Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Հայկանուշ Արտյուշի Մամիկոնյան

Ասիստենտ | Ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատւրա
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ, Օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու – «Սկզբնական պայմաններով եզրային խնդիր պսևդո - պարաբոլական հավասարումների համար բանախյան տարածություններում», ԵՊՀ, 2010

Աշխատանքային փորձ
2010թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ, Օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն, ասիստենտ
2006-2010թթ., ԵՊՀ, Օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն, դասախոս
2003-2007թթ., ԵՊՀ, Օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն, մաթեմատիկոս-ծրագրավորող

Կարդացվող/ված դասընթացներ
Հաշվման մեթոդներ
Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմալ կառավարում
Մաթ. ֆիզ. հավասարումների լուծման թվային մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆերենցիալ հավասարումներ
Թվային մեթոդներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Функция Ляпунова полугрупп, порожденных одним классом уравнений типа Соболева (Սոբոլևի տիպի հավասարումների մի դասով ծնված կիսախմբերի Լյապունովի ֆունկցիան)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 3-9 (ռուսերեն)
|
Аттракторы полугрупп, порожденных одним классом уравнений типа Соболева ( Սոբոլևի տիպի հավասարումների մի դասի առաջացրած կիսախմբերի ատրակտորը)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #1, էջ 18-23 (ռուսերեն)
|
Начально-краевая задача для одного класса нелинейных уравнений типа Соболева (Սոբոլևի տիպի ոչ գծային հավասարումների մի դասի համար սկզբնական-եզրային խնդիր)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #2, էջ 33-40 (ռուսերեն)
|