Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>

Բակալավրիատ

Մաթեմատիկա

Մեխանիկա

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա


Մագիստրատուրա

Դիֆերենցիալ հավասարումներ / Ֆունկցիաների տեսություն / Կիրառական հանրահաշիվ և երկրաչափություն / Օպտիմիզացիայիմեթոդներ / Հավանականության տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն / Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա / Ռիսկերի կառավարում / Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա / Շարժման ղեկավարում և կայունություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
On a generalized formula of Taylor–Maclaurin type on the generalized completely monotone functions (Թեյլոր–Մակլորենի տիպի մի ընդհանրացված բանաձևի մասին, ընդհանրացված լիովին մոնոտոն ֆունկցիաներ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 172-179
|
Լոկալ և պայմանական էքստրեմումներ
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018, 132 էջ
Samvel Sarkisyan , Karen Ghazaryan, Sergey Ohanyan, Valentin Mozharovsky
Modern Problems of Mechanics and Mathematics
2018 | Թեզիս/Thesis
Modern Problems of Mechanics and Mathematics. 2018, 144-145 pp.
|
Generalized pleijel identity and covariograms of convex bodies
2018 | Թեզիս/Thesis
Dedicated to 90th Anniversary of SERGEY MERGELYAN. 2018, 10-11 pp.
Two random points in a convex domain
2018 | Թեզիս/Thesis
Emil Artin International Conference , Dedicated to the 120th Anniversary. 2018, 17-18 pp.