Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Վահագն Աշոտի Մելիք-Փարսադանյան

Ասիստենտ | Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2017 - 2019 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ (Ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտության թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2013 թ-ից առ այսօր Ներքին ռիսկերի կառավարման բաժնի պետ, Ֆինանսական վարչություն, ՀՀ կենտորնական բանկ
2013 թ-ից առ այսօր Դասախոս, Ակտուրական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոն, ԵՊՀ
2011 - 2013թթ., Պայուսակի կառավարիչ (ավագ), Պահուստների կառավարման բաժին, Ֆինանսական վարչություն, ՀՀ կենտրոնական բանկ
2010 թ. հունվար - դեկտեմբեր, Պայուսակի կառավարիչ, Պահուստների կառավարման բաժին, Ֆինանսական վարչություն, ՀՀ կենտրոնական բանկ
2016 թ. հուլիս-դեկտեմբեր, Ավագ վերլուծաբան, Դրամավարկային քաղաքականության գործառնությունների բաժին, Ֆինանսական վարչություն, ՀՀ կենտրոնական բանկ
2003 - 2004թթ. Տնտեսագետ, Իրական հատվածի վերլուծությունների և մոդելավորման բաժին, Դրամավարկային քաղաքականության վարչություն, ՀՀ կենտորնական բանկ

Կարդացվող/ված դասընթացներ
Դրամավարկային քաղաքականության իրականացում, ռիսկերի կառավարում, հասատուն եկամտով արժեթղթեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆիանանսներ, Ռիսկերի կառավարում, Մակրոտնտեսագիտություն

Մասնագիտական անդամակցություն
Որակավորված ֆինանսական վերլուծաբան (CFA)

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Քանակական մեթոդները ֆինանսներում
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 184 էջ
Պարտատոմսի ներդրումային հորիզոնի եկամտաբերությունը
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, #7-8 (203-204), էջ 185-190
|
Վարկային ռիսկով պարտատոմսի գինը և եկամտաբերությունը
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2017, 4, էջ 537-544
|
Վ. Ա. Մելիք-Փարսադանյան , Լ. Հ. Հարոյան, Ա. Գ. Գալստյան
Մաքոլիի դյուրացիայի մի քանի հատկության վերաբերյալ
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2017թ․, ISSN 1829-0043, 14, 2, 200-206 էջ, Հայաստան
|
Վահագն Մելիք-Փարսադանյան , Արսեն Գրիգորյան, Հակոբ Մաթևոսյան
ՀՀ պետական պարտատոմսերի սփոթ կորի ռիսկ պրեմիան և ուռուցիկությունը
2016 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, 5-6 (189-190), 39-43 էջ
|
Եկամտաբերության ներքին նորմի մոտարկում սփոթ տոկոսադրույքներով
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13, N4, 426-431 էջ
|
Նելսոն-Սիգելի մոդելի կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2016 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, 9-10, 25-28 էջ
|
The Arithmetics of Par, Spot and Forward Curves
2016 | Հոդված/Article
International Journal of Economics and Finance, 2016, 8, 12, pp. 183-186
|
Վ. Մելիք-Փարսադանյան , Ա. Գրիգորյան, Հ. Մաթևոսյան
Պարտատոմսերի ինդեքսներ: Բնութագիր և կիրառություն
2016 | Հոդված/Article
Պետական պարտատոմսերի ինդեքսներ, 2016, 1-1, 1-26 էջ
|