Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Խաչատուր Աղավարդի Խաչատրյան

Ամբիոնի վարիչ | Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. Մաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան,բակալավր
2002 - 2004 թթ. Մաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան,մագիստրատուրա
2004 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
2006 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ 050 մասնագիտական խորհուրդ: Թեմա՝ «Կիսաառանցքի վրա որոշ դասի ինտեգրալ և ինտեգրադիֆերենցիալ հավասարումների ֆակտորիզացիոն մեթոդներ», (Ա. 01.02. Դիֆերենցիալ հավասարումներ), Երևան, ԵՊՀ, 2006թ.,
2011 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, ԵՊՀ 050 մասնագիտական խորհուրդ: Թեմա՝ «Կրիտիկական դեպքում ոչ կոմպակտ օպերատորներով որոշ ոչ գծային ինտեգրալ և ինտեգրա-դիֆերենցիալ հավասարումների լուծելիության հարցեր» (Ա. 01.02. Դիֆերենցիալ հավասարումներ), Երևան, ԵՊՀ, 2011 թ.,
2018 թ.Պրոֆեսոր մաթեմատիկա մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2020 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի վարիչ
2005 թ.-ից առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդների բաժնի առաջատար
գիտաշխատող
2004 - 2006 թթ․, 2012թ․-առ այսօր Երեվանի Պետական Համալսարանի Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի և
Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ
2015 - 2017 թթ․- Մ․Վ․ Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարանի Երևանյան մասնաճյուղ
2019 թ.-ից Ռուս հայկական սլավոնական համասարան

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆունկցիոնալ անալիզ, Դիֆերենցիալ հավասարումներ, Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, Ինտեգրալ հավասարումներ, Վարիացիոն հաշիվ, Մաթեմատիկական անալիզ, Ոչ գծային օպերատորական հավասարումներ, Փաթեթի տիպի հավասարումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆունկցիոնալ անալիզ, Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ,
Ոչ գծային անալիզ,
Համերշտեյնի և Ուրիսոնի տիպի օպերատորներով ինտեգրալ և ինտեգրա-դիֆերենցիալ հավասարումներ,
Փաթեթի տիպի ինտեգրալ հավասարումներ,
Ինտեգրալ և ինտեգրա-դիֆերենցիալ օպերատորների ֆակտորիզացիոն տեսություն,
Բոլցմանի հավասարում,
p- ադիկ մաթեմատիկական ֆիզիկա, Ոչ գծային պսևդոդիֆերենցիալ հավասարումներ
Համաճարակի աշխարհագրական տարածման մաթեմատիկական մոդելավորում
Պարաբոլական տիպի ոչ գծային հավասարումներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2022 - 2023 թթ. №19-11-00223 Ռուսական գիտական հիմնադրամի (РНФ) դրամաշնորհային ծրագրի հիմնական կատարող
2019 - 2021 թթ. №19-11-00223 Ռուսական գիտական հիմնադրամի (РНФ) դրամաշնորհային ծրագրի հիմնական կատարող
2016 թ. «Երիտասարդ գիտնականների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր- 2016» մրցույթի հաղթող (Մաթեմատիկա): Գիտության Պետական կոմիտե (ՀՀ ԿԳՆ)
2013 թ. «Երիտասարդ գիտնականների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր- 2013»-ի հաղթող (Մաթեմատիկա): Գիտության Պետական կոմիտե (ՀՀ ԿԳՆ)

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ
Հայաստանի մաթեմատիկոսների միության անդամ
Երևանի պետական համալսարանի 050 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ
Հայաստանի ԳԱԱ Մաթեմատիկա տեղեկագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ

Պարգևներ
2021թ. «Արդյունավետ գիտաշխատող- 2021» մրցույթի հաղթող (Բնական գիտություններ) (Top 100). Գիտության պետական կոմիտե (ՀՀ ԿԳՄՍՆ)
2020 թ. «Արդյունավետ գիտաշխատող-2020» մրցույթի հաղթող (Բնական գիտություններ) (Top 100). Գիտության պետական կոմիտե (ՀՀ ԿԳՆ)
2019 թ. Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակ բնական գիտությունների բնագավառում
2018 թ. «Արդյունավետ գիտաշխատող-2018» մրցույթի հաղթող (Բնական գիտություններ) (Top 100). Գիտության պետական կոմիտե (ՀՀ ԿԳՆ)
2016 թ. «Արդյունավետ գիտաշխատող-2016» մրցույթի հաղթող (Բնականգիտություններ) (Top 100). Գիտության պետական կոմիտե (ՀՀ ԿԳՆ)
2014 թ. «Արդյունավետ գիտաշխատող-2014» մրցույթի հաղթող (Բնականգիտություններ) (Top 100). Գիտության պետական կոմիտե (ՀՀ ԿԳՆ)
2013 թ. «Լավագույն գիտական աշխատանք երիտասարդ գիտնականների hամար» (ՀՀ ԳԱԱ) մրցույթի I կարգի մրցանակ
2013 թ. Սերգեյ Մերգելյանի անվան երիտասարդ գիտնականների (Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա) մրցույթի I կարգի մրցանակ
2003 թ. ԵՊՀ «լավագույն ուսանող» մրցույթի I կարգի մրցանակ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

khachatur.khachatryan@ysu.am

Kh. A. Khachatryan , A. R. Hakobyan
On nontrivial solvability of one class of nonlinear integral equations with conservative kernel on the positive semi-axis
2022 | Հոդված/Article
Уч. записки ЕГУ, сер. Физика и Математика, 56:1 (2022), 7–18
Խ․ Ա․ Խաչատրյան , Ա․ Ռ․ Հակոբյան
Կիսառանցքի վրա կոնսերվատիվ կորիզով ոչ գծային ինտեգրալ հավասարումների մի դասի ոչ տրիվիալ լիծելիության մասին
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2022, հ. 56, #1, էջ 7-18
|
Kh. A. Khachatryan , A.Kh. Khachatryan, H.S. Petrosyan
Solvability of Two-Dimensional Integral Equations with Monotone Nonlinearity
2021 | Հոդված/Article
Journal of Mathematical Sciences. New York. Vol. 57, no. 5 , pp. 720-731, (2021)

https://link.springer.com/article/10.1007/s10958-021-05512-1
Kh.A. Khachatryan , H.S. Petrosyan
On the solvability of a class of nonlinear Urysohn integral equations on the positive half-line
