Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Գայանե Գագիկի Հրաչյան

Դասախոս | Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոն
Կրթություն
2001 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ (Մագիստրոսի աստիճան)
1997 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ (Բակալավրի աստիճան)

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, Ակտուարական մաթեմատիկայի ամբիոն (Դասախոս)
2007 թ-ից առ այսօր Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան Տնտեսագիտության ամբիոն (Դասախոս)
2001 - 2008 թթ. «Նորք» տեղեկատվա-վերլուծական կենտրոն վերլուծական բաժին
Վերապատրաստում
FSDP/USAID, AED/USAID, Հայաստանի կենտրոնական բանկ, Միացյալ Թագավորության ակտուարական ծրագիր
Ակտուարական դասընթացների ծրագրի հիմնական և խորացված մակարդակ
• Ֆինանսական մաթեմատիկա
• Հավանականություն և վիճակագրություն
• Կյանքի ապահովագրության մաթեմատիկա
• Ոչ կյանքի ապահովագրության մաթեմատիկա
• Ստոխաստիկ մոդելավորում
• Ոչ կյանքի ապահովագրության սկզբունքները և պրակտիկան
• Կյանքի ապահովագրության սկզբունքները և պրակտիկան
• Տնտեսագիտություն և ներդրում
• Կյանքի ապահովագրության ակտուարական կառավարում
• Սոցիալական ապահովության և մասնավոր կենսաթոշակային ծրագրերի
• Բժշկական ապահովագրության և ֆինանսավորման ակտուարական կառավարում
• Ներդրումներ և ակտիվներ/պարտավորություններ կառավարում
• Ոչ կյանքի ապահովագրության ակտուարական կառավարում
• Հայաստանի հաշվապահական հաշվառման հիմունքները
• Հայաստանի ապահովագրության մասին օրենքը
• Տնտեսագիտեւթյաւն և ներդրումներ Հայաստանում
• Թեզի պաշտպանություն ”Բժշկական ապահովագրության պահանջների ստոխաստիկ մոդելավորում”

Կարդացվող դասընթացներ
Ակտուարական մաթեմատիկա, կյանքի և կենսաթոշակային ապահովագրության մաթեմատիկական մոդելներ, ոչ կյանքի ապահովագրության մաթեմատիկա, մաթեմատիկական ժողովրդագրություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մաթեմատիկական վիճակագրություն, ֆինանսական մաթեմատիկա, տնտեսաչափություն, ակտուարական մաթեմատիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՀՌԿԿ-Հայաստան «Պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը Հայաստանում»
PADCO/USAID «Կուտակային կենսաթոշակային համակարգը Հայաստանում»

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Հայաստանի Ակտուարների Միության» Հասարակական կազմակերպության անդամ