գործողության նկատմամբ դատական վերահսկողության խնդիրները
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2014, 124-136 էջ
Մտավոր սեփականության պաշտպանության առանձնահատկությունները ժամանակակից սպորտում
2014 | Հոդված/Article
Միջազգային 41-րդ համաժողովի գիտական հոդվածների ժողովածու,Երևան, 2014, 194-199 էջ
Հայցի ընդունումը տնօրինչական գործողությունների համակարգում
2013 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2013, 4(62), 65-73 էջ
Մարզիկների նյութական և սոցիալական պաշտպանությանն աջակցող իրավական կարգավորման աշխատանքները
2013 | Հոդված/Article
Հանրապետական XL գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2013, 161-165 էջ
Տնօրինչականության և մրցակցության սկզբունքների փոխհարաբերությունը քաղաքացիական դատավարությունում
2012 | Հոդված/Article
Հանրապետական 39-րդ գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր Երևան, 2012, 97-101 էջ
Տնօրինչականության սկզբունքի հասկացությունը և էությունը քաղաքացիական դատավարությունում
2010 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2010, 30-40 էջ
Հաշմանդամների իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում
2009 | Հոդված/Article
Հանրապետական 36-րդ գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2009, 126-130 էջ
Ամուսնաընտանեկան օրենսդրության զարգացման առանձնահատկություններ
2008 | Հոդված/Article
Հանրապետական 35-րդ գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2008, 70-75 էջ
Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանվածությունը և կարևորությունն արդի ժամանակաշրջանում
2005 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանս նվիրված ՖԿՀՊԻ 60-ամյակին, Երևան, 2005, 51-53 էջ
ՀՀ օրենսդրությունը սպորտի կարգավորման գործում
2004 | Հոդված/Article
ՖԿՀՊԻ դասախոսների և աշխատակիցների գիտական հետազոտական աշխ. ժողովածու., Երևան, 2004, 22-23 էջ
Բանկային հաշվի պայմանագիրը որպես անկանխիկ հաշվարկների իրականացման հիմք
2002 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր» գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու, N 4, Երևան, 2002, 98-103 էջ
Պայմանագրի հասկացությունը, պայմանագրի ազատությունը ըստ ՀՀ նոր քաղաքացիական օրենսգրքի
1998 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր» գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու, N 4, Երևան, 1998, 106-110 էջ