2021 | Հոդված/Article
The Bulletin of Irkutsk State University. Series Mathematics. Vol.36 ,pp. 57–68 , (2021)

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=iigum&paperid=452&option_lang=eng
Kh.A. Khachatryan , H.S. Petrosyan
On Solvability of a Class of Multidimensional Integral Equations in the Mathematical Theory of Geographic Distribution of an Epidemic
2021 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis. vol. 56, iss. 3, pp. 143–157 (2021)

https://link.springer.com/article/10.3103/S1068362321030055
Kh.A. Khachatryan , A.Kh. Khachatryan, H.S. Petrosyan
On Positive Bounded Solutions of One Class of Nonlinear Integral Equations with the Hammerstein–Nemytskii Operator
2021 | Հոդված/Article
Differential Equations. vol. 57, iss. 6, pp. 768–779 (2021)

https://link.springer.com/article/10.1134/S0012266121060069
Kh.A. Khachatryan , H.S. Petrosyan
Integral Equations on the Whole Line with Monotone Nonlinearity and Difference Kernel
2021 | Հոդված/Article
Journal of Mathematical Sciences. New York. 255:6 (2021) , pp. 790-804

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10958-021-05416-0
Kh.A. Khachatryan , A. Kh. Khachatryan, H. S. Petrosyan
Asymptotic behavior of a solution for one class of nonlinear integro-differential equations in the income distribution problem
2021 | Հոդված/Article
Trudy Instituta Matematiki i Mekhaniki URO RAN, 2021, vol. 27, no. 1, pp.188–206

http://journal.imm.uran.ru/
Kh.A. Khachatryan , H.S. Petrosyan
Solvability of a Certain System of Singular Integral Equations with Convex Nonlinearity on the Positive Half-Line
2021 | Հոդված/Article
Russian Mathematics. 65, 27–46

https://link.springer.com/article/10.3103/S1066369X21010035
Kh. A. Khachatryan , S.M. Andriyan
“On Solvability of one Class of Nonlinear Integral Equations on Whole Line with Two Monotone Nonlinearities”
2020 | Հոդված/Article
P-Adic Num Ultrametr Anal Appl 12, no. 4, pp. 259–275

https://link.springer.com/article/10.1134/S2070046620040019
Хачатур Хачатрян , А. С. Петросян
“О разрешимости одного класса интегральных уравнений типа Гаммерштейна-Немыцкого на всей прямой с монотонной нелинейностью”
2020 | Հոդված/Article
Международная школа мо- лодых ученых Моделирование и оптимизация сложных систем (Россия, г. Суздаль, 3-8 июля), Мате- матический институт им. В.А. Стеклова РАН, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2020, 140-140, http://agora.guru.ru/display.php?conf=diff-2020.
“Интегральные уравнения Гаммерштейна-Немыцкого и их применение в газовой динамике”
2020 | Հոդված/Article
Международная школа молодых ученых Моделирование и оптимизация сложных систем (Россия, г. Суздаль 3-8 июля), Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, Владимирский го- сударственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2020, 5-5, http://agora.guru.ru/display.php?conf=diff-2020.
“О качественных свойствах решения одной граничной задачи для интегрального уравнения типа свертки с выпуклой нелинейностью”
2020 | Հոդված/Article
Тезисы докладов Международной конференции по дифференциальным уравнениям и динамическим системам (Россия, г. Суздаль, 3-8 июля), Мате- матический институт им. В.А. Стеклова РАН, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2020, 122-122, http://agora.guru.ru/display.php?conf=diff-2020.
Хачатур Хачатрян , А.С. Петросян
“О разрешимости одной нелинейной задачи в p-адической теории открыто-замкнутой струны”
2020 | Հոդված/Article
Дифференциальные уравнения, 56:10 (2020), 1402-1408.
Хачатур Хачатрян , А.С. Петросян
“О положительных решениях граничной задачи для нелинейного интегро-дифференциального уравнения на полубесконечном интервале”
2020 | Հոդված/Article
Владикавказский математический журнал, 22:2 (2020), 70-82.
Хачатур Хачатрян , А.С.Петросян
“О построении суммируемого решения одного класса нелинейных интегральных уравнений типа Гаммерштейна-Немыцкого на всей прямой”
2020 | Հոդված/Article
Тр. ИММ УрО РАН, 26:2 (2020), 278-287.
“On Solvability of one infinite system of nonlinear functional equations in epidemic”
2020 | Հոդված/Article
Eurasian Mathematical Journal, 11:2 (2020), 52-64.
“О разрешимости нелинейных граничных задач для сингулярных интегральных уравнений типа свертки”
2020 | Հոդված/Article
Труды ММО, 81:1 (2020), 1-41 (в печати).
Kh.A. Khachatryan , A.Zh.Narimanyan, A.Kh.Khachatryan
“On Mathematical Modelling of Temporial Spa- tial Spread of Epidemics”
2020 | Հոդված/Article
France, Mathematical Modelling of Natural Phenomena, 15:6 (2020), 1-14.
Kh.A. Khachatryan , S. M. Andriyan
“On the Solvability of a Class of Discrete Matrix Equations with Cubic Nonlinearity”
2020 | Հոդված/Article
Ukrainian Mathematical Journal, 71:12 (2020), 1910-1928.
“Существование и единственность решения одной граничной задачи для интеграль- ного уравнения свертки с монотонной нелинейностью”
2020 | Հոդված/Article
Изв. РАН. Сер. матем., 84:4 (2020), 198–207; Kh. A. Khachatryan, “Existence and uniqueness of solution of a certain boundary-value problem for a con- volution integral equation with monotone non-linearity”, Izv. Math., 84:4 (2020), 807–815.
