Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Արմինե Հրաչիկի Օհանյան

Լաբորանտ | Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
Կրթություն
1997-2001 բակալավր, ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
2001-2003 մագիստրոս, ԵՊՀ, Մանկավարժություն և կրթության կազմակերպում
2016-2018 մագիստրոս, ԵՊՀ Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2008-2011 ԵՊՀ հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի լաբորանտ
2012-ից առ այսօր ԵՊՀ հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Գծային հանրահաշիվ, վերլուծական երկրաչափություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ. փոստ
aohanyan@ysu.am