Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Էդմոնդ Էդիկի Վարդումյան

Դոցենտ | Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
2005 - 2007 թթ. Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան (մագիստրատուրա)
2001 - 2005 թթ. Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան (բակալավրիատ)
2007 - 2010 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ (ասպիրանտուրա), սերտիֆիկատ՝ Ռիսկերի պրոֆեսիոնալ կառավարիչ (PRM)
2013 - 2014 թթ. Լոնոդոնի կայսերական քոլեջ, Բիզնեսի կառավարում (MBA) (մագիստրատուրա)

Գիտական աստիճան
Բիզնեսի կառավարման մագիստրոս, Տնտեսագիտության դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից առ այսօր Կենտրոնական բանկ, Ֆինանսական համակարգի կայունության և զարգացման վարչության պետի տեղակալ
2014 թ. Թոմսոն Ռոյթերս, արտաքին խորհրդատու
2014 թ. Շոտլանդիայի թաքավորական բանկ (RBS), արտաքին խորհրդատու
2006 - 2013 թթ. Կենտրոնական բանկ, Բաժնի պետ, Ռիսկերի կառավարում

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆինանսական մաթեմատիկա, Ստոխաստիկ հաշիվ, Ռիսկերի կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆինանսական շուկաներ, Ֆինանսական հաստատություններում ռիսկերի կառավարում

Մասնագիտական անդամակցություն
Պրոֆեսիոալ ռիսկերի կառավարիչների միջազգային ասոցիացիա (PRMIA)

Մրցանակներ
ԵՊՀ, Գրիգոր Նարեկացու անվան կրթաթոշակ
«Լույս» հիմնադրամի կրթաթոշակ
Լոնդոնի կայսերական համալսարան, MBA Finance Prize for Overall Performance in Finance and Finance-Related Projects
Լոնդոնի կայսերական համալսարան, The David Begg Prize for Outstanding Performance in Economics

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Քանակական մեթոդները ֆինանսներում
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 184 էջ
Պարտատոմսի ներդրումային հորիզոնի եկամտաբերությունը
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, #7-8 (203-204), էջ 185-190
|
Է.Է.Վարդումյան , Լ.Է. Վարդումյան, Գ.Պ. Փիրումյան , Ս.Հ. Մինասյան
ՀՀ հարավային գետավազանի գետերի ջրերի որակի գնահատում հիմնական բաղադրիչի վերլուծության մեթոդով
2011 | Հոդված/Article
ՀոդվՀայաստանի Ճարտարագիտական Համալսարանի Լրաբեր, 2011, Հ.8, N 1, էջ196-202
Extreme value analysis of AMD currency and joint currency crises
2010 | Հոդված/Article
Proceedings of Engineering Academy of Armenia,2010, V.7-4, p.634-640
Գործընկերների վարկունակության գնահատման բարիեր օպցիոնի կառուցվածքային մոդել
2010 | Հոդված/Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական Համալսարանի Լրաբեր, 2011, Հ.8, N2, էջ 252-257
Yield curve modeling based on semiparametric copula based multivariate dynamic models
2009 | Հոդված/Article
Proceedings of Engineering Academy of Armenia, 2009, V.6-1, p.3-8
Վ. Մելիք-Փարսադանյան, Է.Վարդումյան
Եկամտաբերության կորի կառուցումը Նելսոն-Սիգելի մոդելով
2009 | Գիրք/Book
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, #1-2, էջ 634-640
On a dynamic model of foreign trade as a MCDM problem
2009 | Հոդված/Article
Proceedings of Engineering Academy of Armenia, 2009, V.6-2, p.176-180
The dynamic impact of aggregate demand and supply disturbances on GDP and CPI in Armenia
2007 | Հոդված/Article
Proceedings of Engineering Academy of Armenia, 2007, V.4-1, p.3-6
The Balassa-Samuelson effect in Armenia
2006 | Հոդված/Article
Proceedings of Engineering Academy of Armenia, 2006, V.3-1, p.3-10