Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Լևոն Հարությունի Գալստյան

Դոցենտ | Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
ԲՈՒՀ - Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 1964 - 1969 թթ.
Ասպիրանտուրա - ՀԽՍՀ ԳԱ, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1972 - 1975 թթ.

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - Անալիտիկ j-ձգող մատրից ֆունկցիաներ և Շուրի խնդիրը 1985, ՀԽՍՀ ԳԱ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1977 թթ. գիտ.աշխատող, ՀԽՍՀ ԳՏԻ ԳՀԻ
1977 - 1985 թթ. Երևանի պետական համալսարանի դասախոս
1985 թ-ից մինչ այսօր դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ, Բազմությունների տեսություն, Բազմաչափ անալիզ, Բարձրագույն մաթեմատիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մոմենտների պրոբլեմ, դասական ինտերպոլացիոն խնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի մաթեմատիկոսների միության անդամ

Բարձրագույն մաթեմատիկա Մաս II
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 118 էջ, Հայաստան, Երևան
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 266 էջ
|
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 2
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 265 էջ
|
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2014 | Գիրք/Book
մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., 265 էջ, 263 էջ: Չորրորդ լրամշակված հրատարակություն
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2007 | Գիրք/Book
առաջին մաս, երրորդ հրատ., Երևան 2007
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2005 | Գիրք/Book
«Էդիթ պրինտ», Երևան,հ. 2, 2005, 265 էջ
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2004 | Գիրք/Book
«Էդիթ պրինտ», Երևան, I և II հատոր, 2-րդ հրատարակություն, 2004 թ., յուր. 270 էջ
Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անլիզ առարկայից
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, (2004), 154 էջ
Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անալիզ առարկայից
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2004, 154 էջ
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2003 | Գիրք/Book
«Էդիթ պրինտ», Երևան, հ. 1, 2003թ., 260 էջ
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
1998 | Գիրք/Book
Երևան, 1-ին հրատարակություն, II հատոր 1998 թ., 260 էջ
Л.А.Галстян , В. К.Дубовой
Об одном обобщении интерполяционной проблемы Шура
1990 | Հոդված/Article
Известия АН Арм ССР, математика, ХXV, N2, ст.171-181
Ռաֆայելյան Ս. , Տոնոյան Գ., Անտոնյան Ս., Գալստյան Լ.
Մաթեմատիկայի քննական առաջադրանքների տարբերակներ
1990 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևանի Պետական Համալսարան, 1990