Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Լիպարիտ Պետրոսի Տեփոյան

Դոցենտ | Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
Կրթություն
1978 - 1983 թթ. Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1983 - 1986 թթ. Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտի ասպիրանտ, ք. Մոսկվա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու, ք. Մոսկվա, 1987
ատենախոսության վերնագիրը` «Չորրորդ կարգի վերասերվող դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումներ», ղեկավար` ֆ.մ.գ.դ., պրոֆ. Ա. Ա. Դեզին
25․11․21 թ․ Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր

Աշխատանքային փորձ
1987 - 1990 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող
1990 - 2000 թթ․ ԵՊՀ, Դիֆերենցիալ հավասարումներ ամբիոնի ասիստենտ
2000 - 2021 թթ․ Դիֆերենցիալ հավասարումներ ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ` Սովորական և մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ
Մասնագիտական դասընթացներ` Բաշխումների տեսություն, Սոբոլևի տարածություններ, Եզրային խնդիրների տեսության ընդհանուր հարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գծային օպերատորների սպեկտրալ տեսություն, վերասերվող հավասարումներ, Սոբոլևի կշռային տարածություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
DAAD կրթաթոշակ 1995, 2000, 2004, 2008

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

tepoyanl@ysu.am
(+374 10) 55-11-48

Degenerate first order differential-operator equations (Վերասերվող առաջին կարգի դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումներ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 163-169
|
Nonselfadjoint degenerate differential equations of higher order (Բարձր կարգի վերասերվող, ոչ ինքնահամալուծ դիֆերենցիալ հավասարումներ)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #2, էջ 24-29
|
Լ. Պ. Տեփոյան , Հ. Ս. Գրիգորյան
On degenerate nonself-adjoint differential equations of fourth order (Ոչ ինքնահամալուծ չորրորդ կարգի վերասերվող դիֆերենցիալ հավասարումների մասին)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթմատիկա, #3(229), էջ 29-33
|
Լ.Պ. Տեփոյան , Հոսեյն Անսարի
Degenerate Ordinary Differential Equations of Fourth Order on Infinite Intervals
2010 | Հոդված/Article
Vestnik RAU, Physical – Mathematical and Natural Sciences, 2010, no. 1, pp. 4-11
Hosein Ansari
The Neumann Problem for a Degenerate Differential-Operator Equation
2010 | Գիրք/Book
Bulletin of TICMI (Tbilisi International Centre of Mathematics and Informatics), vol.14, 2010,
pp.1-9
Լ.Պ. Տեփոյան , Էսմայիլ Յուսեֆի
Esmaeil Yousefi, Mixed Problem for the Degenerate Differential-Operator Equations of the Fourth Order
2010 | Հոդված/Article
Vestnik RAU, Physical – Mathematical and Natural Sciences, 2010, no. 2, pp. 3-8
Լ. Պ. Տեփոյան , Դարյուշ Քալվանդ
Neumann problem for fourth order degenerate ordinary differential equations (Նեյմանի խնդիրը չորրորդ կարգի սովորական վերասերվող դիֆերենցիալ հավասարումների համար)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 22–26
|
Ս. Ա. Օսիպովա, Լ. Պ. Տեփոյան
On Euler type equation (Էյլերի տիպի մի հավասարման մասին)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2009, #1, էջ 16–19
|
Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու «Դիֆերենցիալ հավասարումներ», «Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ» և «Ֆունկցիոնալ անալիզ» առարկաներից
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008թ., 48 էջ
|
Mixed Problem for the Degenerate Differential-Operator Equations of the Higher Order
2008 | Հոդված/Article
Bulletin of TICMI (Tbilisi International Centre of Mathematics and Informatics), vol. 12, 2008, pp. 15-29
Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004
On Boundary Value Problem for the Nonlinear Degenarate Differential Equation of Higher Order
2004 | Հոդված/Article
Izvestya Natsionalnoi Akademii Nauk Armenii, Matematika, vol. 39, no. 2, 2004, pp. 5-12
The Generalized Neumann Problem for a Degenerate Operator
2003 | Թեզիս/Thesis
International Conference Mathematics in Armenia (Advances and Perspectives), Yerevan, 2003, p.p. 84-85
On the Spectrum of the Degenerate Operator
2003 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis, Matematika, vol. 38, no. 3, 2003, pp. 53-57
Continuity of the Spectrum for a Degenerate Operator
2001 | Թեզիս/Thesis
International Conference Harmonic Analysis and Approximations,II, Yerevan, 2001, p.p. 59-60
Uniqueness of generalized solution for a non linear differential equation with degeneration
2000 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis, vol. 35, no. 3, 2000, pp. 74-79
Uniqueness of Generalized Solution for a Nonlinear Differential Equation with Degeneration
2000 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis, vol. 35, no. 3, 2000, pp. 74-79
On a Degenerate Differential-Operator Equation of Higher Order
1999 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis, Matematika, vol. 34, no. 5, 1999, pp. 48-56
Degenerate Differential-Operator Equations of the Fourth Order
1987 | Հոդված/Article
Differential'nye Urawneniya, vol. 23, no. 8, 1987, pp. 1366-1376