Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Ալեքսանդր Արամայիսի Դավթյան

Դոցենտ | Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ մեխ-մաթ ֆակուլտետ
1981 - 1984 թթ. ՍՍՀՄ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Եզրային խնդիրներ ելիպտական տիպի հավասարումների համար Սոբոլև-Լիուվիլի քվազիհամասեռ նորմով տարածություններում», 1985 թ., ՀՍՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ մաթեմատիկական անալիզի ամբիոնի դոցենտ
2000 - 2009 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտւթյան ֆակուլտետի Մաթեմատիկակայի ամբիոնի դոցենտ
1991 - 2000 թթ. ԵՊՀ կիրառական անալիզի ամբիոնի դոցենտ
1986 - 1991 թթ. ԵՊՀ կիրառական անալիզի ամբիոնի ասիստենտ
1984 - 1986 թթ. ԵՊՀ ՀԿ մաթեմատիկ-ծրագրորդ
1979 - 1981 թթ. ԵՊՀ ՀԿ մաթեմատիկ-ծրագրորդ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր կուրսեր՝ Մաթեմատիկական անալիզ, Գծային հարահաշիվ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
մի քանի իրական փոփոխականի ֆունկցիաներ, ելիպտիկ տիպի դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

On the solvability of pseudodifferential equations in the spaces with quasihomogeneous norm
2016 | Թեզիս/Thesis
Նվիրված Արտաշես Շահինյանի 110-ամյակին: 2016, 40-41 էջ, Հայաստան
|
On solvability of pseudodifferential equations in spaces with quasihomogeneous norm (Քվազիհամասեռ նորմով տարածություններում փսևդոդիֆերենցիալ հավասարումների լուծելիության մասին)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #3, էջ 13-15
|
Վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի խնդրագիրք տնտեսագետների համար
2005 | Գիրք/Book
ԵՊՀ, Հրատարակչություն, 2005 թ.,132 էջ
On PDO in Sobolew type spaces
2000 | Հոդված/Article
Izvestija NAN Armenii, ser. Mat.,2000, v.35, #2,p.18-32
О коэрцитивных свойствах уравнений эллиптического типа
1991 | Հոդված/Article
Доклады АН СССР, 1991, т.316,#1,ст. 18-21
Пространства анизотропных потенциалов.Приложения
1986 | Հոդված/Article
Труды МИАН СССР, 1986,т.173, ст.113-124
Пространства Соболева-Лиувилля с квазиоднородной нормой
1986 | Հոդված/Article
Изв.ВУЗов СССР, Математика, 1986, 5(288), ст.82-84
Анизотропные потенциалы, их обращение и некоторые приложения
1985 | Հոդված/Article
Доклады АН СССР, 1985, т.285, #3, ст.537-541
Граничные задачи для одного класса семиэллиптических ПДУ
1985 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм.ССР, цер, Математика, 1985, т. 20, #3, ст.182-193