Хачатур Хачатрян , А. С. Петросян
“О разрешимости одного класса нелинейных интегральных уравнений Гаммерштейна–Стилтьеса на всей прямой”
2020 | Հոդված/Article
Дифференциальные уравнения и динамические системы, Сборник статей, Тр. МИАН, 308, МИАН, М., 2020, 253–264; Kh. A. Khachatryan, H. S. Petrosyan, “On the Solvability of a Class of Nonlinear Hammerstein–Stieltjes Integral Equations on the Whole Line”, Proc. Steklov Inst. Math., 308 (2020), 238–249.
Хачатур Хачатрян , А.С.Петросян
“Об одном классе интегральных уравнений с выпуклой нелинейностью на полуоси”
2020 | Հոդված/Article
Изв. НАН Армении, математика, 55:1 (2020), 57-71.
Kh. Khachatryan , H. Petrosyan
Solvability of a Nonlinear Problem in Open-Closed p-Adic String Theory
2020 | Հոդված/Article
Differential Equations, 2020, Vol. 56, Issue 10, p. 1371-1378
“О некоторых нелинейных многомерных интегральных уравнениях в математической теории пространственно-временного распространения эпидемии”
2019 | Հոդված/Article
Международная школа-семинар мо- лодых ученых Моделирование и оптимизация сложных систем MOCS-2019 (г. Москва, 26 - 30 ноября 2019 года, МГУ им. М.В. Ломоносова), МГУ им. М.В. Ломоносова, 2019, 3-3.
“О разрешимости некоторых классов сингулярных интегральных уравнений с вы- пуклой нелинейностью на полуоси”
2019 | Հոդված/Article
Международная школа-семинар молодых ученых Моделирование и оптимизация сложных систем MOCS-2019 (г. Москва, 26 - 30 ноября 2019 года, МГУ им. М.В. Ломоносова), МГУ им. М.В. Ломоносова, 2019, 2-2.
“О некоторых классах нелинейных многомерных интегральных уравнений типа сверт- ки в математической теории географического распространения эпидемии”
2019 | Հոդված/Article
Всероссийская научно- практическая конференция с международным участием «Уравнения типа свертки в науке и технологиях» посвященная 90-летию со дня рождения Ю.И.Черского (Крым, Мисхор, 25-28 сентября, 2019г.), Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, 2019, 75-76, http://ectst.ru/node/4.
Хачатур Хачатрян , А.С.Петросян
“О разрешимости одного класса сингулярных интегральных уравне- ний на всей прямой со степенной нелинейностью”
2019 | Հոդված/Article
Всероссийская научно-практическая конферен- ция с международным участием «Уравнения типа свертки в науке и технологиях» посвящен- ная 90-летию со дня рождения Ю.И.Черского (Крым, Мисхор, 25-28 сентября, 2019г.), ECTST 2019, Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, 2019, 76-76, http://ectst.ru/node/4.
“О некоторых нелинейных интегральных уравнениях на всей пря-мой с выпуклой нели- нейностью”
2019 | Գիրք/Book
VIII Российско-Армянское Совещаниепо математической физике,комплексному анали- зу и смежным вопросам. Сборник тезисов (Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, г. Москва, 16–20 сентября), Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, 2019, 21-21.
Хачатур Хачатрян , А.С. Петросян
“Об одной нелинейной граничной задаче в теорииp-адическойоткрыто- замкнутой струны”
2019 | Հոդված/Article
VIII Российско-Армянское Совещаниепо математической физике,комплексному анализу и смежным вопросам. Сборник тезисов (Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, г. Москва, 16–20 сентября), Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, 2019, 19-19.
Хачатур Хачатрян , М.О. Аветисян
“О разрешимости одного класса нелинейных многомерных инте- гральных уравнений типа свертки”
2019 | Հոդված/Article
VIII Российско-Армянское Совещаниепо математической фи- зике,комплексному анализу и смежным вопросам, Сборник тезисов (Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, 16–20 сентября), Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, 2019, 5-5.
Хачатур Хачатрян , А. Х. Хачатрян
“О разрешимости некоторых нелинейных интегральных уравнений в задачах распространения эпидемии”
2019 | Հոդված/Article
Математическая физика и приложения, Сборник статей. К 95-летию со дня рождения академика Василия Сергеевича Владимирова, Тр. МИАН, 306, МИАН, М., 2019, 287–303; A. Kh. Khachatryan, Kh. A. Khachatryan, “On the Solvability of Some Nonlinear Integral Equations in Problems of Epidemic Spread”, Proc. Steklov Inst. Math., 306 (2019), 271–287.
“О разрешимости уравнения Больцмана в рамках модифицированной БГК модели.”
2019 | Հոդված/Article
Вестник РАУ, 2019, № 1, 5-24.
“О разрешимости одной системы нелинейных интегральных уравнений типа Гаммер- штейна на прямой”
2019 | Հոդված/Article
Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика, 19:2 (2019), 164–181.
Kh.A. Khachatryan , A. Kh. Khachatryan
“A uniqueness theorem for a nonlinear singular integral equation arising in p-adic string theory”
2019 | Հոդված/Article
Уч. записки ЕГУ, сер. Физика и Математика, 53:1 (2019), 17–22.
Хачатур Хачатрян , А.Г.Сергеев
“О разрешимости одного класса нелинейных интегральных уравнений в задаче распространения эпидемии”
2019 | Հոդված/Article
Труды ММО, 80:1 (2019), 113-131; A. G. Sergeev, Kh. A. Khachatryan, “On the solvability of a class of nonlinear integral equations in the problem of a spread of an epidemic”, Trans. Moscow Math. Soc., 80 (2019), 95–111.
“О разрешимости некоторых классов нелинейных сингулярных краевых задач, возни- кающих в теории p-адических открыто-замкнутых струн”
2019 | Հոդված/Article
ТМФ, 200:1 (2019), 106–117; Kh. A. Khachatryan, “Solvability of some classes of nonlinear singular boundary value problems in the theory of p-adic open–closed strings”, Theoret. and Math. Phys., 200:1 (2019), 1015–1025.
Хачатур Хачатрян , Петросян А.С.
“Однопараметрические семейства положительных решений для неко- торых классов нелинейных интегральных уравнений типа свертки”
2018 | Հոդված/Article
Сибирский журнал чистой и прикладной математики, 17:1 (2017), 91-108; Kh. A. Khachatryan, H. S. Petrosyan, “One parameter families of positive solutions of some classes of convolution type nonlinear integral equations”, J. Math. Sci., 231:2 (2018), 153–167.
