Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Գուրգեն Աղասու Գասպարյան

Ասիստենտ | Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակոլտետ, բակալավր
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Տնտեսության մեջ մաթմոդելավորման» ամբիոնի գծով մագիստրատուրա
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Տնտեսության մեջ մաթմոդելավորման» ամբիոնի գծով ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտության թեկնածու,ասիստենտ, ատենախոսության թեման՝ «Արժույթի փոխարինելիության մոդելավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում»

Աշխատանքային փորձ
2009 - 2010 թթ. SCDM ՍՊԸ, ֆինանսական վերլուծաբան
2010 - 2014 թթ. ՀՀ Կենտրոնական Բանկ, տնտեսագետ-հետազոտող, ռիսկերի կառավարիչ
2014 - 2016 թթ. ՀՊՄՀ, տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի ասիստենտ
2010 թ.-ից ԵՊՀ, ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոնի ասիստենտ

Վկայականներ և պատվոգրեր
2003 թ. «Պատանեկան նվաճումներ» կազմակերպության կիրառական տնտեսագիտության դասընթացներին մասնակցություն
2004 թ. «Project Harmony» ծրագրի կողմից անցկացվող մրցույթի հաղթող, Օռլանդոյում անցկացվող «ՀՀ և ԱՄՆ դեմոկրատիաների համեմատական վերլուծություն» ծրագրի մասնակից
2004 թ. ԵՊՀ համահամալսարանական շախմատի առաջնության հաղթող
2006 թ. ՄԱԿ-ի մոդելավորում կոնֆերանսի մասնակից
2007 թ. ԵՊՀ շախմատի միջֆակուլտետային առաջնության հաղթող
2007 թ. Արցախի պետական համալսարանում կայացած միջբուհական ուսանողական համահայկական առաջին օլիմպիադայի հաղթող
2007 թ. ԵՊՀ «Լավագույն ուսանող-2007» մրցանակաբաշխության հաղթող
2007 թ. ԿԲ-ի Իսահակ Իսահակյանի անվան 6-ամսյա կրթաթոշակի հաղթող գերազանց առաջադիմության և «Սպառման վերլուծությունը ՀՀ-ում» գիտական հետազոտության համար
2008 թ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի շախմատի առաջնության հաղթող
2008 թ. ԿԲ-ի Իսահակ Իսահակյանի անվան 6-ամսյա կրթաթոշակի հաղթող գերազանց առաջադիմության և «Գնաճի վրա ազդող մոնետար և ոչ մոնետար գործոնների վերլուծություն» գիտական հետազոտության համար
2009 թ. «Լոմոնոսով-2009» միջազգային գիտական կոնֆերանսի հաղթող
2010 թ. ԿԲ-ի Իսահակ Իսահակյանի անվան 6-ամսյա կրթաթոշակի հաղթող գերազանց առաջադիմության և «Արժութային շուկաների մոդելավորումը երկար հիշողությամբ Arfima-Figarch պրոցեսների միջոցով» գիտական հետազոտության համար
2011 թ. Բանկերի և ֆինանսական հաստատությունների միջև անցկացվող շախմատի թիմային առաջնության հաղթող
2013 թ. ԿԲ-ի շախմատի առաջնության հաղթող

Կարդացվող դասընթացներ
Տնտեսաչափություն, ժամանակային շարքերի վերլուծություն, խաղերի տեսության կիրառությունները ոչ մրցակցային շուկաներում, ներդրումային պորտֆելի կառավարում, դրամավարկային քաղաքականություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ֆինանսական ինստիտուտների ազդեցությունը համախառն ներքին արդյունքի վրա
2020 | Հոդված/Article
Այլընտրանք գիտական հանդես. 2020 #4, էջ 122-132
ՀՆԱ-ի և սեփական եկամուտների փոխկախվածության վերլուծություն
2018 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2018, 1-2, էջ 110-115
Գ. Ա. Գասպարյան , Գ. Ա. Գասպարյան, Բ. Գ. Ամիրյան
Փոքր բիզնեսի գնահատման արդի խնդիրները
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2018, 15(2), էջ 189-194
Համախառն ներքին արդյունքի վրա ինստիտուտների ազդեցության քանակական գնահատում
2018 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2018, 3-4, 117-124 էջ
|
ՀՀ համայնքների աղբահանության ծախսերի վերլուծություն
2017 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2017, 1-2, էջ 101-107
Գուրգեն Գասպարյան , Արթուր Եզիազարյան
Երևանի բնակարանների արժեքի գնահատման էկոնոմետրիկ մոդելի պարզաբանում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, # 1-2 (197-198), 38-41 էջ, Հայաստան