Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Ժենյա Արայիկի Ստեփանյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Քրեական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2012-2016 ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2010–2012 ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2006–2010 ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Գիտական ատենախոսության թեման
«Հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում պատիժ նշանակելու հիմնախնդիրները», ի.գ.թ., ԺԲ.00.05 Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Պատիժ նշանակելու հիմնախնդիրներ

Կարդացվող դասընթացներ
Քրեական իրավունք, Պատիժ նշանակելու հիմնախնդիրները, Նախադեպը քրեական իրավունքում, Կրիմինալոգիական հետազոտությունների մեթոդիկա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2014 – 2016 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2017 թ.–ից առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2012 թ.-ից առ այսօր ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

(+374 60) 71-02-50
(ներքին 12-50)

Անձնական կամ ընտանեկան գաղտնիքի հիմնախնդիրը քրեական իրավունքում
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 163-182
|
Հանցագործությունների ռեցիդիվի և դատվածության հարաբերակցության որոշ հարցեր
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 352-369
|
Некоторые вопросы назначения наказания при рецидиве преступлений
2018 | Հոդված/Article
XIV ДЕРЖАВИНСКИЕ ЧТЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, Ռուսաստան, 101-114 էջ, 2018