Хачатур Хачатрян , С. М. Андриян, А. К. Кроян
“О разрешимости одного класса нелинейных интеграль- ных уравнений в p-адической теории струн”
2018 | Հոդված/Article
Уфимск. матем. журн., 10:4 (2018), 12–23; S. M. An- driyan, A. K. Kroyan, Kh. A. Khachatryan, “On solvability of class of nonlinear integral equations in p-adic string theory”, Ufa Math. J., 10:4 (2018), 12–23.
“О разрешимости одной граничной задачи в pадической теории струн”
2018 | Հոդված/Article
Тр. ММО, 79, МЦНМО, М., 2018, 117–132; Kh. A. Khachatryan, “On the solvability of a boundary value problem in p-adic string theory”, Trans. Moscow Math. Soc., 2018, № 1, 101–115.
Kh.A. Khachatryan , S. M. Andriyan, A. A. Sisakyan
“On the solvability of a class of boundary value problems for systems of the integral equations with power nonlinearity on the whole axis”
2018 | Հոդված/Article
Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2018, № 2, 54–73.
Kh.A. Khachatryan , A.Kh.Khachatryan
“On solvability of some classes convolution type nonlinear multi-dimensional integral equations”
2018 | Հոդված/Article
International conference "Modern Mathematical Physics. Vladimirov-95" (November 12–16, 2018, Steklov Mathematical Institite, 8, Gubkina str., Conference hall, Moscow), Steklov Mathematical Institite, Moscow, 2018, 3-3.
Хачатур Хачатрян , Э.А.Андреасян
“О разрешимости одного класса нелинейных псевдодифференциаль- ных уравнений на всей прямой”
2018 | Հոդված/Article
Вестник РАУ, сер. физ.мат. науки, 2018, № 2, 37-54.
“Существование нечетного решения для одной граничной задачи со сте- пенной нелинейностью”
2018 | Հոդված/Article
Сибирский журнал чистой и прикладной математики, 18:4 (2018), 88-96.
Хачатур Хачатрян , С.М.Андриян
“О разрешимости одного класса нелинейных уравнений с матрицами Теплица”
2018 | Հոդված/Article
Международная конференция “VII Российско-Армянское Совещание по математической физике, комплексному анализу и смежным вопросам” (9–15 сентября 2018 г., г. Ереван, Армения), Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, Институт математики НАН Республики Армения, Российско-Армянский (Славянский) государственный университет, 2018, 80-82.
“О некоторых классах нелинейных интегральных уравнений в теории географического распространения эпидемии”, Международная конференция “VII Российско-Армянское Совещание по математической физике, комплексному анализу и смежным вопросам” (9–15 сентября 2018 г., г. Ереван, Армения)
2018 | Հոդված/Article
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, Ин- ститут математики НАН Республики Армения, Российско-Армянский (Славянский) государственный университет, 2018, 78-79.
Хачатур Хачатрян , А.С.Петросян, М.О. Аветисян
“Вопросы разрешимости одного класса нелинейных ин- тегральных уравнений типа свертки”
2018 | Հոդված/Article
Труды ИММ УрО РАН, 24:3 (2018), 247-262.
Kh.A. Khachatryan , A.Kh.Khachatryan
“Solvability of a class of nonlinear pseudo-differential equations in R n”
2018 | Հոդված/Article
p-adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications, 10:2 (2018), 90-99.
Хачатур Хачатрян , М.О.Аветисян, Ц.Э.Терджян
“Однопараметрическое семейство ограниченных ре- шений для одной системы нелинейных интегральных уравнений на всей прямой”
2018 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении, Математика, 53:4 (2018), 72-86.
Хачатур Хачатрян , А. Х. Хачатрян
“О разрешимости одного нелинейного интегрального уравнения динамической теории струны”
2018 | Հոդված/Article
ТМФ, 195:1 (2018), 44–53; A. Kh. Khachatryan, Kh. A. Khachatryan, “Solvability of a nonlinear integral equation in dynamical string theory”, Theoret. and Math. Phys., 195:1 (2018), 529–537.
Хачатур Хачатрян , А.С.Петросян
“Об одной начально-краевой задаче для интегро-дифференциального уравнения второго порядка со степенной нелинейностью”
2018 | Հոդված/Article
Известия вузов. Математика, 2018, № 6, 48-62; Kh. A. Khachatryan, H. S. Petrosyan, “One initial boundary-value problem for integro-differential equation of the second order with power nonlinearity”, Russian Math. (Iz. VUZ), 62:6 (2018), 43–55.
Хачатур Хачатрян , А.Х.Хачатрян, А.А.Хачатрян
“Однопараметрическое семейство положительных решений для одного нелинейного интегрального уравнения, возникающего в физической кинетике”
2018 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении, Математика, 53:1 (2018), 74-83.
“О разрешимости некоторых классов нелинейных интегральных уравнений в теории pадической струны”
2018 | Հոդված/Article
Изв. РАН. Сер. матем., 82:2 (2018), 172–193; Kh. A. Khachatryan, “On the solubility of certain classes of non-linear integral equations in p-adic string theory”, Izv. Math., 82:2 (2018), 407–427.
“О разрешимости одного класса двумерных интегральных уравнений Урысона на четверти плоскости”
2017 | Հոդված/Article
Матем. тр., 20:2 (2017), 193–205; Kh. A. Khachatryan, “On the solvability of one class of two-dimensional Urysohn integral equations”, Siberian Adv. Math., 28:3 (2018), 166–174.
Хачатур Хачатрян , А.А.Сисакян
“О разрешимости одного класса нелинейных интегральных уравнений на всей прямой”
2017 | Հոդված/Article
Вестник РАУ, Сер. Физ. Мат. Науки, 2017, № 2, 25-40.
“On solvability of one class nonlinear integral equations on whole line with a weak singularity at zero”
2017 | Հոդված/Article
p-Adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications, 9:4 (2017), 292-305.
