Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
Քրեական իրավունքի ամբիոն
Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
Ա. Իսկոյանի անվան էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն
Իրավական ուսումնասիրությունների կենտրոն
Իրավաբանական կլինիկա
«Պետություն և իրավունք» հանդեսի խմբագրություն
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն»