Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Ալեքսան Զավենի Առաքելյան

Դոցենտ | Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա - Անկախ պատահական մեծությունների գումարների սուպրեմումների բաշխումների պոչերի կանոնավոր փոփոխումը: ԵՊՀ մասնագիտական խորհուրդ, 19.02.2002

Աշխատանքային փորձ
1995 - 1997 թթ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական ունեցվածքի հաշվառման և ապապետականացման վարչությունում որպես առաջատար մասնագետ
1997թ. մինչև այժմ Հրազդանի թ. 1 ավագ դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցիչ
2002 - 2009 թթ. ԵՊՀ հավանականությունների տես. և մաթ. վիճակագրության ամբիոնի ասիստենտ:
2008 - 2009 թթ. ԵՊՀ գիտական բաժնի ավագ գիտաշխատող:
2009 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ հավանականությունների տես. և մաթ. վիճակագրության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն, դիսկրետ մաթեմատիկա, զուգամիտության կայուն օրենքներ, միաչափ կայուն օրենքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անկախ պատահական մեծությունների գումարների բաշխման պոչերի ասիմպտոտիկ վարքը, կանոնավոր փոփոխվող ֆունկցիաներ, կայուն բաշխումներ

Լեզուներ
Հայերեն,ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն:

Պարգևրներ
2006 թ. ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր` կրթության և գիտության ոլորտում ունեցած ներդրման համար

Aleksan1971@mail.ru

Հավանականությունների տեսության ընտրյալ բաժիններ
2009 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2009, 122 էջ
Ալեքսան Զավենի Առաքելյան , Գ. Գևորգյան, Գ. Խաչատրյան, Ն. Ռավոևա
Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2008 | Գիրք/Book
Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2008, 41 էջ
Ալեքսան Զավենի Առաքելյան , Գ. Գևորգյան, Ն. Ռավոևա
Պետական ավարտական և միասնական քննության 11 հարցաթերթիկ
2008 | Գիրք/Book
Էդիթ Պրինտ, Երևան 2008, 103էջ
Стохастическая параметрическая модель одного типа игровых лотерей (Մի տիպի վիճակախաղի ստոխաստիկ պարամետրական մոդել)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 17-22 (ռուսերեն)
|
Ալեքսան Զավենի Առաքելյան , Գ. Գևորգյան, Գ. Խաչատրյան, Ն. Ռավոևա
Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2007 | Գիրք/Book
Մուսալեռ տպագրատուն, Երևան 2007, 43 էջ
Ալեքսան Զավենի Առաքելյան , Գ. Գևորգյան, Ն. Ռավոևա
Պետական ավարտական և միասնական քննության 7 հարցաթերթիկ, մաս 1
2007 | Գիրք/Book
Էդիթ Պրինտ, Երևան 2007, 75 էջ
Ալեքսան Զավենի Առաքելյան , Գ. Գևորգյան, Ն. Ռավոևա
Պետական ավարտական և միասնական քննության 7 հարցաթերթիկ, մաս 2
2007 | Գիրք/Book
Էդիթ Պրինտ, Երևան 2007, 72 էջ
Стохастическая параметрическая модель одного типа игровых лотарей
2007 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2007, но. 2, 7 стр
А. Аракелян , Э.Даниелян
Определение объемa памяти сетевого сервера
2006 | Հոդված/Article
Математика в высшей школе, 2006, Том 2, N 4, 11с
А. Аракелян , Р. Пайчук
Применение методов укрупнения для оценки надежности дублированной системы
2006 | Հոդված/Article
Математика в высшей школе, 2006, Том 2, N 3, 7с
А. Аракелян , Р. Пайчук
Методика исследования надежностных хaрaктеристик сложных систем
2006 | Հոդված/Article
Информационные технологии и управление, Ноян Тапан, 2006, 3-2, 9с
Ա. Զ. Առաքելյան , Է. Ա. Դանիելյան
О максимуме сумм случайного числа независимых случайных величин (Պատահական թվով անկախ պատահական մեծությունների գումարների մաքսիմումի մասին)
2000 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 24-35 (ռուսերեն)
|
А. Аракелян , Э.Даниелян
О максимуме сумм случайного числа независимых случайных величин
2000 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2000, 2, 12с
А. Аракелян , Э.Даниелян
О супремуме сумм независимых случайных величин
2000 | Հոդված/Article
Информационные технологии и управление, Ноян Тапан, 2000, 1, 11с
О хвосте распределений случайных сумм (Ընտրանքի լայնության բաշխման պոչի մասին)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 19-26 (ռուսերեն)
|
О хвостах распределений случайных сумм (Պատահական գումարների բաշխման պոչերի մասին)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 22-28 (ռուսերեն)
|
An Application of Steinhaus Theorem to Regularly Varying Functions
1998 | Հոդված/Article
Izvestiya Natsionalnoi Akademii Nauk Armenii, Journal of Contemporary Analysis, vol.33, No 5, 1998, 8p
О хвостах распределений случайных сумм
1998 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ,1998,2,7с
О хвосте распределения размаха выборки
1991 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ,1991,1,8с