Хачатур Хачатрян , Ц.Э.Терджян, Т.Г.Сардарян
“О разрешимости одной системы нелинейных интеграль- ных уравнений типа Гаммерштейна на полуоси”
2017 | Հոդված/Article
Украинский Математический Журнал, 69:8 (2017), 1107-1122.
Хачатур Хачатрян , М.О.Аветисян
“О построении неподвижной точки в пространстве l1 для одной бес- конечной системы нелинейных алгебраических уравнений”
2017 | Հոդված/Article
Armenian Mathematical Union, Annual Session . Abstracts (Yerevan), YSU, 2017, 43-44, http://amu.sci.am/archives/2034.
Хачатур Хачатрян , А. Х. Хачатрян
“Однопараметрическое семейство положительных решений нели- нейного стационарного уравнения Больцмана в рамках модифицированной модели”
2017 | Հոդված/Article
УМН, 72:3(435) (2017), 191–192; A. Kh. Khachatryan, Kh. A. Khachatryan, “A one-parameter family of positive solutions of the non-linear stationary Boltzmann equation (in the framework of a modified model)”, Russian Math. Surveys, 72:3 (2017), 571–573.
Хачатур Хачатрян , А. С. Петросян, А. А. Сисакян
“О нетривиальной разрешимости одного класса нелинейных интегральных уравнений типа Урысона”
2017 | Հոդված/Article
Тр. ИММ УрО РАН, 23, 2017, 266–273.
Хачатур Хачатрян , Т. Г. Сардарян
“О разрешимости одного класса нелинейных интегральных урав- нений типа Урысона на всей прямой”
2017 | Հոդված/Article
Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика, 17:1 (2017), 40–50.
Хачатур Хачатрян , А. Х. Хачатрян
“О разрешимости одного класса нелинейных интегральных уравнений с суммарно-разностным ядром”
2016 | Հոդված/Article
Математика в Высшей Школе, 12:2-3 (2016), 43-50.
“О нетривиальных решениях одного класса нелинейных интегральных уравнений типа свертки”
2016 | Հոդված/Article
VI Российско-Армянское совещание по математическому анализу, математической физике и аналитической механике (11-16 сентября 2016 года, г.Ростов-на-Дону, Россия), Федераль- ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Донской государ- ственный технический университет”, 2016, 40-41.
Хачатур Хачатрян , А.Х.Хачатрян, А.С.Петросян
“Однопараметрические семейства положительных решений для одного класса нелинейных интегральных уравнений типа Урысона”
2016 | Հոդված/Article
Вестник Российско- Армянского (Славянского) университета, Физ.-мат. и естест. науки, 2016, № 1, 29-45.
“О некоторых нелинейных дискретных уравнениях типа Гаммерштейна- Вольтерра в закритическом случае”
2016 | Հոդված/Article
Armenian Mathematical Union. Annual Session. Dedicated to the 110th Anniversary of Artashes Shahinyan (Yerevan, May30-June1), Yerevan State University, 2016, 77-77, http://amu.sci.am/archives/2025.
Хачатур Хачатрян , Ц. Э. Терджян, М.Ф. Броян
“О построении однопараметрических семейств положительных решений для некоторых систем нелинейных интегральных уравнений типа Гаммерштейна-Вольтерра”
2016 | Հոդված/Article
Armenian Mathematical Union. Annual Session . Dedicated to the 110th Anniversary of Artashes Shahinyan (Yerevan, May 30- June1), Yerevan State University, 2016, 78-78, http://amu.sci.am/archives/2025.
Хачатур Хачатрян , Ц. Э. Терджян, М. Ф. Броян
“О разрешимости одной системы нелинейных интеграль- ных уравнений типа Гаммерштейна–Вольтерра в критическом случае”
2016 | Հոդված/Article
Владикавк. матем. журн., 18:4 (2016), 71–79.
Хачатур Хачатрян , Ц.Э.Терджян, М.Ф.Броян
“Однопараметрическое семейство суммируемых решений одной системы нелинейных интегральных уравнений типа Гаммерштейна-Вольтерры в закритическом случае”
2016 | Հոդված/Article
Дифференциальные уравнения, 52:8 (2016), 1075-1081.
Хачатур Хачатрян , Э. О. Азизян
“Однопараметрическое семейство положительных решений для одного класса дискретных нелинейных уравнений Гаммерштейна–Вольтерра”
2016 | Հոդված/Article
Уфимск. матем. журн., 8:1 (2016), 15–21; E. O. Azizian, Kh. A. Khachatryan, “One-parametric family of positive solutions for a class of nonlinear discrete Hammerstein-Volterra equations”, Ufa Math. Journal, 8:1 (2016), 13–19.
Хачатур Хачатрян , А. Х. Хачатрян
“О некоторых вопросах разрешимости нелинейного стационарного уравнения Больцмана в рамках БГК-модели”
2016 | Հոդված/Article
Тр. ММО, 77, МЦНМО, М., 2016, 103–130. A. Kh. Khachatryan, Kh. A. Khachatryan, “Some problems concerning the solvability of the nonlinear stationary Boltzmann equation in the framework of the BGK model”, Trans. Moscow Math. Soc., 77:1 (2016), 87–106.
Kh.A. Khachatryan , A. Kh. Khachatryan
“Solvability of a nonlinear integral equation arising in kinetic theory”
2015 | Հոդված/Article
Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2015, № 2, 36–41.
Хачатур Хачатрян , А.Х. Хачатрян, А.С.Петросян
“О положительной разрешимости одного нелинейного уравнения типа Урысона на положительной полуоси”
2015 | Հոդված/Article
Десятая юбилейная годичная научная конфе- ренция . (Министерство Образования и Науки Российской Федерации, Министерство Образования и Науки Республики Армения.), Российско-Армянский Университет, 2015, 8.
“Построение положительного решения для одного класса нелинейных систем бесконечных алгебраических уравнений”
2015 | Հոդված/Article
Математика в Высшей Школе, 11:2 (2015), 13-20.
Kh.A. Khachatryan , A. Kh. Khachatryan, T. H. Sardaryan
“On Solvability of one class of nonlinear integral- differential equation with Hammerstein non-compact operator, arising in a theory of income distribution”
2015 | Հոդված/Article
Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ., 8:4 (2015), 416-425.
