Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Անահիտ Գևորգի Գուլյան

Դոցենտ | Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
2001 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Մագիստրոսի աստիճան, Մասնագիտացումը` ակտուարական մաթեմատիկոս
1997 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Բակալավրի աստիճան գերազանցության դիպլոմով
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
Թեկնածուական թեզ` «Մարտինգալային մոտեցում բոնուս-մալուս համակարգերին», ԵՊՀ, 2016թ.

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից ներկա Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Ակտուարական մաթեմատիկայի ամբիոն, Դասախոս
2007 - 2009 թթ. «Կոկա-կոլա Հելլենիկ բոթլինգ քամփնի-Արմենիա» Արտադրության վերլուծաբան
2002 - 2007 թթ.«Նորք» տեղեկատվավերլուծական կենտրոն վերլուծական բաժին
Ակտուար

Վերապատրաստում
FSDP/USAID, AED/USAID, Հայաստանի կենտրոնական բանկ, Միացյալ Թագավորության ակտուարական ծրագիր
Ակտուարական դասընթացների ծրագրի հիմնական և խորացված մակարդակ
Ֆինանսական մաթեմատիկա, Հավանականություն և վիճակագրություն, Գոյատևման մոդելներ, Կյանքի ապահովագրության մաթեմատիկա-1, Կյանքի ապահովագրության սկզբունքներն ու պրակտիկան, Տնտեսագիտություն և ներդրում, Ոչ կյանքի ապահովագրության մաթեմատիկա-1, Ոչ կյանքի ապահովագրության սկզբունքները և պրակտիկան, Ոչ կյանքի ապահովագրության մաթեմատիկա-2, Ներդրումներ և ակտիվներ/պարտավորություններ կառավարում, Ստոխաստիկ մոդելավորում, Կյանքի ապահովագրության մաթեմատիկա-2, Կյանքի ապահովագրության ակտուարական կառավարում, Ոչ կյանքի ապահովագրության ակտուարական կառավարում, Սոցիալական ապահովության և մասնավոր կենսաթոշակային ծրագրերի ակտուարական կառավարում, Բժշկական ապահովագրության և ֆինանսավորման ակտուարական կառավարում, Հայաստանի հաշվապահական հաշվառման հիմունքները, Հայաստանի ապահովագրության մասին օրենքը, Տնտեսագիտություն և ներդրումներ Հայաստանում,
Թեզի պաշտպանություն «Չարորակ նորագոյացությունների համար հիվանդացության աղյուսակների կառուցումը Հայաստանի օրինակով»
2001 թ. հուլիսից - 2002 թ. նոյեմբեր, ԵՊՀ, PADCO/USAID
• Ֆինանսական մաթեմատիկա
ԱՄՆ Ակտուարների միության ծրագրով դասընթացի
հաջողությամբ ավարտման վկայական
2002 թ. նոյեմբերից - փետրվար, ԵՊՀ, PADCO/USAID
• Ակտուարական մաթեմատիկա
ԱՄՆ Ակտուարների միության ծրագրով դասընթացի հաջողությամբ ավարտման վկայական
2001 թ. հունսից - 2002 թ. հուլիս, ԵՊՀ, PADCO/USAID, ՀՀԱՎԾ
• SPSS - կատարելագործված փուլ
• PROST - կատարելագործված փուլ
• Մաթեմատիկական Վիճակագրություն և Էկոնոմետրիկա - կատարելագործված փուլ
2001 թ. հոկտեմբերից-դեկտեմբեր PADCO/USAID, ԵՊՀ
• Վիճակագրություն
Համալսարանական ծրագրով դասընթացի հաջողությամբ ավարտման վկայական
2002 թ. մայիս, ԵՊՀ, PADCO/USAID
• Մակրոտնտեսագիտություն
Համալսարանական ծրագրով դասընթացի հաջողությամբ ավարտման վկայական
2002 թ. հոկտեմբերի 28-ից - 2003 թ. փետրվարի 10
Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Հատուկ դասընթացների բաժին
• Անգլերենի հինգերորդ փուլ, Ավարտական վկայական
2003 թ. ապրիլի 16-ից - մայիսի 29 PADCO / USAID, «Նեմրութ» (Նորք), ՀՀ ՍԱՆ, ԵՊՀ
• ՀՀ կենսաթոշակային համակարգ, Կենսաթոշակային գործող համակարգին և իրականացվող բարեփոխումներին նվիրված սեմինարների շարք
2003 թ. - 115 ժամ, «Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն»
• Հաշվապահական հաշվառում և ՀՀ հաշվապահական հաշվառման հիմնական ստանդարտներ
• ՀՀ նոր հաշվային պլան
• ՀՀ հարկային համակարգ
• Կիրառական հաշվապահություն
• Տնտեսական իրավունք
ԼԻցենզիա N 061
2003 թ. նոյեմբերի 11-ից - դեկտեմբերի18, «Համաշխարային Բանկի Ինստիտուտ»
• Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելոռուսի Հանրապետությունում, Վրաստանում և Մոլդովայի Հանրապետությունում Կենսաթոշակային Բարեփոխման այլընտրանքներ ընթացիկ համակարգերի համար
Հեռակա ուսուցման դասընթացին մասնակցության հավաստագիր
17.05.04 - 18.06.04 թթ. 49 ժամ, Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ-Հայաստան
• Էկոնոմետրիկ վերլուծություններ SPSS և E-views փաթեթների կիրառմամբ
դասընթաց

