Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Վիկտորյա Ալեքսանդրի Օհանյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
Կրթություն
2008 թ. վերապատրաստում ԱՄՆ, ԱՄՆ պետդեպարտամենտի «ԱՄՆ իրավական համակարգը» ծրագիր
2006 – 2009 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա՝ պետության եւ իրավունքի տեսություն ու պատմություն, քաղաքական և իրավական ուսմունքներ մասնագիտությամբ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրա, քաղաքացիաիրավական մասնագիտացում
2000 – 2004 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Իրավունքի աղբյուրների հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում (տեսագործնական վերլուծություն), ԵՊՀ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Իրավունքի աղբյուրներ, իրավական կարգավորման կառուցակարգ, համեմատական իրավագիտություն, պետության և իրավունքի փիլիսոփայական հիմնահարցեր

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն,
Իրավունքի տեսության արդի հիմնախնդիրներ

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2017 թ-ից՝ ՄԱԿ-ի Մանկական Հիմնադրամ, արդարադատության մատչելիության ծրագրի ղեկավար
2014 - 2016 թթ. Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակ Երևանում, ծրագրի ղեկավար
2012 - 2014 թթ. ԱՄՆ ՄԶԳ ՙԱջակցություն Հայաստանի Ազգային ժողովին՚ ծրագիր, թիմի ղեկավար
2009 թ-ից՝ ԵՊՀ, պետության եւ իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2008 - 2012 թթ. ՀՀ դատական դպրոց, դասախոս, գիտամեթոդական խորհրդական
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ, պետության և իրավունքի տեսության եւ պատմության ամբիոնի դասախոս
2007 - 2009 թթ. ՀՀ Ազգային ժողով, պետական և իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի օգնական
2004 - 2007 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարարություն, նախարարի խորհրդական
2003 - 2004 թթ. Եվրոպական դատարան դիմելու իրավաբանական կենտրոն, փորձագետ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ իրավաբանների միություն
ՀՀ փաստաբանների պալատ
Միջազգային իրավունքի հայկական ընկերակցություն
Միջազգային իրավունքի ռուսական ընկերակցություն
Ամերիկյան Արբիտրաժային Ընկերակցության կողմից հիմնադրված Ուայ ընդ Այ վեճերի լուծման միջազգային կենտրոն

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)

Ցանկալի վարքագծի իրավական խթանման հիմնահարցերը․փափուկ ուղղորդման տեսության (NUDGE THEORY) կիրառությունը
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Հայաստան, 2(2) 2018, 49-64 էջ, 2019
Ցանկալի վարքագծի իրավական խթանման հիմնահարցերը․փափուկ ուղղորդման տեսության (NUDGE THEORY) կիրառությունը
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 49-64
|
Սոցիալական պետության արդի հայեցակարգը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 60-71
|
Իրավունքի կենսագործման հիմնախնդիրների լուծման միջճյուղային և ինտեգրալ մոտեցումները իրավունքի տեսությունում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 21-33
|
Իրավաստեղծագործության արդի մարտահրավերները
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 42-58
|
Քաղաքացիական հասարակությունը և մասնակցությունը որպես ժողովրդավարության հիմնասյուն
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 18-32
|
Իրավունքի աղբյուրների գործառութային նշանակությունն իրավական կարգավորման գործընթացում
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (71), Երևան, 2016, էջ 5-14
|
Իրավունքի աղբյուրների հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում (տեսագործնական վերլուծություն)
2014 | Գիրք/Book
Երևան: ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014, 208 էջ
Անհատական իրավական կարգավորման աղբյուրների հիմնահարցը. մասնավոր իրավական պայմանագիր
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, Երևան 2012թ., էջեր 291-300
ՀՀ դատական օրենսգիրք. ինչ է անհրաժեշտ իմանալ դրա մասին
2008 | Գիրք/Book
Երևան 2008 թ., 70 էջ
Օրենքի՝ որպես իրավական կարգավորման միջոցի ընտրության հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
2008 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, No. 1-2, Երևան, 2008թ., էջեր 41-47
Իրավական սովորույթը՝ որպես արդի իրավունքի ինքնուրույն աղբյուր
2008 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, No. 1-2 (39-40), Երևան 2008թ., էջեր 18-28
Դատական իրավաստեղծագործության տեսական հիմնախնդիրները իրավական կոնվերգենցիայի համատեքստում
2007 | Հոդված/Article
Պետության և իրավունք, No. 2-3 (36-37), Երևան, 2007թ., Էջեր 16-22