Хачатур Хачатрян , М.Ф.Броян, Э.О.Азизян
“О разрешимости одного класса нелинейных интегро- дифференциальных уравнений второго порядка в пространстве W1,2(R+)”
2015 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении, математика, 50:5 (2015), 60-72.
“О положительной разрешимости в l1 одной бесконечной системы нели- нейных алгебраических уравнений с матрицами типа Теплица”
2015 | Հոդված/Article
Вестник РАУ, 2015, № 1, 16-25.
Kh.A. Khachatryan , A.Kh.Khachatryan, Ts. E. Terdjyan
“On solvability of one integral equation on half line with Chebyshev polynomial nonlinearity”
2015 | Հոդված/Article
P-Adic Numbers, Ultrametric Analysis, and Applications, 7:3 (2015), 228-237.
Kh.A. Khachatryan , A.Kh.Khachatryan, Ts.E.Terdjyan
“On one Integral Equation with Chebyshev Polyno- mial Nonlinearity”
2015 | Հոդված/Article
Armenian Mathematical Union, Annual Session Dedicated to 100 Anniversary of Hayk Badalyan (Yerevan State University), Yerevan State University, 2015, 63-63.
Kh.A. Khachatryan , Ts. E. Terdzhyan
“On the solvability of one class of nonlinear integral equations in L1(0, +∞)”
2015 | Հոդված/Article
Siberian Adv. Math., 25:4 (2015), 268–275.
Хачатур Хачатрян , Ц.Э. Терджян
“О разрешимости одного класса нелинейных интегральных уравнений типа Гаммерштейна в пространстве L1(R+)”
2015 | Հոդված/Article
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРУДЫ, 18:1 (2015), 190-200.
“О положительной разрешимости некоторых классов нелинейных интегральных урав- нений типа Гаммерштейна на полуоси и на всей прямой”
2015 | Հոդված/Article
Изв. РАН. Сер. матем., 79:2 (2015), 205–224; Kh. A. Khachatryan, “Positive solubility of some classes of non-linear integral equations of Hammerstein type on the semi-axis and on the whole line”, Izv. Math., 79:2 (2015), 411–430.
Хачатур Хачатрян , А.С. Петросян
“О разрешимости одного класса нелинейных интегральных уравне- ний на полуоси с некомпактным оператором типа Гаммерштейна - Стильтьеса”
2015 | Հոդված/Article
Укр. Мат. Журнал, 67:1 (2015), 106-127.
Kh.A. Khachatryan , T. H. Sardaryan
“On solvability of a class of nonlinear integral equations with Hammerstein type noncompact operator in the space L1(R+)”
2014 | Հոդված/Article
Уч. записки ЕГУ, сер. Физика и Ма- тематика, 2014, № 3, 16–23.
“О некоторых классах нелинейных интегральных уравнений Гаммерштейна на по- луоси и на всей прямой”
2014 | Հոդված/Article
Четвертая международная конференция “Математическая физика и ее приложения” (25 августа–01 сентября, г. Самара), СамГТУ, 2014, 181-182.
“О некоторых интегральных уравнений типа Гаммерштейна”
2014 | Հոդված/Article
Armenian Mathematical Union Annual Session (4 октября -6 октября), Ереванский Государственный Университет, 2014, 28-28.
Хачатур Хачатрян , А.Х. Хачатрян
“Некоторые вопросы разрешимости стационарного модельного уравне- ния Больцмана в нелинейном и линейном случаях”
2014 | Հոդված/Article
Пятое Российско-Армянское Совещание по мате- матической физике, комплексному анализу и смежным вопросам (Ереван, 28 сентября- 3 октября), Институт Математики НАН Армении, Математический Институт им. В.А.Стеклова РАН, 2014, 53-53.
Хачатур Хачатрян , Т.Г.Сардарян
“О некоторых системах нелинейных интегральных уравнений типа Гаммерштейна на полуоси”
2014 | Հոդված/Article
Пятое Российско-Армянское Совещание по математической физике, комплексному анализу и смежным вопросам (Ереван, 28 сентября- 3 октября), Институт Математики НАН Армении, Математический Институт им. В.А.Стеклова РАН, 2014, 54-55.
“Некоторые классы нелинейных интегральных уравнений Гаммерштейна на полупря- мой”
2014 | Հոդված/Article
Пятое Российско-Армянское Совещание по математической физике, комплексному анализу и смежным вопросам (Ереван, 28 сентября- 3 октября), Институт Математики НАН Армении, Матема- тический Институт им. В.А.Стеклова РАН, 2014, 54-54.
“О положительных решениях одного класса нелинейных интегральных уравнений типа Гаммерштейна- Немыцкого на всей прямой”
2014 | Հոդված/Article
Труды Московского Математического общества, 75:2 (2014), 1-14; Kh. A. Khachatryan, “On positive solutions of one class of nonlinear integral equations of Hammerstein–Nemytski˘ı type on the whole axis”, Trans. Moscow Math. Soc., 75 (2014), 1–12.
Хачатур Хачатрян , А. Х. Хачатрян
“Качественное различие решений для стационарных модельных урав- нений Больцмана в линейном и нелинейном случаях”
2014 | Հոդված/Article
ТМФ, 180:2 (2014), 272–288; A. Kh. Khachatryan, Kh. A. Khachatryan, “Qualitative difference between solutions of stationary model Boltzmann equations in the linear and nonlinear cases”, Theoret. and Math. Phys., 180:2 (2014), 990–1004.
“О глобальной разрешимости одного класса нелинейных интегральных уражнений Гаммерштейна-Немыцкого на всей прямой”
2014 | Հոդված/Article
Вестник РАУ , физ.мат. и ест. науки, 2014, № 1, 79-88.
Kh.A. Khachatryan , A.Kh.Khachatryan, T.H. Sardaryan
“On One Nonlinear Boundary-Value Problem in Kinetic Theory of Gases”
2014 | Հոդված/Article
Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 10:3 (2014), 320-327.
Kh.A. Khachatryan , T. H. Sardaryan
“Solution of one Volterra type nonlinear integral equation on positive semi-axis”
2013 | Հոդված/Article
Уч. записки ЕГУ, сер. Физика и Математика, 2013, № 3, 12–17.