Կարդացվող դասընթացներ
Ակտուարական մաթեմատիկա, կյանքի և կենսաթոշակային ապահովագրության մաթեմատիկական մոդելներ, ոչ կյանքի ապահովագրության մաթեմատիկա, մաթեմատիկական ժողովրդագրություն, Ապահովագրական ռիսկեր և վերաապահովագրություն, Ժամանակային շարքեր E-views ծրագրի կիրառմամբ, Տնտեսաչափական մոդելներ SPSS ծրագրի կիրառմամբ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ակտուարական մաթեմատիկա, Մաթեմատիկական վիճակագրություն, ֆինանսական մաթեմատիկա, տնտեսաչափություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Պարտադիր Բժշկական Ապահովագրության ներդրման հնարավորություններն ու զարգացման հեռանկարները (Եվրասիա հիմնադրամ/ ՀՌԿԿ-Հայաստան)
ՀՀ կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների ծրագրեր (USAID/PADCO)
«Հայաստանի պարտադիր բժշկական ապահովագրության ակտուարական վերլուծություն» (USAID/PADCO)

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Հայաստանի Ակտուարների Միության» Հասարակական կազմակերպության հիմնադիր-անդամ

Գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրավճարի հաշվարկը ՀՀ-ում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 57-67
|
Upper Bound for the Probability of Ruin in the Alternative Bonus-Malus System: Martingale Approach
2019 | Հոդված/Article
International Journal of Recent Advancement in Engineering & Research. 2019, Volume 5: Issue 4, pp. 1-8
|
“Bonus hunger” behavior in the alternative bonus–malus system (“Բոնուսային քաղցի” պահվածքը այլընտրանքային բոնուս–մալուս համակարգում )
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 146-150
|
Evaluation methods of the coefficients of transition Matrices in Extended Bonus-malus System
2016 | Հոդված/Article
“Contemporary Science and Education in Americas, Africa and Eurasia” The IX International Academic Congress. 2016, p. 215-221
|
Կենսաթոշակների և կյանքի ապահովագրության ակտուարական հաշիվներ
2016 | Գիրք/Book
Դասընթացի ծրագիր: Երևան, 2016, 5 էջ
|
Comparative analysis of the bonus-malus systems
2016 | Հոդված/Article
Proceedings of engineering academy of Armenia. 2016, v. 13, N 1, pp. 5-16
R. N․ Chitchyan, A. G. Gulyan
A Bonus-Malus system with aggregate claim amount component
2015 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении: Математика. 2015, 5, 74-88 стр.
An alternative model for bonus-malus system (Բոնուս-մալուս համակարգի կառուցման այլընտրանքային մոտեցում)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #1, էջ 15-19
|