Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Եղիշե Գրիգորի Կիրակոսյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2006 թ-ին ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի ասպիրանտուրա, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
2007 թ-ին Ֆլետչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոց, Թաֆթս Համալսարան, ԱՄՆ, Նախարարության ուսուցման ծրագիր
2009 - 2010 թթ. Ջորջթաունի համալսարանի Իրավունքի կենտրոն, մագիստրոսի աստիճան:

Ատենախոսության թեմա
«Սովորույթը Ժամանակակից միջազգային իրավունքում»

Մասնագիտական փորձ
2003 թ-ին Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթ, միջազգային մրցափուլ, Վաշինգթոն, ԱՄՆ, մասնակից
2003 - 2004 թթ. Եվրոպական Դատարան դիմելու իրավախորհրդատվական կենտրոն, իրավախորհրդատու
2004 թ-ին Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթ, միջազգային մրցափուլ, Վաշինգթոն, ԱՄՆ, թիմի ավագ
2005 և 2008 Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթ, միջազգային մրցափուլ, Վաշինգթոն, ԱՄՆ, մարզիչ
2005 - 2006 թթ. ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն, Իրավաբանական վարչություն, իրավաբան
2006 թ-ից ԵՊՀ, Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն, ասիստենտ
2006 - 2007 թթ. Եվրոպական իրավունքի և ինտեգրման կենտրոն, իրավաբան փորձագետ
2008 թ-ի հունվարի 10-ից 2008 թ-ի մարտի 15-ը ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ, դիտորդական առաքելություն, Նախագահական ընտրություններ 2008, ավագ իրավաբան վերլուծաբանի օգնական
2008-2012թթ. ՀՀ վարչապետի օգնական։
2008 թվականին աշխատել է ՀՀ Սահմանադրական դատարանում՝ որպես խորհրդական:
2012 թ-ից առ այսօր ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալի պաշտոնում:

Անդամությունը մասնագիտական միավորումներում
ՀՀ իրավաբանների միություն
Միջազգային իրավունքի Հայաստանյան Ընկերակցություն

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office package (Word, Excel, Access).

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)

Սամսոն Մխիթարյան , Դավիթ Թումասյան, Ալեքսանդր Ավետիսյան , Եղիշե Կիրակոսյան , Սերգեյ Հարությունյան, Տաթևիկ Մատինյան
Թրաֆիքինգի և հարկադիր աշխատանքի դեմ պայքարը զինված ուժերում
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 108 էջ
Հայերի ցեղասպանության համար միջազգային իրավական պատասխանատվության հիմքերը
2015 | Գիրք/Book
Իրավական ուղեցույց, Եր.: Անտարես, 2014թ., 56 էջ (համահեղինակությամբ):
Levon Gevorgyan, Yegishe Kiarkosyan
ICLAW study on the Chiragov case and the application of the rules of attribution by the European court of human rights
2015 | Հոդված/Article
International and comparative law center www.iclaw.am
Materials of Conference Devoted To 80th Anniversary of the Faculty of Law of the Yerevan State University
2014 | Գիրք/Book
Materials of conference devoted to 80th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, p. 494
|
Armenian-Turkish Reconciliation: Reality and Possibilities. (A Legal Perspective)
2011 | Հոդված/Article
Prospects for Reconciliation:Theory and Practice, Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschulverbandes, Բոնն, Գերմանիա 2011, pp. 54-69
Որոշ նկատառումներ «Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ
2011 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք #1(51), Երևան 2011, էջեր 67-77
|
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Ինքնորոշման իրավունքի ձևական իրավական ամրագրմանն առնչվող որոշ հիմնախնդիրներ ժամանակակից միջազգային իրավունքում
2009 | Հոդված/Article
Ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքը և դրա իրագործման հիմնախնդիրները ժամանակակից միջազգային իրավունքում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2009. ԵՊՀ հրատ., էջեր 44-54
Обычай в современном международном праве
2009 | Գիրք/Book
Монография, Ереван, изд-во ЕГУ, 2009, 212 стр.
Does public international law need the concept of jus cogens? Discussion of two contradicting approaches
2008 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N 3-4, 2008, էջեր 70-80
Общее международное право и обычай
2006 | Հոդված/Article
Вестник МГУ. Право. #3, 2006
Роль обычая в системе источников мждународного гуманитарного права
2006 | Հոդված/Article
Российский Ежегодник Международного права, Специальный Выпуск 2006
OPINIO JURIS-ը՝ որպես սովորույթի ձևավորման վերջնական փուլ
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N3, Երևան 2004, էջեր 87-99
Ինքնորոշվող ազգերի իրավասուբյեկտության հիմնահարցի որոշ վիճահարույց դրսևորումներ
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70-ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 2003, էջեր 369-377
«Կամքի ինքնավարության» տարածման նպատակահարմարությունը
2003 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N1, Երևան 2003, էջեր 101-106
ՄԱԿ-ի Միջազգային Դատարանի որոշումների նշանակությունը միջազգային իրավունքում
2003 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N4, Երևան 2003, էջեր 56-61
ՀՀ Կենտրոնական բանկի իրավական վիճակը
2001 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N4, Երևան 2001, էջեր 127-133
Խղճի ազատության հասկացությունը և երաշխիքները
2001 | Հոդված/Article
«Մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով համահայաստանյան ուսանողական գիտական երկրորդ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան 2001, էջեր 222-240
Փախստականության հիմնահարցը աշխարհում
2000 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N3-4, Երևան 2000, էջեր 155-159
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին եվրոպական կոնվենցիան և ՀՀ օրենսդրությունը
2000 | Հոդված/Article
Մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում համահայաստանյան ուսանողական գիտական առաջին կոնֆերանսի զեկուցումների ժողովածու, Նժար հրատ., Երևան 2000, էջեր 22-30