“О решении одной системы нелинейных интегральных уравнений типа Гаммерштейна–Немыцкого на всей оси”
2013 | Հոդված/Article
Тр. Ин-та матем., 21:2 (2013), 154–161.
“Об одном классе нелинейных бесконечных алгебраических систем с матрицами типа Теплица”
2013 | Հոդված/Article
Математика В Высшей Школе, 9:2 (2013), 34-40.
“О некоторых нелинейных интегральных уравнениях типа Гаммерштейна–Немыцкого на полуоси и на всей прямой”
2013 | Հոդված/Article
Конференция «Математическая физика. Владимиров-90», посвящен- ная 90-летию академика В. С. Владимирова (13 ноября, г. Москва, МИАН), МИАН, 2013, 12-12.
Kh.A. Khachatryan , Ts.E.Terdjyan, H.S.Petrosyan
“On the Solvability of one Class of Boundary-value Problems for Non-linear Integro-differential Equation in Kinetic Theory of Plazma”
2013 | Հոդված/Article
Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ.,, 6:4 (2013), 451-461.
Kh.A. Khachatryan , M.F.Broyan
“One-parameter Family of Positive Solutions for a Class of Non-linear Infinite Algebraic Systems with Toeplitz-Hankel Type Matrices”
2013 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis, 48:5 (2013), 189-200.
“О разрешимости одной начально-краевой задачи для нелинейн ого интегро- дифференциального уравнения с некомпактным опер атором типа Гаммерштейна”
2013 | Հոդված/Article
Труды Института математики и механики УрО РАН, 19:3 (2013), 308-315.
Kh.A. Khachatryan , Kh. A. Khachatryan
“Hammerstein -Nemitski type Nonlinear integral equations on half-line in space L1(R+) and Linfinity(R+)”
2013 | Հոդված/Article
Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac.rer. nat., Mathematica, 52:1 (2013), 89-100.
“О некоторых классах нелинейных интегральных уравнений с некомпактными опе- раторами”
2013 | Հոդված/Article
Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 1(30) (2013), 181–188.
“О некоторых нелинейных интегральных и интегро-дифференциальных уравнениях с некомпактными операторами на положительной полупрямой”
2013 | Հոդված/Article
Уфимский математи- ческий журнал, 5:2 (2013), 31-42; M. F. Broyan, Kh. A. Khachatryan, “On some nonlinear integral and integro-differential equations with noncompact operators on positive half-line”, Ufa Math. Journal, 5:2 (2013), 31–42.
Kh.A. Khachatryan , A.Kh.Khachatryan
“On the Solvability of some classes of nonlinear integral and in- tegro differential equations with sum-difference kernels on a semiaxis”
2012 | Հոդված/Article
4th Russian-Armenian workshop on mathematical physics, complex analysis and related topics Abstracts. (September 9 16, 2012, Krasnoyarsk, Russia), Siberian Federal University, Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences, Institute of Mathematics of National Academy of Sciences of Republic of Armenia,, 2012, 78-78, http://conf.sfu-kras.ru/conf/math2012.
“О некоторых нелинейных бесконечных систем алгебраических уравнений с матрицами типа Т¨eплица-Ганкеля”
2012 | Հոդված/Article
Математические вопросы кибернетики и выч. техники, 38:2 (2012), 32-33.
Хачатур Хачатрян , Ц.Э.Терджян
“О разрешимости одного класса нелинейных интегральных уравнений с суммарно-разностным предъядром”
2012 | Հոդված/Article
Вестник РАУ, 8:1 (2012), 35-41.
“On classes of nonlinear integral equations with noncompact operators”
2012 | Հոդված/Article
Third International Conference on Mathematical Physics and Its Applications (Russia, Samara, August 27–September 01, 2012), Steklov Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences, Samara State Technical University, Samara State University, Samara, 2012, 301-302.
Kh.A. Khachatryan , A.Kh.Khachatryan
“Qualitative difference between solutions for a model Boltzmann equation in the linear and nonlinear cases”
2012 | Հոդված/Article
Theoretical and Mathematical Physics, 172:3 (2012), 1315- 1320; A. Kh. Khachatryan, Kh. A. Khachatryan, “Qualitative difference between solutions for a model of the Boltzmann equation in the linear and nonlinear cases”, Theoret. and Math. Phys., 172:3 (2012), 1315–1320.
Хачатур Хачатрян , С. А. Григорян
“О нетривиальной разрешимости одного нелинейного интегрального уравнения типа Гаммерштейна–Вольтерра”
2012 | Հոդված/Article
Владикавк. матем. журн., 14:2 (2012), 57–66.
“О разрешимости в W 1(R+) одного нелинейного интегро-дифференциального уравне- ния с некомпактным оператором Гаммерштейна–Немыцкого”
2012 | Հոդված/Article
Алгебра и анализ, 24:1 (2012), 223–247; Kh. A. Khachatryan, “On solvability one Hammerstein–Nemitski type nonlinear integral differential equa- tion with noncompact operator in W 1(R+)”, St. Petersburg Math. J., 24:1 (2013), 167–183.
Хачатур Хачатрян , А.Х.Хачатрян
“О некоторых нелинейных интегральных уравнениях суммарно- разностными ядрами”
2012 | Հոդված/Article
Armenian Mathematical Union, Annual Session 2012, Abstracts (Armenia, Yerevan State University), AMU, 2012, 68.
“О нетривиальной разрешимости одного класса нелинейных интегро- дифференциальных уравнений второго порядка”
2012 | Հոդված/Article
Математические Труды, 15:2 (2012), 172-193; Kh.A.Khachatryan, “Nontrivial solvability of a class of nonlinear integro-differential equations of second order”, Siberian Advances in Mathematics, 23:4 (2013), 234-249.
“Об одном классе интегральных уравнений типа Урысона с сильной нелинейностью”
2012 | Հոդված/Article
Известия РАН, сер. математическая, 76:1 (2012), 173-200; Kh. A. Khachatryan, “On a class of integral equations of Urysohn type with strong non-linearity”, Izv. Math., 76:1 (2012), 163–189.
