Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Ջուլիետա Հայկի Դաբաղյան

Ասիստենտ | Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
2005-2009թթ., Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, բակալավրիատ
2009-2011թթ., Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, մագիստրատուրա
2011թ.-ից առ այսօր հայցորդ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2013թ.-ից առ այսօր – Արդշինբանկ, Իրացվելիության և շուկայական ռիսկերի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ
2011թ.-ից առ այսօր – ԵՊՀ, Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոնի դասախոս
2011-2013թթ. Ինեկոբանկ ՓԲԸ, սպասարկման բաժնի մասնագետ

Կարդացվող/ված դասընթացներ
Տնտեսաչափություն, Ժամանակային շարքերի վերլուծություն
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը Տնտեսաչափություն, Ռիսկերի կառավարում, Բանկային գործ, Ֆինանսական վերլուծություն, Ֆինանսական մաթեմատիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տնտեսաչափություն, Ռիսկերի կառավարում, Բանկային գործ, Ֆինանսական վերլուծություն, Ֆինանսական մաթեմատիկա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

ՀՀ ներդրումային ռիսկի գնահատումը պետական եվրոպարտատոմսերի շուկայի տատանողականության հիման վրա
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016թ․, 13,1, 39-43 էջ, Հայաստան
|
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների վրա ազդող ցուցանիշների՝ որպես ներդրումային ռիսկը պայմանավորող գործոնների էկոնոմետրիկ գնահատումը
2015 | Հոդված/Article
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Գիտական հանդես, 2015 #3 Հուլիս-Սեպտեմբեր, էջ 75-81
«Համախառն ներքին արդյունքի և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների մոտարկումը ՀՀ օրինակով»
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի Լրաբեր, 2013 Հ.10 №2, էջ 244-251
«ՀՀ տնտեսության մեջ ՕՈՒՆ-երի ճյուղային արդյունավետության գնահատումը»
2013 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, #7 (157) հուլիս 2013, էջ 4-6
«Համախառն ներքին արդյունքի և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների վերլուծությունը VAR մեթոդաբանությամբ»
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի Լրաբեր, 2013 Հ.10 №3, էջ 443-450