Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Անուշ Արարատի Վարդանյան

Դասախոս | Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
Կրթություն
1997-2001թթ., Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, բակալավր
2001-2003թթ., Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2003-2007թթ., Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2007թ.-ից ԵՊՀ Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դասախոս
2004թ.-ից ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ`
Կոմպլեքս անալիզ, Մաթեմատիկական անալիզ, Բարձրագույն մաթեմատիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարմոնիկ ֆունկցիաներ, Հարմոնիկ մոտավորություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

A. Vardanyan , N. Arakelian
Uniform approximation on the real axes by fnctions harmonic in a stripe and having optimal growth
2007 | Հոդված/Article
“Analysis”, Munchen, Germany, vol.27, №2-3, 2007, 285-299