Kh.A. Khachatryan , M.G. Kostanyan
“On the solvability of a nonlinear second-order integro-differential equation with sum-difference kernel on a semiaxis”
2012 | Հոդված/Article
Journal of Mathematical Sciences, 181:1 (2012), 65-77.
"Вопросы разрешимости некоторых нелинейных интегральных и интегро- дифференциальных уравнений с некомпактными операторами в критическом случае"
2011 | Հոդված/Article
Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.01.02–"Диф- ференциальные уравнения”, Ереванский Государственный Университет, Ереван, 2011, 231 с.
"Вопросы разрешимости некоторых нелинейных интегральных и интегро- дифференциальных уравнений с некомпактными операторами в критическом случае"
2011 | Հոդված/Article
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.01.02–"Дифференциальные уравнения”, Ереванский Государственный Университет, Ереван, 2011, 38 с.
Kh.A. Khachatryan , A. Khachatryan
“On solvability of a nonlinear problem in theory of income distribution”
2011 | Հոդված/Article
Eurasian Math. J., 2:2 (2011), 75–88.
Хачатур Хачатрян , А. Х. Хачатрян
“О построении неотрицателного решения одного класса нелинейных интегральных уравнении типа Урысона на полуоси”
2011 | Հոդված/Article
Укр. Мат. Журнал, 63:1 (2011), 110–118.
“О разрешимости одного класса нелинейных интегро-дифференциальных уравнений высшего порядка с некомпактным интегральным оператором типа Гаммерштейна”
2011 | Հոդված/Article
Уфимск. матем. журн., 3:1 (2011), 103–112; Kh. A. Khachatryan, “On solvability of one class high-order nonlinear integro- differential equations with Hammerstein type noncompact integral operator”, Ufa Mathematical Journal, 3:1 (2011), 101–110.
“Некоторые классы нелинейных интегральных уравнений Урысона”
2011 | Հոդված/Article
Доклады БАН, математика (БЕЛАРУСЬ), 55:1 (2011), 5–9.
Хачатур Хачатрян , Э. А. Хачатрян
“О разрешимости некоторых классов нелинейных интегродиф- ференциальных уравнений с некомпактным операторoм”
2011 | Հոդված/Article
Изв. вузов. Матем., 2011, № 1, 91–100; Kh. A. Khachatryan, E. A. Khachatryan, “Solvability of some classes of nonlinear integro-differential equations with noncompact operator”, Russian Math. (Iz. VUZ), 55:1 (2011), 79–87.
“On a Class of Nonlinear Integral Equations With a Noncompact Operator”
2011 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis, 46:2 (2011), 89–100.
Kh.A. Khachatryan , A. Kh. Khachatryan
“Existence and Uniqueness Theorem For a Hammerstein Nonlin- ear Integral Equation”
2011 | Հոդված/Article
Opuscula Mathematica (POLAND), 31:3 (2011), 393–398, http://www.opuscula. agh.edu.pl/vol31/3/art/opuscula_math_3127.pdf.
“On one Urysohn type nonlinear integral equation with noncompact operator”
2010 | Հոդված/Article
Уч. записки ЕГУ, сер. Физика и Математика, 2010, № 3, 23–28.
“О положительных решениях одного класса нелинейных интегральных уравнений типа Гаммерштейна и Урысона на полуоси”
2010 | Հոդված/Article
Краткие Сообщения Третьего Российско-Армянского Совещания по Математической Физике, Комплексному анализу и смежным вопросам, ЕрГУ, 2010, 103–108.
“On solvability of some classes of Urysohn nonlinear integral equations with noncompact operators”
2010 | Հոդված/Article
Уфимск. матем. журн., 2:2 (2010), 102–117.
Kh.A. Khachatryan , A. Kh. Khachatryan
“On an Integral Equation With Monotonic Nonlinearity”
2010 | Հոդված/Article
Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, 51:3 (2010), 59–72.
Хачатур Хачатрян , А. Х. Хачатрян
“О разрешимости одного нелинейного интегродифференциального уравнения, возникающего в задаче о распределении дохода”
2010 | Հոդված/Article
Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 50:10 (2010), 1793–1802; A. Kh. Khachatryan, Kh. A. Khachatryan, “On the solvability of a nonlinear integro- differential equation arising in the income distribution problem”, Comput. Math. Math. Phys., 50:10 (2010), 1702–1711.
“О разрешимости одного класса нелинейных бесконечных систем с матрицами типа Т¨eплица”
2010 | Հոդված/Article
Математика в Высшей Школе, 6:1 (2010), 9–13.
Kh.A. Khachatryan , A. Kh. Khachatryan
“On solvability of one class of Hammerstein nonlinear integral equations”
2010 | Հոդված/Article
Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2010, № 2, 67–83.
“О некоторых системах нелинейных интегральных уравнений типа Гаммерштейна на полуоси”
2010 | Հոդված/Article
Укр. Мат. Журнал, 62:4 (2010), 552–566.
“Разрешимость одного класса интегро-дифференциальных уравнений второго по- рядка с монотонной нелинейностью на полуоси”
2010 | Հոդված/Article
Изв. РАН. Сер. матем., 74:5 (2010), 191–204; Kh. A. Khachatryan, “Solubility of a class of second-order integro-differential equations with monotone non-linearity on a semi-axis”, Izv. Math., 74:5 (2010), 1069–1082.
Хачатур Хачатрян , А. Х. Хачатрян
“Об одном нелинейном интегральном уравнении типа уравнения Гаммерштейна c некомпактным оператором”
2010 | Հոդված/Article
Матем. сб., 201:4 (2010), 125–136; A. Kh. Khachatryan, Kh. A. Khachatryan, “A nonlinear integral equation of Hammerstein type with a noncompact operator”, Sb. Math., 201:4 (2010), 595–606.
“Построение нетривиального решения одной системы нелинейных интегро- дифференциальных уравнений”
2010 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении, математика, 45:2 (2010), 67–76.
Kh.A. Khachatryan , A. Kh. Khachatryan
“On convolution type nonlinear integral equations, containing singular and discrete probability distributions”
2010 | Հոդված/Article
Advances and Applications in Mathematical Sciences (INDIA), 5:1 (2010), 1–16, 16 pp.